Frame Top

กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 6)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
26 พฤษภาคม 2018
parasite-6

      

      พยาธิแส้ม้า (Whipworm / trichuriasis)

      ถือเป็นพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน (Soil-transmitted helminths = STH) โดยพยาธิแส้ม้าจะอาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ และผ่านไปยังอุจจาระ หากอุจจาระของผู้ติดเชื้อถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ย ไข่พยาธิก็จะฝังอยู่ในดิน และเติบโตจนสามารถแพร่เชื้อได้ต่อไป

      การติดเชื้อพยาธิแส้ม้าเกิดจาก

  • การดื่มน้ำสกปรกหรือปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อพยาธิ
  • สัมผัสกับสิ่งสกปรกและนำมือเข้าปาก
  • กินผักหรือผลไม้ที่ไม่ได้ล้าง ปอกเปลือก หรือทำให้สุก

      เมื่อพยาธิเข้าสู่ลำไส้ จะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2 เดือน ทั้งนี้ พยาธิตัวเมียจะปล่อยไข่ประมาณ 3,000 - 20,000 ตัวต่อวัน และมีอายุอยู่ได้นาน 1 ปี

      ผู้ที่ติดเชื้อมีทั้งแบบอ่อนที่ไม่แสดงอาการ หรือแบบอาการหนักที่จะปวดตอนถ่ายอุจจาระซึ่งมีทั้ง เมือก น้ำ และเลือด โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจะหายเป็นปกติ ส่วนกรณีที่ไม่รักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น

      ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิแส้ม้า คือ

  • อาศัยอยู่ในที่ร้อนชื้น
  • อาศัยอยู่ในที่มีสุขอนามัยไม่ดี
  • กินผักดิบที่ปลูกด้วยปุ๋ยคอก

      ส่วนการวินิจฉัยโรคว่ามีการติดเชื้อพยาธิแส้ม้า ทำได้ด้วยการตรวจอุจจาระ (Stool test)

      สำหรับการรักษานั้น จะรักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิ 1-3 วัน ซึ่งได้แก่

แหล่งข้อมูล:

  1. Whipworm Infection. https://www.healthline.com/health/whipworm-infection [2018, May 25].
  2. Parasites - Trichuriasis (also known as Whipworm Infection). https://www.cdc.gov/parasites/whipworm/index.html [2018, May 25].
Blog
กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
กินของดิบ เสี่ยงถูกพยาธิกิน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom