Frame Top

Truvada ข่าวดีสำหรับผู้เสี่ยงติดเชื้อ HIV (ตอนที่ 1)

โดย ปฐมา ลอออรรถพงศ์
20 พฤษภาคม 2012

ทรูวาดา (Truvada) เริ่มเป็นข่าวดังในปี พ.ศ. 2553 เมื่อนักวิจัยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงผลการวิจัยว่า ยานี้อาจป้องกันผู้ที่ต้องสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV = Human Immunodeficiency Virus) การศึกษาวิจัยช่วงเวลา 3 ปี พบว่าการใช้ยาทรูวาดาทุกวัน สามารถลดการติดเชื้อของชายรักร่วมเพศหรือรักสองเพศ (Bisexual) ได้ถึง 42% เมื่อใช้ถุงยางอนามัยและการรับคำปรึกษาร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข (Public Health Advisory Committee) ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นสนับสนุน ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) อนุมัติการจ่ายยาทรูวาดา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี ให้ผู้มีความเสี่ยง

ทรูวาดา เป็นยาป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวี ตัวแรกที่สามารถโน้มน้าวคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาดังกล่าว ซึ่งอาจกลายเป็นการอนุมัติครั้งประวัติศาสตร์ ในรอบ 30 ปีของการต่อสู้กับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome)

หลังจากการประชุมกันยาวนานถึง 12 ชั่วโมง คณะกรรมาธิการที่ปรึกษายาต้านไวรัส (Antiretroviral) ก็ขานรับด้วยการลงมติ เห็นชอบให้จ่ายยาทรูวาดา แก่ชายเกย์ (รักร่วมเพศ) ซึ่งมีผลเลือดเป็นลบ และแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีคู่ขาที่มีผลเลือดบวก นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ยาสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี ผ่านกิจกรรมทางเพศ

ชื่อสามัญของยาทรูวาดา คือ Tenofovir/Eemtricitabine ซึ่งเป็นส่วนผสมในอัตราส่วนตายตัวของยาต้านไวรัส สองชนิดที่ใช้สำหรับรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง อันประกอบด้วย ยา Tenofovir 300 มิลลิกรัม และ Emtricitabine 200 มิลลิกรัม โดยการผสมยาสองชนิดเข้าในเม็ดเดียวนี้ ให้ผลดีคือลดการสูญเสียจากการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

บริษัท Gilead Sciences ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คือผู้พัฒนายาทรูวาดา ซึ่งได้รับการอนุมัติ จาก FDA สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2547 นอกจากนั้น ยังมียาที่มีส่วนผสมของทรูวาดา กับ Efavirenz (Sustiva) มีชื่อการค้าว่า Atripla อีกด้วย ในการวิจัยยังค้นพบว่าการบริโภคยาทรูวาดา ทุกวันหรือทุกสัปดาห์ มีแนวโน้มป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงการสัมผัสโรค ขึ้นอยู่กับอัตราเสี่ยงในการติดโรค

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา FDA สหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติและแนะนำให้ใช้ยาทรูวาดา ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ป้องกันการสัมผัสโรคล่วงหน้า” (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) โดยมีผลจากการวิจัยจาก 3 แห่ง อันได้แก่

  1. การศึกษาผู้ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ [ในประเทศสหรัฐอเมริกา] พบว่าผู้ที่ได้รับยาทรูวาดา ติดเชื้อน้อยกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก 43.8%
  2. การศึกษาโดย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ในประเทศบอทสวาน่า (Botswana) พบว่า การติดเชื้อในผู้มีสุขภาพปกติทั้งชายหญิงที่มีโอกาสเสี่ยงสูง ลดลง 63%
  3. มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ร่วมทำโครงการ “ป้องกันการสัมผัสโรคล่วงหน้า” (PrEP) กรณีคู่ที่มีผลเลือดเอชไอวีเป็นบวกเพียงคนเดียว ในประเทศเคนย่า (Kenya) พบว่ามีการติดเชื้อในผู้ใช้ยาทรูวาดา ลดลง 62% และในผู้ใช้ยาทรูวาดา คู่กับ Tenofovir การติดเชื้อก็ลดลงถึง 73%

แหล่งข้อมูล:

  1. สธ.สหรัฐฯ จี้ อย. อนุญาติจำหน่าย “ทรูวาดายาต้านเอดส์ http://www.chaoprayanews.com/2012/05/12/สธ-สหรัฐฯ-จี้-อย-อนุญาติจ/ [2012, May 19].
  2. Truvada. http://en.wikipedia.org/wiki/Truvada [2012, May 19].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Punnatath117 BANGVIOZ tr05370 Chollasit
Frame Bottom