Frame Top

ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
21 มกราคม 2013

ส่วนการดูแลรักษานั้น นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สำหรับคนที่ไอและมีเสมหะร่วมด้วย ควรได้รับยากลุ่มละลายเสมหะ เช่น กลุ่มคาโบซิสเตอีน 500 มิลลิกรัม หรือ กลุ่มบรอมเฮกซีน 8 มิลลิกรัม เพื่อลดความเหนียวข้นของเสมหะ ทำให้เสมหะถูกละลายและขับออกมา และจะบรรเทาอาการไอดีขึ้น

นพ.มานพชัย อธิบายว่า คนที่มีอาการไอแบบมีเสมหะนี้ ไม่ควรเลือกรับประทานยากลุ่มที่ระงับ หรือกดอาการไอ เพราะยาเหล่านี้แม้จะทำให้อาการไอน้อยลง แต่ไม่ได้ช่วยให้เสมหะลดลง ในทางตรงข้ามจะยิ่งสะสมเสมหะในหลอดลมมากขึ้น อาจทำให้เกิดหลอดลมอุดตันและเกิดการติดเชื้อ จนกลายเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงได้

ตามปกติแล้วหากรับประทานยาที่ถูกกับโรคและอาการ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยแวดล้ออมที่จะกระตุ้นอาการไอ โดยหมั่นดูแลสุขภาพ นอนหลับพักผ่อน ดื่มน้ำอย่างพอเพียง เสมหะจะลดลงภายใน 3 - 5 วัน อาการไอก็จะหายไปภายใน 5 - 7 วัน

การรักษาอาการไอควรแยกรักษาเป็นอาการๆ ไป มียาแก้ไอ 2 ประเภท ที่ใช้กันอยู่ คือ ยาขับเสมหะ และ ยาระงับอาการไอ ยาขับเสมหะ (Expectorants) ช่วยให้เสมหะอ่อนตัวลงเพื่อง่ายต่อการขับออก ควรใช้ยาขับเสมหะเมื่อมีอาการไอที่มีเสมหะมากและมีปัญหาในการเอาเสมหะออก อย่างไรก็ตาม อย่าพึ่งแต่ยาขับเสมหะอย่างเดียว ควรดื่มน้ำให้มากด้วย

ยาระงับอาการไอ (Suppressants) ใช้หยุดยั้งอาการไอ ใช้ได้ดีกับอาการไอแบบแห้งๆ ไออย่างรุนแรง โดยใช้ให้ถูกวิธี ไม่ใช่พร่ำเพรื่อ ทั้งนี้เพราะการไอก็มีประโยชน์ในการนำเสมหะออกจากปอด และช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย คนที่เป็นโรคหืดและโรคปอดอย่างอื่นก็ต้องให้มีการไอด้วย ข้อควรระวังในการใช้ยาแก้ไอ ดังนี้

ไม่มีวิธีป้องกันอาการไอที่แน่นอน แต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการ :

แหล่งข้อมูล:

  1. เรียนรู้อาการไอ เพื่อแก้ไขอย่างถูกวิธี http://www.thairath.co.th/content/life/320194 [2013, January 20].
  2. Coughs – Prevention. http://www.webmd.com/cold-and-flu/tc/coughs-prevention [2013, January 20].
  3. Coughs - Home Treatment. http://www.webmd.com/cold-and-flu/tc/coughs-home-treatment [2013, January 20].
Blog
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ไอ ไอ ไอ แล้วก็ไอ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom