Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   โรคหลอดเลือดสมอง  หอบหืด  ภูมิแพ้ 

บทนำ

ยาไอบิวดิลาสท์(Ibudilast) อีกชื่อ คือ MN-166 เป็นยาในกลุ่มฟอสโฟไดเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ (phosphodiesterase inhibitor) มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ ช่วยขยาหลอดลมยาหลอดเลือด และช่วยป้องกันผลกระทบจากการอักเสบต่อระบบประสาท ทางคลินิกใช้ยานี้มาบำบัดอาการหอบหืด และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอันเนื่องมาจากระบบการหมุนเวียนเลือด/การไหลเวียนเลือดของสมองผิดปกติ

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไอบิวดิลาสท์ เป็นยาแบบรับประทาน ขนาดการใช้ยานี้ของผู้ป่วยแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงอาการโรค ภายหลังการถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะภายในเวลาประมาณ 72 ชั่วโมง

ยาไอบิวดิลาสท์มีข้อจำกัดและข้อควรระวังบางประการที่ผู้บริโภ/ผู้ป่วยควรทราบดังต่อไปนี้ เช่น

ปัจจุบันยาไอบิวดิลาสท์ยังไม่มีใช้ในประเทศไทย แต่จะพบเห็นการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อการค้าว่า “Ketas”

ไอบิวดิลาสท์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไอบิวดิลาสท์

ยาไอบิวดิลาสท์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อ

 • บำบัดอาการหอบหืด
 • บรรเทาอาการจากการไหลเวียนโลหิตของสมองที่ผิดปกติ

อนึ่ง ปัจจุบัน ยานี้กำลังอยู่ในการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดอาการโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง(โรคเอมเอส/MS) และกำลังพัฒนาเพื่อใช้เป็นยาหยอดตาในการรักษาภาวะเยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้และจากโรคไข้ละอองฟาง

ไอบิวดิลาสท์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไอบิวดิลาสท์มีกลไกการออกฤทธิ์ คือ

ไอบิวดิลาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอบิวดิลาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์นาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Ibudilast ขนาด 500 มิลลิกรัม/แคปซูล

ไอบิวดิลาสท์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไอบิวดิลาสท์ มีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับรักษาอาการหอบหืด/ โรคหืด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

ข. สำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมอง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง โดยแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานได้ตามอาการของผู้ป่วย

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิรวมยาไอบิวดิลาสท์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาไอบิวดิลาสท์ สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาไอบิวดิลาสท์ ตรงเวลาและต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง และแพทย์จะเป็นผู้สั่งหยุดการใช้ยานี้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ไอบิวดิลาสท์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอบิวดิลาสท์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไอบิวดิลาสท์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอบิวดิลาสท์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • งดการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ โรคหืด โรคหลอดเลือดสมอง
 • หลังการใช้ยานี้ ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้น ต้องรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • หากเกิดอาการแพ้ยานี้ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ผื่นคันขึ้นเต็มตัว ตัวบวม ต้องหยุดการใช้ยานี้ทันที แล้วรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับ ประทานยา อาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย และต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไอบิวดิลาสท์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไอบิวดิลาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอบิวดิลาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไอบิวดิลาสท์อย่างไร?

ควรเก็บยาไอบิวดิลาสท์ ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไอบิวดิลาสท์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอบิวดิลาสท์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ketas (คีตาส)Kyorin pharmaceutical

บรรณานุกรม

 1. http://www.kyorin-pharm.co.jp/prodinfo/medicine/pdf/KETAS_Capsules.pdf [2017,Nov18]
 2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB05266 [2017,Nov18]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibudilast [2017,Nov18]
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871121 [2017,Nov18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom