Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เลือดออกง่าย 

บทนำ

ยาไอดารูซิซูแมบ (Idarucizumab) ถูกผลิตจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม โดยการตัดต่อ DNAในรังไข่ของหนูแฮมเตอร์ของประเทศจีน ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยา Monoclonal Antibodiesที่มีความโดดเด่นเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งประเภทต่างๆ ยกเว้นยาไอดารูซิซูแมบที่ได้ถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นยาต้านพิษ (Antidote) ของยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างเช่นยา Dabigatran หรือจะกล่าวโดยรวมว่า ยาไอดารูซิซูแมบนำมาใช้ยับยั้งฤทธิ์การเกิดลิ่มเลือดที่ลิ่มเลือดเกิดอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกง่ายหลังการผ่าตัด ตลอดจนกระทั่งใช้บำบัดอาการตกเลือดที่ค่อนข้างรุนแรงและไม่สามารถควบคุมอาการได้จากยาทั่วไป จากประโยชน์ที่กล่าวมา ทำให้ยาชนิดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนและเป็นที่ยอมรับทางคลินิกเมื่อปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของไอดารูซิซูแมบเป็นยาชนิดฉีด และมีใช้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการใช้ยาไอดารูซิซูแมบ ยังมีข้อควรระวัง และข้อควรทราบบางประการ เช่น

ปัจจุบันยังไม่มีการจัดจำหน่ายยาไอดารูซิซูแมบในประเทศไทย แต่จะพบเห็นมีใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ทั้งนี้อาจเป็นด้วยเหตุผลที่ยาไอดารูซิซูแมบจัดอยู่ในกลุ่มยาใหม่และรอการนำเข้าในอนาคตอันใกล้

ไอดารูซิซูแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไอดารูซิซูแมบ

ยาไอดารูซิซูแมบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไอดารูซิซูแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไอดารูซิซูแมบมีกลไกการออกฤทธิ์ ดังนี้

จากกลไกดังกล่าวทั้งหมด จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาของยาไอดารูซิซูแมบตามสรรพคุณ

ไอดารูซิซูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอดารูซิซูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอยด้วยตัวยา Idarucizumab ขนาด 2.5 กรัม/50 มิลลิลิตร

ไอดารูซิซูแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไอดารูซิซูแมบมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไอดารูซิซูแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ไอดารูซิซูแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอดารูซิซูแมบสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไอดารูซิซูแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอดารูซิซูแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้น้ำตาลฟรุกโตส
 • ห้ามผสมยาไอดารูซิซูแมบร่วมกับยาชนิดอื่นๆ และฉีดพร้อมกันให้กับผู้ป่วย
 • ระหว่างให้ยาไอดารูซิซูแมบ บุคคลากรทางการแพทย์จะคอยทำการประเมินผู้ป่วยว่าผู้ป่วยยังมีภาวะเลือดออกอยู่หรือไม่
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และมารับการให้ยานี้/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไอดารูซิซูแมบด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไอดารูซิซูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เพื่อป้องกันภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา) ห้ามผสมยาไอดารูซิซูแมบร่วมกับยาฉีดชนิดอื่นๆแล้วแล้วฉีดให้ผู้ป่วยพร้อมกัน ด้วยอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพ การรักษาของยาทุกตัวดังกล่าวด้อยลงไป

ควรเก็บรักษาไอดารูซิซูแมบอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไอดารูซิซูแมบ ดังนี้ เช่น

 • เก็บยาไอดารูซิซูแมบที่อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น
 • กรณีนำยาออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) โดยไม่เปิดขวดและป้องกันไม่ให้ยาโดนแสงสว่าง/แสงแดด สามารถเก็บยานี้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 • กรณีนำยามาไว้ที่อุณหภูมิห้องแต่มีการสัมผัสกับแสงสว่าง/แสงแดด จะมีอายุการจัดเก็บยานี้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
 • กรณีเปิดฝาขวดยาเพื่อเตรียมฉีดภายใต้อุณหภูมิห้อง ตัวยาจะมีอายุจัดเก็บได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • ในทุกกรณี ควรเก็บยานี้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

อนึ่ง อายุการจัดเก็บยาไอดารูซิซูแมบภายใต้เงื่อนไขของผู้ผลิตก่อนมีการนำยานี้มาใช้ จะไม่เกิน 24 เดือน

ไอดารูซิซูแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอดารูซิซูแมบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
PRAXBIND (แพร็กซ์ไบนด์)Boehringer Ingelheim

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/761025lbl.pdf[2017,Dec2]
 2. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151120133203/anx_133203_en.pdf[2017,Dec2]
 3. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/praxbind/?type=brief[2017,Dec2]
 4. http://www.mims.com/hongkong/drug/info/praxbind/mechanism-of-action[2017,Dec2]
 5. http://www.mims.com/singapore/drug/info/praxbind[2017,Dec2]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Idarucizumab[2017,Dec2]
 7. http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/LigandDisplayForward?ligandId=8298[2017,Dec2]
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27981865[2017,Dec2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom