Frame Top

ไวรัส RSV กับลูกน้อย (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
11 พฤศจิกายน 2017
ไวรัสRSVกับลูกน้อย-2

นพ.พรเทพ กล่าวว่า ปกติแล้วในผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อโรคนี้เพราะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ แต่ผู้ใหญ่มีโอกาสสัมผัสเชื้อนี้ได้ และหากไม่ล้างมือให้สะอาดก็อาจทำให้เด็กเล็กติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้

สำหรับการรักษา ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีโดยตรง แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอดและดูดเสมหะออก จะช่วยลดความรุนแรงของอาการไอและอาการหายใจหอบเหนื่อยได้

โรคอาร์เอสวีอาจหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ โดยการดูแลเด็กที่บ้านอาจทำได้โดย

 • หนุนหัวเด็กให้สูงเพื่อให้นอนและหายใจสบายขึ้น
 • ดูดจมูกเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้น
 • ถ้าจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ ควรระวังการใช้ยาด้วย เช่น ห้ามใช้ยา (Aspirin) กับคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดกลุ่มอาการราย (Reye syndrome)
 • ระวังเรื่องภาวะขาดน้ำ

กรณีที่เป็นร้ายแรงอาจทำให้เป็นโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) ได้ โดยผู้ที่มีโอกาสในการเป็นมากและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่

สำหรับการป้องกันทำได้ยากเช่นเดียวกับโรคหวัด แต่เราสามารถลดโอกาสในการเป็นได้ด้วยการมีสุขนิสัยที่ดี เช่น

 • การล้างมือบ่อยๆ
 • ฉีดวัคซีนให้เด็กตามกำหนด
 • อย่าใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้ว ช้อน เป็นต้น
 • หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องจับหรือสัมผัส
 • อย่าให้คนเป็นหวัดเข้าใกล้ตัวเด็กหรือหอมแก้มเด็ก
 • อย่าให้คนสูบบุหรี่ใกล้ตัวเด็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. ไวรัสตัวร้าย RSV อันตรายถึงชีวิต. https://mgronline.com/qol/detail/9600000110551 [2017, November 10].
 2. Respiratory Syncytial Virus (RSV) Infection - Topic Overview. https://www.webmd.com/lung/tc/respiratory-syncytial-virus-rsv-infection-topic-overview#1 [2017, November 10].
 3. RSV in Babies: What to Knowhttps://www.webmd.com/lung/rsv-in-babies#1 [2017, November 10].
Blog
ไวรัส RSV กับลูกน้อย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน warawut.tamsiwun Phongsakon chaithong NickNick
Frame Bottom