Frame Top

ไวรัส RSV กับลูกน้อย (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
10 พฤศจิกายน 2017
ไวรัสRSVกับลูกน้อย-1

นพ.พรเทพ สวนดอก กุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อ กล่าวว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว ร่างกายต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หนึ่งในโรคสำคัญที่มีโอกาสติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการป่วยง่ายๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มองเผินๆ อาจเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial Virus) หรือโรคอาร์เอสวี เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมาก มีอาการคล้ายไข้หวัด เด็กส่วนใหญ่มักจะเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี อย่างน้อยครั้งหนึ่งตอนอายุ 2 ปี โดยโรคนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) ในบางคน โดยเฉพาะในเด็ก

เชื้อไวรัสอาร์เอสวีหลักๆ มีอยู่ 2 ชนิด แต่มีสายพันธุ์ย่อยอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นร่างกายจึงไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันได้ทุกชนิด เราจึงอาจติดโรคนี้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า

เชื้อสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในที่แออัด เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพยาบาล (Nursing home) โดยมีระยะเวลาในการฟักตัว 2-8 วัน (แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4-6 วัน) และการแพร่กระจายเชื้อสามารถติดต่อได้ทางน้ำลายหรือน้ำมูกเมื่อเวลาไอ จาม หรือพูด ซึ่งอาจติดเชื้อได้โดย

  • การสัมผัสกับวัตถุหรือพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสอยู่ แล้วเอามือนั้นมาสัมผัสกับจมูก ตา หรือ ปาก โดยไม่ได้ล้างมือก่อน ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมงบนพื้นผิวแข็ง เช่น กลอนประตู และนาน 30 นาที ที่บริเวณมือ เสื้อผ้า หรือทิชชู
  • มีการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ จนหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในน้ำลายหรือน้ำมูกเวลาไอหรือจาม

โรคอาร์เอสวีจะมีอาการเหมือนไข้หวัด กล่าวคือ

ส่วนเด็กที่เป็นโรคอาร์เอสวีอาจจะมีอาการ

แหล่งข้อมูล:

  1. ไวรัสตัวร้าย RSV อันตรายถึงชีวิต. https://mgronline.com/qol/detail/9600000110551 [2017, November 9].
  2. Respiratory Syncytial Virus (RSV) Infection - Topic Overview. https://www.webmd.com/lung/tc/respiratory-syncytial-virus-rsv-infection-topic-overview#1 [2017, November 9].
  3. RSV in Babies: What to Knowhttps://www.webmd.com/lung/rsv-in-babies#1 [2017, November 9].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน siriratana.suwanpayakul
Frame Bottom