Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไมโซพรอสทอล (Misoprostol) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มโพรสตาแกลนดิน อี (Prostagladin E, สารที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของหลอดเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติ) ชนิดสังเคราะห์ ถูกนำมาใช้รักษาและป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดและช่วยเร่งการคลอด ผลข้างเคียงที่เห็นเด่นชัดของยานี้ได้แก่ เกิดอาการท้องเสีย ปวดในช่องท้อง เป็นต้น

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้ที่พบเห็นได้จะเป็นยารับประทาน ยาเหน็บทวาร และยาอมใต้ลิ้น

จากการศึกษาเรื่องการกระจายตัวของยาในร่างกายมนุษย์พบว่า หลังดูดซึมเข้ากระแสเลือดตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 80 - 90% และถูกส่งไปเปลี่ยนแปลงโครง สร้างทางเคมีโดยตับอย่างต่อเนื่อง ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 20 - 40 นาทีเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ อนึ่ง เคยมีการแอบซื้อ – ขายยาไมโซพรอสทอลเพื่อนำไปใช้ทำแท้ง

ปัจจุบันกฎหมายไทยจัดให้ไมโซพรอสทอลเป็นยาควบคุมพิเศษ โดยจะมีใช้ในสถานพยา บาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ไมโซพรอสทอลเป็นยาจำเป็นขั้นพื้น ฐานที่สถานพยาบาลต้องมีสำรองจ่ายให้กับผู้ป่วยเป็นกรณีไป สำหรับประเทศไทยเราจะพบเห็นการจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Cytotec”

ไมโซพรอสทอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไมโซพรอสทอล

ยาไมโซพรอสทอลมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ไมโซพรอสทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ที่ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร - ลำไส้คือ ยาไมโซพรอสทอลจะออกฤทธิ์ต่อเซลล์ในผนังของกระเพาะอาหารที่มีชื่อว่า Parietal cell จนเกิดกลไกยับยั้งการหลั่งกรดและส่งผลให้แผลในกระเพาะอาหาร - ลำไส้มีอาการดีขึ้นตามลำดับ

สำหรับกลไกการออกฤทธิ์เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ยาไมโซพรอสทอลจะส่งผลให้มดลูกเกิดการบีบรัดและหดตัวจนเป็นผลให้เกิดการเร่งคลอดตามมา

ไมโซพรอสทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไมโซพรอสทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ไมโซพรอสทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการใช้ยาไมโซพรอสทอลจะขึ้นกับชนิดโรคหรือภาวะหรืออาการของผู้ป่วย โดยจะอยู่ในดุลพินิจการใช้ยาของแพทย์ผู้รักษา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างขนาดใช้ยานี้

สำหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 800 ไมโครกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน 2 - 4 ครั้ง/วันเป็นเวลา 4 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ และควรรับประทานยาพร้อมอาหาร
 • เด็ก: ขนาดรับประทานของเด็กในทางคลีนิกยังไม่มีการจัดทำ การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไมโซพรอสทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไมโซพรอสทอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไมโซพรอสทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไมโซพรอสทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะ คริว อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดจากเพิ่มการบีบตัวของมดลูก ปวดศีรษะ

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการซึม/ไม่ตื่นตัว ตัวสั่น ชัก ปวดท้อง ท้องเสีย ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้าผิดปกติ หากพบอาการดังกล่าวต้องนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ไมโซพรอสทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ไมโซพรอสทอลดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไมโซพรอสทอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไมโซพรอสทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไมโซพรอสทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไมโซพรอสทอลอย่างไร?

ควรเก็บยาไมโซพรอสทอลภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไมโซพรอสทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไมโซพรอสทอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cytotec (ไซโตเทค) JPfizer
Arthrotec (อาร์โทรเทค) GD Searle LLC

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Misoprostol [2015,May9]
 2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cytotec/?type=brief [2015,May9]
 3. http://www.mims.com/USA/drug/info/misoprostol/misoprostol?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,May9]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=misoprostol [2015,May9]
 5. http://www.misoprostol.org/File/guidelines.php [2015,May9]
 6. http://www.misoprostol.org/File/dosage_guidelines.pdf [2015,May9]
 7. http://www.mims.com/USA/drug/info/Arthrotec/Arthrotec%20Tablet%2c%20Film%20Coated?type=full [2015,May9]
 8. http://www.drugs.com/pro/misoprostol.html [2015,May9]
 9. http://www.drugs.com/pro/cytotec.html#clinical_pharmacology_clinical [2015,May9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom