Frame Top

ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 4)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
26 มีนาคม 2013

"Aura" หรือ อาการนำ เป็นสัญญาณเตือนว่าจะเริ่มเป็นไมเกรนแล้ว ไมเกรนแบบมีอาการนำมีประมาณร้อยละ 20 - 30 ของผู้ที่เป็นไมเกรน อาการนำอาจเกิดล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และจะมีอาการอยู่ประมาณ 15 – 60 นาที อาการนำส่วนใหญ่มักจะเกิดอยู่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง อาการนำที่เกี่ยวกับสายตารวมถึง:

  • เห็นจุดสว่างจ้าหรือแสงไฟ
  • มีจุดบอด (Blind spots)
  • เห็นภาพบิดเบี้ยว
  • สูญเสียการมองเห็นชั่วคราว
  • เห็นเส้นแสงสว่างเป็นลอนหรือเป็นฟันเลื่อย (ซิกแซ็ก)

อาการนำอาจมีผลกระทบต่อการรับรู้บางอย่าง เช่น การมีอารมณ์ขัน (Funny feeling) หรือบางคนอาจไม่สามารถอธิบายได้ถึงอาการนำนั้นๆ อาการนำอย่างอื่นอาจรวมถึงการได้ยินเสียงดังในหู (Tinnitis) หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้กลิ่น (เช่น ได้กลิ่นแปลกๆ) รส หรือสัมผัส

ไมเกรนบางชนิดที่ไม่ค่อยพบ จะมีอาการนำเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น

Hemiplegic migraine มีอาการเป็นอัมพาตครึ่งซีกชั่วคราว หรือระบบประสาทหรือการรับรู้เปลี่ยนไปในด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง) อาการเริ่มปวดศีรษะอาจจะเกิดร่วมกับอาการชาไร้ความรู้สึกชั่วคราว (Temporary numbness) เวียนศีรษะ (Dizziness) หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตา ซึ่งต้องวิเคราะห์แยกให้ออกจากอาการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง (Stroke)

Retinal migraine มีการสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่งชั่วคราว พร้อมๆ กับอาการปวดตื้อ (Dull ache) หลังลูกตา ซึ่งอาจลามไปยังส่วนที่เหลือของศีรษะ

Basilar artery migraineเวียนศีรษะ งุนงงสับสน หรือเสียการทรงตัว สามารถทำให้ปวดศีรษะ การปวดศีรษะอาจจะกระทบต่อส่วนหลังของศีรษะ อาการนี้มักเกิดในทันทีทันใดและอาจเกิดร่วมกับอาการพูดไม่ได้ตามปกติ มีเสียงดังในหู และอาเจียน ไมเกรนชนิดนี้มีความเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและมักเกิดในเด็กสาววัยรุ่น

Status migrainosus เป็นไมเกรนชนิดรุนแรงที่ไม่ค่อยพบ ซึ่งอาจมีอาการนานถึง 72 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น อาการปวดและคลื่นไส้ (Nausea) อาจรุนแรงมากจนคนที่มีอาการนี้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้การใช้ยาบางชนิดหรือการหยุดยาสามารถเป็นสาเหตุของการเกิดไมเกรนชนิดนี้

Ophthalmoplegic migraine มีอาการปวดรอบดวงตา รวมถึงการเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อรอบดวงตา อาการนี้อาจเกิดจากสาเหตุของประสาทหลังตาถูกกดทับหรือหลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) อาการอย่างอื่นของไมเกรนชนิดนี้อาจรวมถึง อาการหนังตาตก (Droopy eyelid) การเห็นภาพซ้อน (Double vision) หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตา

แหล่งข้อมูล

  1. Migraines and Headaches. http://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/migraines-headaches-migraines [2013, March 25].
Blog
ไมเกรนอาจก่อโรคร้าย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom