Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อรา 

บทนำ

ยาไมคาฟังกิน (Micafungin หรือ Micafungin sodium) เป็นยาต้านเชื้อราที่อยู่ในกลุ่มแอคไคโนแคนดิน (Echinocandin, ยาต้านเชื้อราชนิดออกฤทธ์ที่ผนังเซลล์ของเชื้อรา) โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือ ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรานั่นเอง ด้วยการดูดซึมของยานี้จากระบบทางเดินอาหารมีระดับต่ำมาก ผลิตภัณฑ์จึงถูกออกแบบเป็นยาชนิดฉีด ยาที่อยู่ในกระแสเลือดสามารถกระจายตัวไปตาเนื้อเยื่อของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนถึงประ มาณ 99% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 14 - 17.2 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาไมคาฟังกินออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ทางคลินิกได้นำยานี้มาต่อต้านเชื้อราประเภทแคนดิดา (Candidemia) และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ยาไมคาฟังกินถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขบางประการที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยานี้ได้ หรือไม่ก็ต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากอาทิ

กรณีที่แพทย์สั่งจ่ายยาไมคาฟังกินให้กับผู้ป่วย อาจจะพบอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) บางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่น ท้องเสีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดท้อง นอนไม่หลับ และอาเจียน

ยาไมคาฟังกินจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย การให้ยานี้กับผู้ป่วยจะต้องกระทำแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น

ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยาไมคาฟังกินเพิ่มเติมได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆ

ไมคาฟังกินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไมคาฟังกิน

ยาไมคาฟังกินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ไมคาฟังกินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมคาฟังกินคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งมีอยู่ในเชื้อราและมีชื่อเรียกว่า 1,3-เบต้า-ดี-กลูแคน ซินเทส (1,3-beta-D-glucan synthase) ส่งผลให้เชื้อราอย่างแคนดิดาไม่สามารถสร้างผนังเซลล์ได้ทำให้เซลล์ของเชื้อราแตกออกและตายลงในที่สุด จากกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไมคาฟังกินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไมคาฟังกินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 50 มิลลิกรัม/ขวด

ไมคาฟังกินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไมคาฟังกินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. สำหรับการติดเชื้อราแคนดิดาในกระแสเลือด (Candidemia):

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง เฉลี่ยใช้เวลา 15 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละครั้ง ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับป้องกันการติดเชื้อรา (Fungal infection prophylaxis):

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง เฉลี่ยใช้เวลา 19 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 1 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละครั้ง ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/วัน

ค. สำหรับการติดเชื้อราแคนดิดาที่หลอดอาหาร (Esophageal candidiasis):

 • ผู้ใหญ่: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 150 มิลลิกรัมวันละครั้ง เฉลี่ยใช้เวลา 15 วัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัมลงมา: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละครั้ง ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม /วัน
 • เด็กอายุ 4 เดือนขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 2.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละครั้ง ขนาดการใช้สูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/วัน

*อนึ่ง

 • ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกในการใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 4 เดือนลงมา การใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป
 • ขนาดยาสูงสุดในแต่ละวัน ระยะเวลาการใช้ยานี้ โดยทั่วไปขึ้นกับความรุนแรงของอาการและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไมคาฟังกิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ไมคาฟังกินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไมคาฟังกินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไมคาฟังกินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไมคาฟังกินเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไมคาฟังกินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไมคาฟังกินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไมคาฟังกินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไมคาฟังกินอย่างไร

ควรเก็บยาไมคาฟังกินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไมคาฟังกินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไมคาฟังกินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัมผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Mycamine (มายคามีน) Astellas Pharma

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Micafungin [2016,April23]
 2. http://www.drugs.com/cdi/micafungin.html [2016,April23]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/micafungin/?type=brief&mtype=generic [2016,April23]
 4. http://www.drugs.com/dosage/micafungin.html#Usual_Adult_Dose_for_Candidemia [2016,April23]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/micafungin-index.html?filter=2&generic_only= [2016,April23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom