Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก  โรคเบาหวาน 

บทนำ

ยาไมกลิทอล (Miglitol) เป็นยารักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 อีกชนิดหนึ่งที่มีกลไกยับยั้งไม่ให้ร่างกายของมนุษย์เปลี่ยนสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไปเป็นน้ำตาลชนิดโมเลกุลเดี่ยว จึงทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลง ช่วยลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด ปกติแพทย์จะแนะนำให้รับประทานยานี้พร้อมกับการรับประทานอาหารในมื้อหลักๆ ประสิทธิผลของยาไมกลิทอลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยในการควบคุมอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อ

ยาไมกลิทอลสามารถใช้เป็นลักษณะยาเดี่ยวในการรักษาโรคเบาหวานหรืออาจใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานชนิดอื่นก็ได้เช่น ยาอินซูลิน เป็นต้น

หลังการรับประทาน ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และมีการกระจายตัวไปทั่วร่างกายอยู่ที่ประมาณ 50 - 70% ยานี้สามารถผ่านเข้าน้ำนมมารดาและผ่านเข้ารกได้ ตัวยาจะมีการจับกับพลาสมาโปรตีนน้อยกว่า 4% แต่ไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีแต่อย่างใด ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำในการกำจัดยาปริมาณ 50% ออกจากกระแสเลือด

ข้อมูลบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนการใช้ยานี้เพื่อรักษาโรคเบาหวาน เช่น

นอกจากนี้ แพทย์อาจแนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับอาการของโรคเบาหวาน ประกอบกับมีการออกกำลังกายตามสมควร และกำชับมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานยานี้ด้วยตนเอง ประการสุดท้ายให้มาพบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือไม่ แพทย์อาจจะปรับขนาดรับประทานยานี้กันใหม่หากมีอาการผิดปกติเช่น มีเลือดปนมากับปัสสาวะ/ปัสสาวะเป็นเลือดที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ทันที และผู้ป่วยเบาหวานส่วนมากมักจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเช่น ให้รับประทานน้ำหวาน ลูกอม เพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

ยาไมกลิทอลยังมีอาการข้างเคียงที่เด่นๆและควรทราบไว้เช่น ท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก รวมถึงมีอาการถ่ายเหลว และปวดท้อง การใช้ยานี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ไมกลิทอลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไมกลิทอล1

ยาไมกลิทอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2

ไมกลิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไมกลิทอลมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งมิให้ผนังลำไส้เล็กจับกับน้ำย่อยอาหาร (เอนไซม์/Enzyme) ที่มีชื่อว่า Alpha-glucosidase enzymes จึงทำให้กระบวนการย่อยน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเช่น กลูโคส (Glucose) ถูกชะลอเวลาส่งผลให้มีการดูดซึมกลูโคสน้อยลง จึงเป็นเหตุให้ลดปัจจัยการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ตามสรรพคุณ

ไมกลิทอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

- ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 25 และ 50 มิลลิกรัม/เม็ด

- ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ผสมร่วมกับยาอื่น เช่น

- Miglitol 25 มิลลิกรัม + Metformin hydrochloride (SR) 500 มิลลิกรัม/เม็ด

- Miglitol 50 มิลลิกรัม + Metformin hydrochloride (SR) 500 มิลลิกรัม/เม็ด

ไมกลิทอลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไมกลิทอลมีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้น 25 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งพร้อมอาหาร (ควรรับประทานยาพร้อมกับอาหารคำแรกของทุกมื้อ) หลังจากนั้น 4 - 8 สัปดาห์แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 50 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อวัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไมกลิทอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิภาพของการรักษา ควรรับประทานยาไมกลิทอลให้ตรงเวลาตามคำสั่งแพทย์ หากลืมรับประทานยาไมกลิทอลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไมกลิทอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไมกลิทอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย และผื่นคันตาผิวหนัง

มีข้อควรระวังการใช้ไมกลิทอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไมกลิทอลเช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาแอมโมเนียมคาร์บอเนตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไมกลิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไมกลิทอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไมกลิทอลอย่างไร?

ควรเก็บยาไมกลิทอลในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาไว้ในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไมกลิทอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไมกลิทอลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบรืษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
DIAMIG (ไดอะมิก) Micro DTF
ELITOX (อีลิทอกซ์) Ranbaxy (Cardiovasculars)
EUGLITOL (ยูกลิทอล) AHPL
MIGLIT (มิกลิท) Biocon
MIGNAR-MF (มิกนาร์-เอ็มเอฟ) Glenmark (Healtheon)
MIGSET (มิกเซท) Cipla
MIGTOR (มิกเตอร์) Torrent (Delta)
MINERVA (มิเนอร์วา) Orchid (Diabetes)
MISOBIT (มิโซบิท) Lupin

บรรณานุกรม

1.http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Miglitol[2015,Sept26]
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Miglitol[2015,Sept26]
3.http://www.medicinenet.com/miglitol-oral/page3.htm[2015,Sept26] 4.http://www.drugs.com/cdi/miglitol.html[2015,Sept26]
5.http://www.drugs.com/drug-interactions/miglitol.html[2015,Sept26]
6.https://www.mims.com/India/drug/info/miglitol/?type=full&mtype=generic#Dosage[2015,Sept26]
7.https://www.mims.com/India/drug/search/?q=miglitol[2015,Sept26]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom