Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนังขึ้นผื่นคัน 

บทนำ

ยาไพริลามีน (Pyrilamine) หรือในชื่ออื่น เมไพรามีน (Mepyramine) จัดเป็นยาต้านฮีสตามีน/ยาแก้แพ้ (Antihistamine) ในรุ่นแรกๆที่มีจำหน่ายตามร้านขายยา โดยใช้เป็นยาร่วมรักษาอา การป่วยจากโรคหวัด อาการภูมิแพ้ ป่วยด้วยการมีประจำเดือน มีทั้งชนิดเป็นยารับประทานและเป็นยาครีมทาแก้แมลงกัดต่อยตาผิวหนังรวมถึงอาการผื่นคันต่างๆ สูตรตำรับที่เป็นยารับประทานมักจะผสมกับตัวยาอื่นๆในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปเช่น 1 เม็ดประกอบด้วย Acetaminophen 500 มิลลิกรัม, Pamabrom (ยาขับปัสสาวะ) 25 มิลลิกรัม, Pyrilamine maleate 15 มิลลิกรัม ยังมีสูตรตำรับแบบรับประทานอื่นอีกที่ใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับชนิดเป็นยาทาภาย นอกแก้ผดผื่นคันจะใช้เป็นลักษณะยาเดี่ยวที่มีความเข้มข้น 2% โดยน้ำหนัก

เพื่อความเข้าใจในการใช้ยาจึงควรทราบข้อมูลบางประการที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเองเช่น

 • ไพริลามีนที่เป็นยาชนิดรับประทานสามารถทำให้รู้สึกง่วงนอนได้ จึงไม่ควรรับประทานพร้อมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ และไม่ควรขับขี่ยวดยานพาหนะระหว่างใช้ยานี้ รวมไปถึงการทำงานกับเครื่องจักร ด้วยจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเองเพราะอาจได้ผลกระทบจากอาการข้างเคียง (ผล ข้างเคียง) ของยามากขึ้น
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเองเพราะอาจได้ผลกระทบจากอาการข้างเคียง (ผล ข้างเคียง) ของยามากขึ้น

ปัจจุบันมีการรณรงค์การใช้ยาต่างๆให้เป็นลักษณะยาเดี่ยวที่รวมถึงยาไพริลามีน เพราะจะให้ประสิทธิผลในการรักษาที่ชัดเจนกว่า อีกทั้งไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการได้รับยาอื่นที่หลายครั้งที่อาการของผู้ป่วยเองไม่มีความจำเป็นต้องรับยาชนิดนั้นๆเช่น ผู้ป่วยมีอาการแพ้ คัดจมูก ไอ จาม ก็ควรรับยาต้านฮีสตามีนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรตำรับที่มี Acetaminophen เป็นส่วนประกอบในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ร้านยาแผนปัจจุบัน ได้จ่ายหรือจำหน่ายยาที่เป็นสูตรตำรับแยกเฉพาะยาเดี่ยวๆให้กับผู้ป่วยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ประการสำคัญก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับยากลุ่มใดๆก็ตามควรต้องรับการตรวจอาการจากแพทย์และใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

ไพริลามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไพริลามีน

ยาไพริลามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ไพริลามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไพริลามีนาคือ ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับ (Receptor) สารฮีสตามีน/Histamine ในร่างกายที่มีชื่อว่า H1 receptor (Histamine receptor) จึงมีผลชะลอการทำงานของสารฮีสตามีนที่เป็นเหตุของอาการแพ้ต่างๆ ด้วยกลไกนี้จึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ไพริลามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไพริลามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ก. ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ข. ยาน้ำชนิดรับประทานที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ค. ยาครีมทาภายนอกขนาดความเข้มข้น 2%

ไพริลามีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ส่วนใหญ่ไพริลามีนแบบรับประทานจะมีสูตรตำรับร่วมกับยาชนิดอื่นเช่น ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการโรคหวัด ยาแก้ไอ หรือยาต้านฮีสตามีน/ยาแก้แพ้ (Antihistamine) ตัวอื่น ขนาดรับประทานทั้งในผู้ใหญ่และในเด็กที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะสั่งจ่ายสูตรตำรับยาใด ผู้ป่วยต้องเคร่งครัดและมีวินัยในการรับประทานยานี้และไม่ควรปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง

อนึ่ง บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะยาไพริลามีนที่ใช้เป็นยารับประทานเท่านั้น ยานี้ที่เป็นยาครีมจะกล่าวในอีกบทความแยกต่างหากในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ไพริลามีน ครีม (Pyrilamine cream)

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไพริลามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไพริลามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไพริลามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไพริลามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการง่วงนอน วิงเวียน ปากแห้ง จมูก - คอแห้ง ปวดศีรษะ รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร ท้องผูก ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะนอนไม่หลับ

อาจพบอาการข้างเคียงที่มีระดับรุนแรงมากขึ้นได้อีกเช่น อารมณ์เหวี่ยง/อารมณ์แปรปรวน รู้สึกสับสน ประสาทหลอน มีเสียงดังในหู/หูอื้อ ปัสสาวะขัด ตาพร่า หรือเห็นภาพซ้อน หากพบอาการเช่นนี้ควรรีบกลับไปปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อแพทย์ประเมินปรับการรักษา

มีข้อควรระวังการใช้ไพริลามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไพริลามีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไพริลามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไพริลามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไพริลามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

 • การใช้ยาไพริลามีนร่วมกับยา Potassium chloride อาจทำให้ผลข้างเคียงของ Potassium chloride ด้านการระคายเคืองในกระเพาะอาหารมีเพิ่มมากขึ้นจนอาจกระตุ้นให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร - ลำไส้ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรับประทานของยาไพริลามีนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการดังกล่าวแพทย์อาจต้องปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
 • การใช้ยาไพริลามีนร่วมกับยา Propoxyphene (ยาแก้ปวด), Levocetirizine (ยาแก้แพ้), Alprazolam อาจกระตุ้นให้เกิดอาการข้างเคียงจากยาไพริลามีนมากยิ่งขึ้นเช่น ง่วงนอน วิงเวียน สับสน การครองสติทำได้ลำบาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาเหล่านี้กับผู้สูงอายุ หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ควรเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
 • ห้ามรับประทานยาไพริลามีนร่วมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบด้วยจะทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอนมาก ครองสติไม่ได้

ควรเก็บรักษาไพริลามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไพริลามีนในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไพริลามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไพริลามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Anthisan (แอนไทซาน) sanofi-aventis sanofi-aventis
Anthical (แอนไทแคล) Elder
Nortussin (นอร์ทุสซิน) Norgine Pharma
Yenix (เยนิก) OPV
WASP-EZE (วาสพีซ) INyx Pharma Ltd.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mepyramine [2015,Aug15]
 2. http://www.medicines.org.uk/emc/PIL.9271.latest.pdf [2015,Aug15]
 3. http://www.drugs.com/international/mepyramine.html [2015,Aug15]
 4. http://www.drugs.com/drp/pyrilamine-maleate.html [2015,Aug15]
 5. http://www.drugbank.ca/drugs/DB06691 [2015,Aug15]
 6. http://www.drugs.com/dosage/phenylephrine-pyrilamine.html [2015,Aug15]
 7. http://www.drugs.com/dosage/chlorpheniramine-phenylephrine-pyrilamine.html [2015,Aug15]
 8. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-154853/pyrilamine-maleate-pseudoephedrine-hcl-oral/details#side-effects [2015,Aug15]
 9. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-154853/pyrilamine-maleate-pseudoephedrine-hcl-oral/details#precautions [2015,Aug15]
 10. http://www.drugs.com/drug-interactions/pyrilamine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Aug15]
 11. http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=a7424b9f-f2c0-4289-962d-99c2354c5a60 [2015,Aug15]
 12. http://www.healthcentral.com/cold-flu/medications/pyrilamine-phenylephrine-tans-oral-17435/dosage?ic=2601 [2015,Aug15]
 13. http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1426223782418.pdf [2015,Aug15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom