Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีลิ่มเลือดในหลอดเลือด   ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาไบวาลิรูดิน(Bivalirudin) เป็นยาประเภท ทรอมบิน อินฮิบิเตอร์ (Thrombin inhibitor)มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด ยานี้มีกลไกการทำงานเชื่อมโยงกับกระบวนการห้ามเลือดของร่างกาย อาจกล่าวได้ว่าที่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายในการจับตัวของเกล็ดเลือดจนกระทั่งกลายเป็นก้อนลิ่มเลือด คือ การเปลี่ยนสารประเภทโปรตีนที่มีชื่อว่าไฟบริโนเจน(Fibrinogen)ไปเป็นไฟบริน(Fibrin)ที่มีลักษณะคล้ายเส้นใย ซึ่งจะเข้ารวมตัวกับเกล็ดเลือดที่ปิดบริเวณบาดแผล ทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดที่มีความแข็งแรงและไม่ละลายไปกับน้ำเลือดได้ง่ายจนเกินไป กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ทรอมบิน(Thrombin)เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การใช้ยาไบวาลิรูดินจะชะลอและต่อต้านการทำงานของทรอมบิน ส่งผลให้การก่อตัวของลิ่มเลือดหยุดลง

ยาไบวาลิรูดินถูกนำมารักษาอาการหัวใจขาดเลือดด้วยเหตุก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจ หรือใช้กับหัตถการใส่สายสวนเพื่อทำลายก้อนเลือดที่อุดตันหลอดเลือดหัวใจหรือการทำบอลลูนหัวใจ(อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง การซ่อมรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ) รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไบวาลิรูดิน เป็นยาฉีดที่สามารถฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรง หรือใช้วิธีหยดเข้าหลอดเลือดดำก็ได้ ธรรมชาติของยาไบวาลิรูดินที่อยู่ในกระแสเลือดจะไม่รวมตัวกับพลาสมาโปรตีน แต่ตัวยานี้ได้ถูกออกแบบมาให้เข้ารวมตัวกับทรอมบินเท่านั้น ยานี้มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายได้ไม่เกิน 25 นาที ก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ

ยาไบวาลิรูดินสามารถใช้ร่วมกับยา Aspirin เพื่อทำให้ประสิทธิผลการยับยั้งการก่อตัวของก้อนลิ่มเลือดทำได้ดีขึ้น การจะใช้ยาทั้ง 2 ตัวร่วมกันหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

สำหรับข้อควรระวัง ข้อห้าม ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนใช้ยาไบวาลิรูดินมีดังนี้

ยาไบวาลิรูดิน เป็นยาอีกหนึ่งรายการที่มีคุณสมบัติทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น ถึงแม้ยังไม่มีการใช้ยานี้ที่ประเทศไทย แต่สามารถพบเห็นการใช้ในต่างประเทศภายใต้ชื่อการค้าว่า “Angiomax”

ไบวาลิรูดินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไบวาลิรูดิน

ยาไบวาลิรูดินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

ไบวาลิรูดินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไบวาลิรูดิน เป็นยาประเภททรอมบิน อินฮิบิเตอร์ ตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในเลือดที่ชื่อ ทรอมบิน ใน 2 ลักษณะ คือ

1. เข้ารวมตัวกับโมเลกุลของทรอมบินตรงบริเวณที่มีความไวต่อการทำปฏิกิริยาเคมีทำให้ลิ่มเลือดรวมตัวได้น้อยลง

2. ยาไบวาลิรูดินจะเข้าจับกับทรอมบินในด้านของโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าลบ ส่งผลให้ทรอมบินขาดคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับสารชีวะโมเลกุลที่มี ประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดการยับยั้งปฏิกิริยาต่างๆในการเกิดลิ่มเลือดอย่างต่อเนื่อง จากกลไกที่ฟังดูซับซ้อนข้างต้น ส่งผลให้การเปลี่ยนโปรตีนประเภทเส้นใยอย่าง Fibrinogen ไปเป็น Fibrin ถูกขัดขวาง เมื่อไม่มี Fibrin การก่อโครงตาข่ายเพื่อ ให้ก้อนลิ่มเลือดแข็งแรงก็หมดลง จึงส่งผลให้เกิดการสลายก้อนลิ่มเลือดตามมา

ไบวาลิรูดินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไบวาลิรูดินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดแบบผงแห้งปราศจากเชื้อ ที่มีตัวยา Bivalirudin ขนาด 250 มิลลิกรัม/ขวด(Vial)

ไบวาลิรูดินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไบวาลิรูดิน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา สำหรับยับยั้งการก่อตัวของก้อนลิ่มเลือดขณะใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อทำบอลลูนหัวใจ เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดยาเข้าหลอดเลือดขนาด 0.75 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ขณะที่ใส่สายสวนเข้าหลอดเลือด ให้หยดยาไบวาลิรูดินขนาด 1.75 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งอาจใช้เวลายาวนานถึง 4 ชั่วโมง หากจำเป็นแพทย์อาจหยดยาเข้าหลอดเลือดขนาด 0.2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง เป็นเวลายาวนาน 20 ชั่วโมง

อนึ่ง:

******หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยา ไบวาลิรูดิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

ยาไบวาลิรูดินเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง การจะใช้ยานี้ บุคลากรทางการแพทย์จะพิจาณากำหนดขนาดและเวลาที่ผู้ป่วยควรได้รับยานี้อย่างระมัดระวัง กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาตามที่แพทย์นัดหมายได้ ควรรีบติดต่อแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการนัดหมายมารับการฉีดยานี้ครั้งใหม่โดยเร็ว

ไบวาลิรูดินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไบวาลิรูดินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไบวาลิรูดินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไบวาลิรูดิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไบวาลิรูดินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไบวาลิรูดินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไบวาลิรูดินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไบวาลิรูดินอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไบวาลิรูดิน ดังนี้ เช่น

 • กรณีอยู่ในรูปยาฉีดที่เป็นผงแห้ง สามารถเก็บภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • กรณีตัวยาถูกเตรียมเป็นสารละลาย ต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ทั้ง 2 กรณี ห้ามเก็บยาในช่องแข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไบวาลิรูดินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไบวาลิรูดิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Angiomax (แอนจิโอแมกซ์)Angiomax (แอนจิโอแมกซ์)

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Angiox

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bivalirudin[2017,Dec2]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020873s036lbl.pdf[2017,Dec2]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/bivalirudin/?type=brief&mtype=generic[2017,Dec2]
 4. https://www.drugs.com/cdi/bivalirudin.html[2017,Dec2]
 5. https://www.drugs.com/sfx/bivalirudin-side-effects.html[2017,Dec2]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/bivalirudin-index.html?filter=3&generic_only=#I[2017,Dec2]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Warakron Anyada
Frame Bottom