Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคติดเชื้อโปรโตซัว 

บทนำ

ยาไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างโมเลกุลหลักเหมือนสารประกอบของยาอิมิดาโซล (Imidazole) หากกล่าวถึงเภสัชภัณฑ์ยาในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล จะถูกนำมาใช้เป็นยาปฏิชีวนะสำหรับต่อต้านเชื้อโปรโตซัวรวมถึงเชื้อแบคทีเรีย โดยตัวอย่างยาในกลุ่มนี้เช่น

อนึ่งยังมียาอีกหลายตัวยาในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซลที่อยู่ในช่วงศึกษาเพื่อค้นคว้าถึงประสิทธิภาพและรอขยายผลเพื่อนำมารักษาโรคทางคลินิก

กลุ่มยาไนโตรอิมิดาโซลที่ถูกนำมาใช้ทางคลินิก ส่วนมากจะถูกจัดอยู่ในหมวดยาอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ยาเหล่านี้ผู้ป่วย/ผู้บริโภคจะต้องขอคำปรึกษาแนะนำจากแพทย์ก่อนเสมอ และห้ามไปซื้อหายาเหล่านี้มารับประทานเอง

ไนโตรอิมิดาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

ไนโตรอิมิดาโซล

ยาไนโตรอิมิดาโซลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

ไนโตรอิมิดาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มไนโตรอิมิดาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะต่อต้านเชื้อโรคที่ตอบสนองกับยา นี้โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารพันธุกรรมหรือสารดีเอ็นเอ (DNA) ในเชื้อโรคเหล่านั้น ส่งผลให้เชื้อโรคเหล่านั้นหยุดการเจริญเติบโต หมดความสามารถของการแพร่พันธุ์ และตายลง

ไนโตรอิมิดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไนโตรอิมิดาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายได้หลากหลายขึ้นกับแต่ละชนิดของตัวยาเช่น

 • ยาชนิดรับประทานเช่น ยาเม็ด
 • ยาฉีด
 • ยาทาเฉพาะที่

ไนโตรอิมิดาโซลมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การบริหารยา/การใช้ยาในแต่ละสูตรตำรับยาย่อยของยากลุ่มไนโตรอิมิดาโซลให้เป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ หรือใช้ข้อมูลในเอกสารกำกับยาเป็นแนวทางการใช้ยาแต่ละตัวยา และผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของยากลุ่มนี้ได้จากแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทำความเข้าใจในการใช้ยากลุ่มนี้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไนโตรอิมิดาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่เป็นยาไนโตรอิมิดาโซลชนิดรับประทาน หากลืมรับประทานยาสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทาน เป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาไนโตรอิมิดาโซลตรงเวลา

ไนโตรอิมิดาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มไนโตรอิมิดาโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไนโตรอิมิดาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไนโตรอิมิดาโซลเช่น

ไนโตรอิมิดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไนโตรอิมิดาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไนโตรอิมิดาโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาไนโตรอิมิดาโซลตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

ไนโตรอิมิดาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไนโตรอิมิดาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Flagyl (ฟลาจิล)sanofi-aventis
Kana-P (กานา-พี)PP Lab
Metrazole (เมทราโซล)General Drugs House
Mepagyl (เมพาจิล)Thai Nakorn Patana
Mefiron (เมไฟรอน)Chew Brothers
Metrogyl (เมโทรจิล)J.B. Chemicals
Metrolex (เมโทรเล็กซ์) Siam Bheasach
Metronidazole GPO (เมโทรนิดาโซล จีพีโอ)GPO
Tindamax (ทินดาแม็กซ์)Mission Pharmacal Company
Fasigyn (ฟาซิกายน์)Fareva Amboise


บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Imidazole [2016,June4]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Nimorazole [2016,June4]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Metronidazole [2016,June4]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Megazol [2016,June4]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Dimetridazole [2016,June4]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Azanidazole [2016,June4]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Nimorazole [2016,June4]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Secnidazole [2016,June4]
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Propenidazole [2016,June4]
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Ornidazole [2016,June4]
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Benznidazole [2016,June4]
 12. http://www.mims.com/thailand/drug/info/metronidazole/?type=brief&mtype=generic [2016,June4]
 13. http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/655547.pdf [2016,June4]
 14. http://www.drugs.com/sfx/metronidazole-side-effects.html [2016,June4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom