Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เวียนศีรษะบ้านหมุน 

บทนำ

ทางการแพทย์ ใช้ยาไนเซอร์โกไลน์รักษาโรคสมองเสื่อม (Senile Dementia) และ โรคของระบบหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก) นอกจากนี้ยังพบว่า ไนเซอร์โกไลน์ยังช่วยเพิ่มความไวในการตอบสนองของสมอง โดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมอง ทำให้สมองได้รับเลือดและออกซิเจนอย่างเพียงพอ

หลังรับประทานยาไนเซอร์โกไลน์ ยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างในระหว่างการดูดซึมจากทาง เดินอาหาร และบางส่วนจะถูกส่งไปที่อวัยวะตับ ปริมาณยาในกระแสเลือดจะลดลง 50% ภายใน เวลา 13 - 20 ชั่วโมง

ยาไนเซอร์โกไลน์นี้จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย การใช้ยารวมไปถึงขนาดรับประทานที่ปลอดภัยและเหมาะสม จึงต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ไนเซอร์โกไลน์

ยาไนเซอร์โกไลน์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

สรรพคุณของยาไนเซอร์โกไลน์ คือ

ยาไนเซอร์โกไลน์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไนเซอร์โกไลน์มีกลไกการออกฤทธิ์ที่เรียกว่า Alpha–adrenergic blocking activity ซี่งเป็นกลไกที่ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว จึงเป็นการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆรวมถึงสมอง

ยาไนเซอร์โกไลน์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาไนเซอร์โกไลน์ คือ ยาเม็ดขนาดความแรง 10 และ 30 มิลลิกรัม

ยาไนเซอร์โกไลน์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาไนเซอร์โกไลน์ คือ

  • รับประทานครั้งละ 30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยขนาดรับประทานที่เหมาะสมและปลอดภัย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไนเซอร์โกไลน์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไนเซอร์โกไลน์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาไนเซอร์โกไลน์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

อาจพบผลข้างเคียงของยาไนเซอร์โกไลน์ เช่น ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียนศีรษะ ง่วงนอน นอนไม่หลับ รู้สึกระคายเคืองในทางเดินอาหารบ้างเล็กน้อย

มีข้อควรระวังการใช้ยาไนเซอร์โกไลน์อย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาไนเซอร์โกไลน์ คือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไนเซอร์โกไลน์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไนเซอร์โกไลน์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไนเซอร์โกไลน์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไนเซอร์โกไลน์อย่างไร?

สามารถเก็บยาไนเซอร์โกไลน์ในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไนเซอร์โกไลน์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไนเซอร์โกไลน์ที่ผลิตจำหน่ายในประเทศไทย มีชื่อทางการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Sergoline (เชอร์โกไลน์) Siam Bheasach
Sermion (เซอร์เมีอน) Pfizer

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Nicergoline [2014,may3].
2. http://mims.com/Thailand/drug/info/Sermion/?type=full#Indications {2014,May3].
3. http://mims.com/Thailand/drug/info/Sermion/?type=full#Dosage [2014.May3].
4. http://mims.com/Thailand/drug/info/Sergoline/?q=nicergoline&type=brief [2014,Maay3].
5. http://www.smart-drugs.com/Inserts/insert-nicergoline.htm [2014,May3].
6. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1527&drugName=Nicergoline&type=12 [2014,May3].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom