Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องปาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เชื้อราในช่องปาก 

บทนำ

ไนสแตติน (Nystatin) เป็นยาต้านเชื้อราที่สกัดได้จากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Steptomycesnoursei โดยถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ในช่วงแรกๆวงการแพทย์จะใช้ไนสแตตินรักษาการติดเชื้อราที่ช่องปาก ผิวหนัง หลอดอาหาร และที่อวัยวะเพศของสตรี

นักวทยาศาสตร์พบว่า ถ้าปริมาณไนสแตตินในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น สามารถก่อให้เกิดพิษ ต่อร่างกายได้ จึงเป็นเหตุผลว่า ไนสแตตินไม่มีรูปแบบการใช้ของยาฉีด มีแต่ชนิดรับประทานและชนิดเหน็บช่องคลอด

องค์การอนามัยโลกจัดให้ไนสแตตินเป็นยาจำเป็นสำหรับสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน

การศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของยาพบว่า ไนสแตตินไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากทางเดินอาหารได้ การกำจัดยาออกจากร่างกายขึ้นกับการขับถ่ายอุจจาระ

ไนสแตตินจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไนสแตติน

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีสรรพคุณใช้รักษาการติดเชื้อราชนิดแคดิดา (Candida fungus) ในช่องปาก

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับที่ผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เกิดการรบกวนการส่งผ่านของสารเคมี ทำให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 100,000 ยูนิต/มิลลิลิตร ขนาดบรรจุขวด 12 มิลลิลิตร

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีขนาดรับประทาน ดังนี้

  • ผู้ใหญ่และเด็กโต: รับประทาน 100,000 - 600,000 ยูนิต วันละ 4 ครั้ง
  • เด็กเล็ก: รับประทาน 100,000 ยูนิต วันละ 4 ครั้ง

*****หมายเหตุ:

สามารถรับประทานไนสแตตินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยให้อมยาไว้สักพัก นานเท่าที่สามารถทำได้ แล้วจึงกลืนลงกระเพาะอาหาร ควรรับประทานติดต่อกันอีก 2 วันหลังจากอาการติดเชื้อราดีขึ้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตติน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตติน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาจรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสชาติเปลี่ยนไป เบื่ออาหาร ระคายเคืองในปาก อาจพบผื่นคันหรือลมพิษ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หลอดลมเกร็งตัว(หายใจลำบาก) หน้าบวม เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้ คือ การใช้ยานี้ร่วมกับยาวิตามินที่มีส่วนประกอบของ Bewer’s yeast (เชื้อรา/ยีสต์ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ และ/หรืออาหารเสริมบางชนิด เพื่อช่วยเพิ่มการทำงานของวิตามิน เกลือแร่ และ/หรืออาหารเสริมนั้นๆ) อาจส่งผลเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Bewer’s yeast ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารสำหรับร่างกาย หากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน

ควรเก็บรักษายาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินอย่างไร?

ควรเก็บยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาน้ำแขวนตะกอนไนสแตตินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต คือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Tystatin (ไทสแตติน) T.O. chemicals

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nystatin [2014,Oct4]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tystatin/?type=brief [2014,Oct4]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/nystatin/nystatin?type=brief&mtype=generic [2014,Oct4]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/brewer-s-yeast-with-nystatin-408-0-2389-0.html [2014,Oct4]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom