Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นเบาหวาน  เบาหวาน 

บทนำ

ยาไธอะโซลิดีนไดโอน (Thiazolidine dione) ซึ่งย่อว่า ทีซีดี (TZDs) เป็นชื่อกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 มีชื่อเรียกอื่นอีกคือ ยาไกลทาโซล (Glitazones) ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้เช่น

 • Rosiglitazone เป็นยาที่มีจำหน่ายที่ประเทศอเมริกา แต่สำหรับประเทศแถบยุโรปได้เพิกถอนยาตัวนี้ออกไป ด้วยพบว่าเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • Pioglitazone บางประเทศในแถบยุโรปยกเลิกการใช้ ด้วยพบว่ามีความเสี่ยงอาจเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer)
 • Lobeglitazone มีการใช้ยานี้ในแถบทวีปเอเชีย เช่น เกาหลี
 • Troglitazone ถูกเพิกถอนจากการตลาด ด้วยยานี้ไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ (Hepatitis)

นอกจากนี้ยังมียาในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอนที่อยู่ในช่วงการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของการรักษาอีก 2 - 3 ตัวยาเช่น Netoglitazone, Rivoglitazone และ Ciglitazone เป็นต้น

สำหรับตลาดยาในประเทศไทยพบว่า Pioglitazone ยังมีจำหน่ายอยู่และถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติของเรา โดยจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ ทั้งนี้การคัดกรองและเลือกตัวยาสำหรับรัก ษาโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นกับการตอบ สนองของร่างกายเมื่อมีการใช้ยานั้นๆ ผู้ป่วย/ผู้บริโภคจึงควรปฏิบัติและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดหรือปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ด้วยตนเอง

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไธอะโซลิดีนไดโอน

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีสรรพคุณคือ ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 (Type 2 diabetes) โดยใช้ได้ทั้งเป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานตัวอื่นเช่น Metformin

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอนไม่ได้มีกลไกการออกฤทธิ์เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินของตับอ่อน แต่จะกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไธอะโซลิดีนไดโอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การใช้ยาไธอะโซลิดีนไดโอนต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น และต้องรับประทานตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดหรือปรับเปลี่ยนขนาดรับประทาน หรือละเว้นมื้อของการรับ ประทานยาเอง การรับประทานยาที่ขาดความต่อเนื่องสามารถส่งผลเสียต่อตัวผู้ป่วยเอง และอาจเป็นเหตุให้อาการโรคมีความรุนแรงมากขึ้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไธอะโซลิดีนไดโอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไธอะโซลิดีนไดโอนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทุกตัวส่วนใหญ่ในกลุ่มยาไธอะโซลิดีนไดโอนจะมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ทุกตัวยาคล้ายกัน แต่ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ทราบหรือไม่รู้สึกถึงผลข้างเคียงของยาเหล่านั้น ซึ่งไธอะโซลิดีนไดโอนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงดังนี้เช่น มีภาวะหายใจติดขัด/หายใจลำบาก หน้า - ปาก - คอมีอาการบวม เจ็บหน้าอก ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ตัว ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีคล้ำ น้ำ หนักเพิ่ม มีอาการคั่งของน้ำในร่างกายจนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ ตับล้มเหลว น้ำตาลในเลือดต่ำ โลหิตจาง เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ไธอะโซลิดีนไดโอนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไธอะโซลิดีนไดโอนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่น กัน

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไธอะโซลิดีนไดโอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไธอะโซลิดีนไดโอนอย่างไร?

ควรเก็บยาไธอะโซลิดีนไดโอนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด และความชื้น ไม่ควรเก็บยาไว้ใน ห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไธอะโซลิดีนไดโอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไธอะโซลิดีนไดโอนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Actos (แอ็คทอซ)Takeda
Actosmet (แอ็คทอซเม็ท)Takeda
Gitazone/Gitazone-forte (กีตาโซน/กีตาโซน – ฟอร์ด )Millimed
Glubosil (กลูโบซิล)Silom Medical
Piozone (ไพโอโซน)M & H Manufacturing
Senzulin (เซนซูลิน)Siam Bheasach
Utmos (อัทโมส)Berlin Pharm

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiazolidinedione[2017,June3]
 2. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=rosiglitazone[2017,June3]
 3. http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/46.pdf[2017,June3]
 4. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=pioglitazone[2017,June3]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=troglitazone[2017,June3]
 6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Actos/?type=brief[2017,June3]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Actosmet/?type=brief[2017,June3]
 8. http://www.webmd.com/diabetes/thiazolidinediones-for-type-2-diabetes[2017,June3]
 9. https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/clinical-indications-for-thiazolidinediones[2017,June3]
 10. http://www.foodanddruginteractions.co.uk/which-drugs-foods-react-with-thiazolidinedione.html[2017,June3]
 11. http://www.mims.com/usa/drug/info/pioglitazone/[2017,June3]
Updated 2017,June3


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi Kwa00 tr05370 Chollasit
Frame Bottom