Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาไทโรทริซิน (Tyrothricin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มไซคลิกโพลี่เปปไทด์ (Cyclic polypeptide-antibiotic, สารที่มีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะ) ผลิตจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Brevibacillus brevis ซึ่งพบได้ในดิน อากาศ น้ำ และอินทรียวัตถุที่กำลังถูกย่อยสลายต่างๆที่ไม่รวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรค ทางคลินิกนำมาใช้ต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่เช่น เป็นยาเม็ดอมแก้เจ็บคอ

ยาไทโรทริซินไม่เหมาะสมที่จะทำเป็นยารับประทานที่มีการดูดซึมเข้าร่างกายโดยตรงด้วยจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงอย่างมาก สูตรตำรับที่พบเห็นในท้องตลาดมักจะผสมยาชาเบนโซเคน (Benzocaine) เพื่อทำให้อาการเจ็บปวดในบริเวณอักเสบรู้สึกดีขึ้น การใช้ยาไทโรทริซินในรูปแบบของยาอมแก้เจ็บคอนั้น แพทย์/เภสัชกรจะแนะนำให้อมยา ห้ามเคี้ยวหรือกลืน ด้วยวัตถุประสงค์ให้ตัวยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ตรงแผลหรือเนื้อเยื่อที่มีอาการอักเสบในช่องปากและคอเท่านั้น

หลังจากการอมยานี้ ไม่ควรรับประทานอาหารอื่นใดในทันที ควรบ้วนน้ำกลั้วคอให้สะอาดและรอให้ความรู้สึกสัมผัสภายในปากและลำคอกลับมาเหมือนเดิมก่อน การอมยาโดยเฉลี่ยภายใน 1 วันไม่ควรเกิน 8 เม็ด และไม่ควรอมยาติดต่อกันถึง 5 วัน

หลังการบำบัดการเจ็บคอด้วยยานี้สักระยะหนึ่งแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือหลังอมยาแล้วมีอาการเจ็บคอมากขึ้นควรรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็วด้วยอาจเกิดการติดเชื้อแบบรุกราน ดัวยยาไทโรทริซินไม่สามารถยับยั้งการติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ ดังนั้นการใช้ยานี้ในการรักษาอาการเจ็บคอควรต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยเช่นกัน

การเลือกใช้ยาไทโรทริซินควรพิจารณาข้อมูลด้านความปลอดภัยเบื้องต้นของการใช้ยาเช่น

ทั้งนี้ยาไทโรทริซินจัดเป็นยาอันตราย การใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัยควรต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ผู้บริโภคอาจขอคำแนะนำการใช้ยาแก้อักเสบติดเชื้อประเภทเม็ดอมในปากได้จากเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

ไทโรทริซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไทโรทริซิน

ยาไทโรทริซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแบคทีเรียกลุ่มคอคไค (Cocci) แต่อาจยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้บ้างบางชนิด

ไทโรทริซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไทโรทริซินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกทำให้หยุดการเจริญเติบโต โดยสามารถใช้ได้ในแบบยาเดี่ยวหรือผสมกับยาอื่น เพื่อรักษาการติดเชื้อเฉพาะที่ทั้งในช่องปาก ลำคอ และที่ผิวหนังกรณีใช้เป็นยาทาผิวหนัง

ไทโรทริซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยยาไทโรทริซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดลูกอมในปากที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น

ไทโรทริซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

สำหรับประเทศไทยเราจะพบเห็นยาไทโรทริซินในรูปแบบยาเม็ดชนิดอม/ยาลูกอมเป็นส่วนใหญ่โดยมีขนาดการใช้ยาเช่น

หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไทโรทริซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมอมยาควรทำอย่างไร?

หากลืมอมยาไทโรทริซินสามารถอมยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการอมยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไทโรทริซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไทโรทริซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เกิดแผลในช่องปากและคอ ประสาทสัมผัสในการรับรสชาติอาจเปลี่ยนไปหลังอมยานี้ อาจพบการติดเชื้อซ้ำซ้อนในช่องปากและคอโดยเป็นชนิดที่ไม่ตอบสนองกับยานี้เช่น เชื้อรา เป็นต้น และการอมยานี้มากเกินขนาดที่แพทย์สั่งอาจทำให้ตับ-ไตทำงานหนัก หรืออาจพบภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงแตก

มีข้อควรระวังการใช้ไทโรทริซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไทโรทริซินเช่น

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการอมยาเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี
 • ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
 • ห้ามเคี้ยวยานี้แล้วกลืน ให้ใช้วิธีอมยาโดยทำตามคำแนะนำของแพทย์
 • ระวังการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • หากมีอาการแพ้ยาหลังอมยานี้ให้หยุดการใช้ยาแล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไทโรทริซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไทโรทริซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ทางคลินิกยังไม่มีฐานข้อมูลที่รายงานปฏิกิริยาระหว่างยาไทโรทริซินกับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษาไทโรทริซินอย่างไร?

ควรเก็บยาไทโรทริซินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไทโรทริซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไทโรทริซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Troneo (โทรนิโอ) Thai Nakorn Patana
Trocacin (โทรคาซิน) Nakornpatana
Tonsilon (ทอนซิลอน) Charoon Bhesaj
Jawkepta (จอว์เคปตา) Charoon Bhesaj
Deq (เดค) Atlantic Lab
Iwazin (ไอวาซิน) Masa Lab

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrothricin [2015,Aug29]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_brevis [2015,Aug29]
 3. http://services.medicines.org.uk/assethosting/assets/printable/t/y/tyrozets/tyrozets.pdf [2015,Aug29]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Tyrothricin [2015,Aug29]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=tyrothicin [2015,Aug29]
 6. file:///C:/Users/apai/Downloads/473534.pdf [2015,Aug29]
 7. http://druginfosys.com/Drug.aspx?drugCode=1552&drugName=Tyrothricin&type=1 [2015,Aug29]
 8. http://www.dorithricin.de/www/Dorithricin-Classic-04-15_en.pdf [2015,Aug29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom