Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทวารหนัก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ริดสีดวงทวาร 

บทนำ

ยาไตรเบโนไซด์(Tribenoside) หรือในชื่ออื่นคือ ไกลเวนอล(Glyvenol) เป็นยาที่ฤทธิ์ยับยั้งการซึมผ่านของเหลวที่ผนังหลอดเลือดฝอยพร้อมกับเพิ่มการบีบตัวของหลอดเลือดทำให้ลดอาการเลือดคั่งภายใน ยานี้ยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อซึ่งเป็นสาเหตุ ของอาการปวดตามมา ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทางคลินิกจึงนำยาชนิดนี้/ยานี้มาบำบัดอาการโรคริดสีดวงทวารหนัก ในสูตรตำรับจะมีการผสมยาลิโดเคน(Lidocaine) เพื่อบรรเทาอาการปวดของริดสีดวงฯร่วมด้วย

อนึ่ง มีข้อจำกัดการใช้ยาไตรเบโนไซด์บางประการที่ผู้บริโภคควรทราบ ดังนี้ เช่น

ทั้งนี้ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไตรเบโนไซด์มีทั้ง ยาเหน็บทวารหนัก และยาครีมสำหรับทาบริเวณทวารหนัก ก่อนการใช้ยาไตรเบโนไซด์ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการและความเหมาะสมในการใช้ยาชนิดนี้ก่อนเสมอ และหากต้องการข้อมูลการใช้ยาเพิ่มเติม ก็สามารถปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป

ไตรเบโนไซด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไตรเบโนไซด์

ยาไตรเบโนไซด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งชี้ เช่น

ไตรเบโนไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไตรเบโนไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการซึมผ่านของของเหลวในร่างกายเข้าสู่หลอดเลือดแดง ส่งผลทำให้ลดปริมาณเลือดที่จะเข้าไปคั่งในริดสีดวงทวาร นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เพิ่มการบีบตัวเพื่อไล่เลือดที่คั่งค้างในหลอดเลือดให้ไหลเวียนออกไป จากกลไกดังกล่าวจึงเป็นผลให้อาการริดสีดวงทวารบรรเทาลง

ไตรเบโนไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไตรเบโนไซด์ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ไตรเบโนไซด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไตรเบโนไซด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับรักษาอาการริดสีดวงทวารหนัก เช่น

 • ผู้ใหญ่: เหน็บยาเข้าทางทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดย ควรแช่ยาในตู้เย็นเพื่อให้แท่งยามีความแข็งตัวเพื่อสามารถสอดเข้าทวารหนักได้ง่าย หรือบีบยาครีมผ่านอุปกรณ์สอดใส่ยาเข้าบริเวณทวารหนักวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่ออาการดีขึ้นแพทย์อาจแนะนำให้ลดความถี่การทายาเหลือวันละ 1 ครั้ง
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงประสิทธิผล ขนาด และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • ระยะเวลาในการใช้ยานี้ ให้เป็นไปตามคำสั่งแพทย์
 • ยา Lidocaine เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อเสริมฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดริดสีดวงทวาร

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไตรเบโนไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาไตรเบโนไซด์ เหน็บ หรือ ลืมทายาไตรเบโนไซด์ สามารถใช้ยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า ให้ใช้ยาที่ขนาดปกติ

แต่การลืมใช้ยาไตรเบโนไซด์บ่อยๆหลายครั้ง ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยตรงเพราะอาจทำให้อาการโรคกำเริบลุกลามมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง ในผู้ป่วยแต่ละรายแพทย์ อาจแนะนำวิธีใช้ยาเมื่อลืมทาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับอาการเจ็บป่วยของโรคแต่ละประเภท ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าไว้ก่อนว่า ควรทำอย่างไรเมื่อตนเองลืมใช้ยานั้นๆ

ไตรเบโนไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไตรเบโนไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อทวารหนัก เช่น มีความรู้สึกแสบคันในครั้งแรกๆที่ใช้ยานี้

* กรณีแพ้ยานี้ จะพบเห็นอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกาย หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า-ริมฝีปาก-คอ มีอาการบวม หรือมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเมื่อเกิดอาการดังกล่าว ต้องรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ไตรเบโนไซด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไตรเบโนไซด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไตรเบโนไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไตรเบโนไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยเป็นยาใช้เฉพาะที่บริเวณทวารหนัก จึงยังไม่พบเห็น/ไม่มีรายงานการเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยากับยาชนิดรับประทาใดๆ

ควรเก็บรักษาไตรเบโนไซด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไตรเบโนไซด์ ดังนี้

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว และ
 • ห้ามทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลอง หรือในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ไตรเบโนไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไตรเบโนไซด์มีชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Procto-Glyvenol (พร็อกโต-ไกลเวนอล)Novartis Pharma

บรรณานุกรม

 1. http://drugspi.org/Tribenoside/Lidocaine [2018,Sep22]
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/578928 [2018,Sep22]
 3. http://standalone-preprod-cl.vademecum.es/html_docs/ae/HTML_VMP/vmp_4345.html [2018,Sep22]
 4. https://pdfs.semanticscholar.org/a0fa/8f86b1cac9d9012354a45532f8d82b17878b.pdf [2018,Sep22]
 5. https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/alonim/Rishum_5_102805417.pdf [2018,Sep22]
 6. https://www.researchgate.net/publication/49706664_Teratogenic_potential_of_tribenoside_a_drug_for_the_treatment_of_haemorrhoids_and_varicose_veins-A_population-based_case-control_study [2018,Sep22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom