Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ  วิตกกังวล 

บทนำ

ยาไตรอาโซแลม (Triazolam) จัดเป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์ระยะสั้น ชื่อการค้าที่รู้จักกันดีในต่างประเทศคือ “Halcion” ทางคลินิกได้นำมาใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด รักษาอาการนอนไม่หลับ ลดความวิตกกังวล ใช้เป็นยาต้านการชัก และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อาการข้างเคียงหลังได้รับยาที่พบบ่อยจะเป็นเรื่องวิงเวียนศีรษะและง่วงนอน รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้ที่พบได้บ่อยจะเป็นยาชนิดรับประทาน

ยาไตรอาโซแลมจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ประมาณ 44% เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 89% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาเฉลี่ย 1.5 - 5.5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาประมาณ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ รวมระยะเวลาของการออกฤทธิ์ของยาประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ยาไตรอาโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้เมื่อมีใบสั่งแพทย์ และมีใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป

ไตรอาโซแลมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไตรอาโซแลม

ยาไตรอาโซแลมมีสรรพคุณใช้เป็นยานอนหลับ ช่วยสงบประสาท/ยาคลายเครียด/ยาระงับประสาท และบรรเทาอาการวิตกกังวล

ไตรอาโซแลมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไตรอาโซแลมคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์กดการทำงานของสมองทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลายความกังวล ช่วยสงบประสาทและช่วยทำให้นอนหลับ

ไตรอาโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไตรอาโซแลมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 250 ไมโครกรัม/เม็ด

ไตรอาโซแลมมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไตรอาโซแลมมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 125 - 250 ไมโครกรัมก่อนนอน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 500 ไมโครกรัม/วัน ห้ามใช้ยาต่อเนื่องนานเกิน 2 สัปดาห์
  • ผู้สูงอายุ: รับประทาน 125 ไมโครกรัม/วันก่อนนอน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 250 ไมโครกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงผลและผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ช่วงท้องว่างหรือพร้อมอาหารก็ได้
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไตรอาโซแลม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไตรอาโซแลมสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไตรอาโซแลมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไตรอาโซแลมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ กระสับกระส่าย ประสาทหลอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน พูดไม่ชัด ปัสสาวะขัด

ผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดสามารถพบอาการดังนี้เช่น หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก เกิดอาการชัก มีภาวะโคม่า และถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ได้ หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลทันที การช่วยเหลือผู้ป่วย แพทย์จะใช้วิธีการล้างท้อง ใช้เครื่องช่วยหายใจ และควบคุมสัญญาณชีพต่างๆให้กลับสู่ปกติ และอาจใช้ยา Flumazenil (ยาที่ใช้ต้านฤทธิ์ของยาในกลุ่ม Ben zodiazepine) ช่วยแก้อาการพิษจากยาไตรอาโซแลม

มีข้อควรระวังการใช้ไตรอาโซแลมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไตรอาโซแลมดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไตรอาโซแลมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไตรอาโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไตรอาโซแลมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาไตรอาโซแลมอย่างไร?

สามารถเก็บยาไตรอาโซแลมที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไตรอาโซแลมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไตรอาโซแลมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Halcion (ฮัลซีออน) Pfizer
Trialam (ไตรอาแลม) Alphapharm
Trycam (ไตรแคม) Douglas

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Triazolam [2015,Feb21]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=triazolam [2015,Feb21]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Halcion/?type=brief [2015,Feb21]
4 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=triazolam [2015,Feb21]
5 http://www.mims.com/USA/drug/info/triazolam/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Feb21]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/triazolam-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Feb21]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie kkodchaporn
Frame Bottom