Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คลอดยาก 

บทนำ

ยาไดโนพรอสโทน(Dinoprostone) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โพรสตาแกลนดิน อีทู (Protaglandin E2 ย่อว่า PGE2) ถูกนำมาใช้เป็นยากระตุ้นการคลอด/เร่งคลอด นักวิทยาศาสตร์ได้นำยานี้มาใช้ทางคลินิกครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1977(พ.ศ.2520) ยาไดโนพรอสโทนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ยาเหน็บช่องคลอด/สอดช่องคลอด ยาเจลสำหรับใส่ช่องคลอด ยาเม็ดรับประทาน และยาฉีด

ข้อมูลสำคัญที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบเกี่ยวกับยาไดโนพรอสโทน มีดังนี้ เช่น

การใช้ยาไดโนพรอสโทน มีใช้แต่ในสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และต้องอาศัยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางเป็นผู้ทำคลอดเท่านั้น

องค์การอนามัยโลกได้ระบุให้ยาไดโนพรอสโทนเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สถานพยาบาลต่างๆควรมีสำรองไว้ให้บริการแก่ประชาชน สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยา ได้กำหนดให้ตัวยาไดโนพรอสโทนเป็นยาควบคุมพิเศษที่สั่งจ่ายโดยแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

ไดโนพรอสโทนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไดโนพรอสโทน

ยาไดโนพรอสโทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไดโนพรอสโทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

สารไดโนพรอสโทนเป็นสารชีวภาพเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นได้เอง แต่ก็มีอายุเพียงสั้นๆ กล่าวคือ สารไดโนพรอสโทนจะถูกปลดปล่อย/หลั่งออกมาจากตัวทารกและรกของมารดาเพื่อกระตุ้นให้มดลูกมีการบีบตัว ขณะเดียวกันจะทำให้ปากมดลูกคลายตัว สำหรับมารดาที่มีกลไกตามธรรมชาติดังกล่าวบกพร่อง เมื่อแพทย์พิจารณาและเห็นสมควรให้ใช้ตัวยาไดโนพรอสโทนซึ่งมีกลไกเลียนแบบสารไดโนพรอสโทนตามธรรมชาติที่ร่างกายมนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ทำให้การคลอดบุตรเป็นไปได้ง่ายสะดวกและเป็นที่มาของสรรพคุณ

ไดโนพรอสโทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดโนพรอสโทนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาสอดช่องคลอด ที่ประกอบด้วย Dinoprostone ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม
 • ยาสอดช่องคลอดแบบออกฤทธิ์นาน ที่ประกอบด้วย Dinoprostone 10 มิลลิกรัม
 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Dinoprostone ขนาด 0.5 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาเจลสำหรับใส่ช่องคลอด ที่ประกอบด้วย Dinoprostone ขนาด 0.5, 1, 2 และ 5 มิลลิกรัม

ไดโนพรอสโทนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไดโนพรอสโทนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาสำหรับกระตุ้นให้คลอด เช่น

 • ผู้ใหญ่: สอดยาขนาด 10 มิลลิกรัมเข้าช่องคลอด อัตราการปลดปล่อยตัวยาอยู่ที่ 0.3 มิลลิกรัม/ชั่วโมง ให้นำยาออกเมื่อมารดามีความรู้สึกได้ว่ากำลังจะคลอดบุตร หรือทิ้งไว้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วจึงนำยาออกจากช่องคลอด
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกในการใช้ยานี้กับเด็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไดโนพรอสโทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

ไดโนพรอสโทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดโนพรอสโทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

ก. ผลต่อทารกในครรภ์: เช่น หัวใจของทารกเต้นผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารก

ข. ผลต่อมารดา: เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไดโนพรอสโทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดโนพรอสโทน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไดโนพรอสโทนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไดโนพรอสโทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดโนพรอสโทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไดโนพรอสโทนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไดโนพรอสโทนดังนี้ เช่น

 • ยาสอดช่องคลอด ให้เก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ -20 ถึง -10 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • ยาเจล ให้เก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส
 • ยาเม็ดแบบรับประทาน ให้เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส
 • ยาทุกรูปแบบ: ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาไดโนพรอสโทนในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไดโนพรอสโทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดโนพรอสโทน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cervidil (เซอร์วิดิล)Ferring Pharmaceuticals
Prepidil (เพรพิดิล)Pharmacia & Upjohn Inc
Prostin E2 (พรอสติน อีทู)Pfizer
Primigyn (พริมิกิน)Brassica Pharmaceuticals

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/mtm/dinoprostone-topical.html [2018,March31]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/dinoprostone/?type=brief&mtype=generic [2018,March31]
 3. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00917 [2018,March31]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Prostaglandin_E2 [2018,March31]
 5. https://www.drugs.com/dosage/dinoprostone-topical.html [2018,March31]
 6. https://www.drugs.com/ppa/dinoprostone.html [2018,March31]
 7. https://www.rxlist.com/cervidil-drug.htm#overdosage_contraindications [2018,March31]
 8. https://www.drugs.com/drug-interactions/dinoprostone-topical-index.html?filter=3&generic_only= [2018,March31]
 9. https://www.google.co.th/search?q=DINOPROSTONE+10mg+in+241mg+imag&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQyubH3rvZAhUCmZQKHWI5B74QsAQIJw&biw=1920&bih=949#imgdii=ES-vA3QRuG5zUM:&imgrc=eoundYTpIVd5QM: [2018,March31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom