Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

บทนำ

ยาไดโซไพราไมด์ (Disopyramide) เป็นยาในกลุ่มโซเดียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Sodium channel blocker ยาเกี่ยวข้องกับการทำงานของโซเดียมในกล้ามเนื้อหัวใจ) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่น หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ โดยตัวยาจะมีกลไกลดการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ตัวยาไดโซไพราไมด์ยังสามารถออกฤทธิ์เป็นสารประเภท Anticholinergic ได้อีกด้วยซึ่งผลที่ตามมาคือยานี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ได้มากมายตามการออกฤทธิ์เช่นกัน

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาไดโซไพราไมด์จะมีทั้งชนิดยารับประทานและชนิดยาฉีด (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้น้อยหากใช้ยาอย่างถูกต้อง หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร/เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือด ยานี้บางส่วนประ มาณ 50 - 65% จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีน ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 4 - 10 ชั่วโมงเพื่อการกำจัดยานี้ออกจากร่างกายโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีเงื่อนไขบางประการที่ผู้ป่วยควรทราบก่อนที่จะได้รับยาไดโซไพราไมด์มาใช้เช่น

นอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอาทิเช่น การใช้ยาไดโซไพราไมด์ชนิดรับประทานจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามข้อดีบางประการของยาไดโซไพราไมด์คือสามารถรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

ในระหว่างการใช้ยาไดโซไพราไมด์แล้วเกิดอาการวิงเวียน ผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆรวมถึงการทำงานกับเครื่องจักรเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนั้นผู้ ป่วยไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนด้วยอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเป็นลมแดดได้

ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่จะเกิดอาการข้างเคียงจากยาไดโซไพราไมด์ได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น และยานี้ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับเด็กด้วยยังไม่มีการศึกษาข้อมูลความปลอดภัยที่แน่ชัดทางคลินิก

กรณีเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ยาไดโซไพราไมด์เช่น รับประทานยานี้เกินขนาด อาจสังเกตจากอาการดังต่อไปนี้เช่น เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หยุดหายใจเป็นระยะๆขณะนอนหลับ ขาดสติสัมปชัญญะ หัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า การรักษาจะต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็วทันทีฉุกเฉิน

ยาไดโซไพราไมด์จัดเป็นยาอันตราย หากใช้ผิดวิธีนอกจากอาการโรคจะไม่ดีขึ้นแล้วอาจส่งผลข้างเคียงมากมาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้บริโภคการใช้ยาไดโซไพราไมด์ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

ไดโซไพราไมด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไดโซไพราไมด์

ยาไดโซไพราไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhyth mias)

ไดโซไพราไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไดโซไพราไมด์คือ ตัวยาจะลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจทำให้อัตราการคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจกลับเป็นปกติ ลดแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ รวมถึงปรับสัญญาณที่ใช้ควบคุมการเต้นของหัวใจให้กลับเป็นปกติ จากกลไกเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์การรักษาตามสรรพคุณ

ไดโซไพราไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ประเทศไทยยาไดโซไพราไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทานขนาด 100 และ 150 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด

ไดโซไพราไมด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดโซไพราไมด์มีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 - 800 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับของการรักษาอยู่ที่ 600 มิลลิกรัม/วัน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัมลงมาไม่ควรรับประทานยานี้เกิน 400 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ทางคลินิกยังไม่มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กอย่างชัดเจน การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • ผู้ป่วยโรคตับโรคไต แพทย์จะทำการปรับลดขนาดรับประทานตามความเหมาะสม

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไดโซไพราไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดโซไพราไมด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาไดโซไพราไมด์ตรงเวลา

ไดโซไพราไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดโซไพราไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไดโซไพราไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ไดโซไพราไมด์เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไดโซไพราไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไดโซไพราไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดโซไพราไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไดโซไพราไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไดโซไพราไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไดโซไพราไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดโซไพราไมด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Norpace (นอร์เพส) Searle
Regubeat (เรกูบีท) Glaxo SmithKline

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Disopyramide#Mechanism_of_action [2016,March5]
 2. http://www.drugs.com/dosage/disopyramide.html [2016,March5]
 3. https://www.mims.com/India/drug/info/disopyramide/?type=full&mtype=generic#Actions [2016,March5]
 4. http://www.drugs.com/imprints/searle-2752-norpace-100-mg-2252.html [2016,March5]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/disopyramide-index.html?filter=3&generic_only= [2016,March5]
 6. http://www.medindia.net/drug-price/disopyramide.html [2016,March5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom