Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผม  ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหา(Dimethicone หรือ Dimeticone treatment for lice) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ โพลีไดเมทิลไซล็อกเซน (Polydimethylsiloxane)เป็นสารประกอบที่มีลักษณะเหนียวหนืด ใส และมีความเงาคล้ายโลหะ ไม่ติดไฟ ไม่ใช่สารพิษ มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิว(Surface tension,แรงที่ช่วยให้โมเลกุลของของเหลวยึดติดกัน) และช่วยป้องกันมิให้เกิดฟองอากาศ โดยนำสารนี้มาผสมเป็นส่วนประกอบยากำจัดวัชพืช, ใช้เป็นส่วนประกอบของยาขับลมชนิดรับประทาน, หรือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์คอนดิชั่นเนอร์(Conditioner)ที่บำรุงและรักษาเส้นผมที่แตกปลาย, ในอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท ผู้ประกอบการจะผสมไดเมทิโคนลงในน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหาร โดยไดเมทิโคนจะช่วยให้การกระเด็นของน้ำมันพืชขณะทอดอาหารลดน้อยลง

ยังมีประโยชน์อีกด้านหนึ่งของสารไดเมทิโคนที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาการเหาบนหนังศีรษะ โดยใช้กลไกความข้นเหนียวของสาร/ยาไดเมทิโคนก่อให้เกิดการอุดตันท่อลม/ท่อหายใจของเหา และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหนังศีรษะ

ข้อจำกัดประการหนึ่งของยาไดเมทิโคนคือ “ไม่สามารถทำลายไข่เหา”ได้ จึงอาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคนไดเมทิโคนซ้ำเมื่อตรวจพบว่ามีเหาเกิดขึ้นมาอีก

ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน ต้องระวังมิให้ยาเข้า ตา-ปาก -จมูก ในทางปฏิบัติสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไดเมทิโคนกำจัดเหาได้ทั้งกับเด็กและกับผู้ใหญ่ และจัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค/ผู้ป่วย

สิ่งสำคัญ ผู้บริโภคต้องรู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อเหา เช่น ไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่กำลัง เป็นเหา หากพบว่ามีอาการคันบริเวณหนังศีรษะควรตรวจให้แน่ใจว่า มีตัวเหาหรือไข่เหาบนหนังศีรษะหรือไม่ การรักษาแต่เนิ่นๆจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายเหาไปยังผู้อื่นอีกด้วย

ผู้บริโภคสามารถสืบค้นและหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์หาหมอ.com บทความ “เหาและโลน (Pediculosis)”

ไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไดเมทิโคน

ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เพื่อกำจัดเหาบนหนังศีรษะ

ไดเมทิโคน สำหรับฆ่าเหามีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไดเมทิโคนคือ ตัวยา/สารนี้มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีความเหนียวหนืด และสามารถแทรกซึมและเข้าอุดตันในท่อลมของตัวเหา ส่งผลให้เหาขาดอากาศหายใจและตายลง

ไดเมทิโคน สำหรับฆ่าเหามีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลเหลว ที่มีส่วนประกอบของยา/สาร Dimethicone 4%

ไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีขนาดการบริหารผลิตภัณฑ์อย่างไร?

ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีขนาดการบริหาร/การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น

-ผู้ใหญ่และเด็ก:

 • ชโลมผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคนลงบนเส้นผมที่แห้งจากด้านหน้าศีรษะไปถึงด้านหลังหู นวดคลึงหนังศีรษะและผมเบาๆจนเปียกยาทั่วศีรษะ
 • รอเวลาประมาณ 10 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อให้ยาไดเมทิโคนออกฤทธิ์กับตัวเหา
 • ใช้หวีเสนียด(หวีที่ใช้สางเหา/ไข่เหา)หวีผมเพื่อกำจัดซากเหาและไข่เหาให้มากที่สุด
 • หลังจากนั้น สระผมด้วยแชมพูตามปกติ แล้วล้างศีรษะ/ล้างยาไดเมทิโคนให้ออกให้หมดด้วยน้ำอุ่นซ้ำอีก
 • ตรวจสอบหนังศีรษะภายใน 7–10 วัน หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน หากพบเหาปรากฏบนหนังศีรษะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ซ้ำอีก 1 ครั้ง

*อนึ่ง: ผลิตภัณฑ์ยากำจัดเหา/ยารักษาเหา ที่มีจำหน่ายตามร้านขายยา มีหลายยาชื่อการค้า ผู้บริโภคสามารถสอบถามถึงประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา/ยารักษาเหา

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาของการใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคนที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งหรือคำแนะนำการใช้ยานี้ของแพทย์ได้ การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยารักษาเหาไดเมทิโคน/ยาไดเมทิโคน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมใช้ผลิตภัณฑ์ควรทำอย่างไร?

การใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้บริโภค หากลืมใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ทันทีที่นึกขึ้นได้

ไดเมทิโคน สำหรับฆ่าเหามีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

โดยทั่วไป ยาไดเมทิโคนมักจะไม่ก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ใดๆ แต่อาจทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะบริเวณหนังศีรษะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากพบอาการผิดปกติหลังใช้ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน เช่น เกิดผื่นคัน ระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ให้ผู้บริโภครีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว หรือทันที/ฉุกเฉินขึ้นกับความรุนแรงของอาการนั้นๆ

มีข้อควรระวังการใช้ไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหาอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหา เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยา/แพ้ผลิตภัณฑ์นี้
 • ห้ามรับประทาน ห้ามมิให้ยานี้เข้า ตา จมูก และปาก
 • ห้าม/หลีกเลี่ยงการใช้หวีร่วมกับผู้อื่น ด้วยเป็นหนึ่งช่องทางที่ก่อให้เกิด การติดเหาตามมาได้
 • หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่อยู่ในภาวะติดเหาบนหนังศีรษะ
 • ทำความสะอาด เสื้อผ้า หมอน ที่นอน รวมถึงบ้านเรือนให้สะอาด เพื่อปิด ช่องทางการหลบซ่อนของเหา
 • ห้ามใช้ยา/ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
 • ห้ามเก็บยา/ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหาด้วย) ยาแผนโบราณ ทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไดเมทิโคน สำหรับฆ่าเหามีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้แต่ภายนอก จึงยังไม่มีรายงาน พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาไดเมทิโคน สำหรับฆ่าเหาอย่างไร?

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน ในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ และเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ไดเมทิโคนสำหรับฆ่าเหามีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ผลิตภัณฑ์ยาไดเมทิโคน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น ชื่อการค้า

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Lice MD (ไลซ์ เอมดี)Reckitt Benckiser

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของผลิตภัณฑ์ยานี้ เช่น Hedrin, Nyda

บรรณานุกรม

 1. http://www.healthychild.org/a-new-nontoxic-treatment-for-lice/[2017,April29]
 2. http://www.cbc.ca/news/health/head-lice-most-used-treatments-no-longer-very-effective-scientists-say-1.2776917[2017,April29]
 3. http://www.everettclinic.com/sites/default/files/resource_files/head-lice-treatment.pdf[2017,April29]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Polydimethylsiloxane#Chemical_compatibility[2017,April29]
 5. https://www.google.co.th/search?q=lice+MD+(dimethicone+)+image&espv=2&tbm=isch&imgil=U4ehS99qAowuKM%253A%253BvtAR82b9TnmGpM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dimethicone.net%25252Fdimethicone-lice-md%25252F&source=iu&pf=m&fir=U4ehS99qAowuKM%253A%252CvtAR82b9TnmGpM%252C_&usg=__nCEuGByBFXhzPUEquT5M1sEWRaY%3D&biw=1920&bih=950&ved=0ahUKEwiWl5vBk5LTAhXERo8KHfWaCpIQyjcINQ&ei=B2znWNb3I8SNvQT1taqQCQ#imgrc=w61O5uz8VrE2BM:[2017,April29]
 6. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-18321/dimethicone-topical/details#side-effects[2017,April29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom