Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  จิตเวช  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลมชัก 

บทนำ

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์(Divalproex หรือ Divalproex sodium) เป็นยาที่ใช้รักษา อาการของโรคลมชัก อาการทางจิตประสาท/โรคทางจิตเวช หรือใช้ป้องกันอาการไมเกรน ยานี้มีโครงสร้างหลักคล้ายกับยากรดวาลโปรอิก(Valproic acid) แต่มีความต่างตรงที่ว่ายาไดวาลโปรเอ็กซ์จะมีโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยเกลือโซเดียม

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาไดวาลโปรเอ็กซ์ เป็นยารับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้จะเข้าสู่กระแสเลือด ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายโครงสร้างโมเลกุลของยานี้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถูกกำจัดทิ้งไปกับปัสสาวะ ทางคลินิกสามารถใช้ยานี้กับผู้ใหญ่และกับเด็ก โดยทั่วไป แพทย์จะใช้น้ำหนักตัวของร่างกายและอายุมาเป็นเกณฑ์พิจารณาขนาดรับประทานยานี้ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับยาไดวาลโปรเอ็กซ์ได้ออกแบบสูตรตำรับมา 3 ขนาดความแรง คือ 125, 250, และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด

อย่างไรก็ตายาไดวาลโปรเอ็กซ์ มีข้อควรระวังที่ต้องให้ความสำคัญและควรเรียนรู้ไว้ เช่น

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์จัดเป็นยาที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างมากมายหากใช้ผิดวิธี ก่อนการใช้ยาชนิดนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจร่างกายและมีคำสั่งการจ่ายยาจากแพทย์เท่านั้น

อนึ่ง หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาไดวาลโปรเอ็กซ์เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ตรวจรักษา หรือจากเภสัชกรได้ทั่วไป

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไดวาลโปรเอ็กซ์

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไดวาลโปรเอ็กซ์ คือ หลังรับประทาน ตัวยานี้จะเกิดการแตกตัวและกลายเป็นสารวาลโปรเอทไอออน (Valproate ion/โมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า) ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อมีการดูดซึมไอออนนี้เข้ากระแสเลือด จะส่งผลให้ระดับสาร Gamma-aminobutyric acid (GABA)ในสมองเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทานแบบออกฤทธิ์นานที่ประกอบด้วยตัวยา Divalproex sodiumขนาด 125, 250 และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์มีขนาดรับประทาน เช่น

ก.สำหรับรักษาอาการลมชัก:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป: เริ่มรับประทานยาขนาด 10–15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานยา 5–10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/สัปดาห์ จนกว่าจะได้ขนาดรับประทานที่เหมาะสม โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่ควรเกิน 60 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

ข. สำหรับบำบัดอาการทางจิตเวช/อาการคลุ้มคลั่ง:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มรับประทานยา 750 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้งขึ้นกับคำสั่งแพทย์ และแพทย์อาจมีการปรับเพิ่มขนาดรับประทานตามอาการผู้ป่วย โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

ค. สำหรับป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจปรับใช้ยาขนาด 1,000 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง: เพื่อลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ควรรับประทานยานี้ พร้อม หรือ หลังอาหารทันที

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไดวาลโปรเอ็กซ์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไดวาลโปรเอ็กซ์ สามารถรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ไดวาลโปรเอ็กซ์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ไดวาลโปรเอ็กซ์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติตับทำงานผิดปกติหรือผู้ป่วยโรคตับ
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ด้วยยานี้สามารถทำให้เกิดภาวะตับเป็นพิษ/ตับวาย
 • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เพราะจะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยานี้ที่รุนแรง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง และใช้ยานี้ตามขนาดรับประทานที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามหยุดรับประทานยานี้กะทันหันด้วยอาการโรคต่างๆจะกำเริบอย่างรุนแรง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยน
 • ระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยานี้และต้องเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะตรวจสอบก่อนว่าการแข็งตัวของเลือดยังปกติดีอยู่หรือไม่
 • ปฏิบัติตามคำสั่ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไดวาลโปรเอ็กซ์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาไดวาลโปรเอ็กซ์อย่างไร?

ควรเก็บยาไดวาลโปรเอ็กซ์ภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ไดวาลโปรเอ็กซ์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดวาลโปรเอ็กซ์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Depakote (เดพาคอท)Abbott

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Dival-ER, Divelpin, Desval-ER, Divot-XL Di elival -ER

บรรณานุกรม

 1. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/018723s039lbl.pdf[2017,June17]
 2. https://www.drugs.com/cdi/divalproex-delayed-release-tablets.html[2017,June17]
 3. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/divalproex-sodium-oral-route/description/drg-20072886[2017,June17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom