Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ลำคอ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาฆ่าเชื้อ 

บทนำ

ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์(Dichlorobenzyl alcohol หรือ 2,4 -Dichlorobenzyl alcohol) เป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อไวรัสอย่างอ่อนๆ มักนำสารประกอบชนิดนี้ไปผสมเป็นสูตรตำรับยาอมแก้เจ็บคอ โดยมียาฆ่าเชื้อชนิดอื่นอย่างยา Amylmetacresol รวมถึงยาชาอย่าง Lidocaine ร่วมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามสารประกอบไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ในรูปแบบยาอม มีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอในระยะสั้นๆเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บคอแบบรุนแรง หรือใช้ยานี้เป็นระยะเวลานานๆ ตัวยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์สามารถใช้กับ ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย และเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป ทั่วไป การใช้ยาอมประเภทนี้ ให้อมยา 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง และวันหนึ่ง ห้ามอมยาอมที่มีส่วนประกอบของไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์เกิน 8 เม็ด/วัน

*กรณีที่ได้รับยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์เกินขนาด อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน และเมื่อใช้ยาอมนี้แล้ว อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2–3 วัน หรือมีอาการเลวลง เช่น อาการไข้ ปวดศีรษะมากขึ้น ควรต้องรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว

ข้อจำกัดและข้อห้ามที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบก่อนการใช้ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ เช่น

คณะกรรมการอาหารและยา ได้ระบุให้ยาอมไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์อยู่ในหมวดยาอันตราย เราสามารถพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้ในรูปแบบยาอมแก้เจ็บคอ โดยถูกจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Strepsils” และ “Throatsil”

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์

ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

  • ใช้เป็นยาบรรเทาอาการเจ็บคอ โดยต้องมีระยะเวลาการใช้ยานี้เพียงช่วงสั้นๆ

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีกลไกการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้เล็กน้อย จึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสชนิดที่สร้างความรุนแรงน้อยต่อร่างกาย

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทย ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาอมที่มีส่วนประกอบของตัวยาดังต่อไปนี้

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

  • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป: อมยาครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 2–3 ชั่วโมง ห้ามใช้ยาอมเกิน 8 เม็ด/วัน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ห้ามใช้ยานี้

*อนึ่ง: ควรอมยาอมให้ละลายในปากอย่างช้าๆและห้ามเคี้ยวยาอม

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมอมยาไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ สามารถอมยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการอมยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้อมยาขนาดปกติ

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ มีผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในช่องปากได้ เช่น ทำให้เกิดแผลที่ลิ้น และอาจทำให้รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง หรืออาจก่อให้เกิดผื่นคันตาผิวหนังถ้ามีอาการแพ้ยานี้

มีข้อควรระวังการใช้ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ด้วยยาไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ในรูปแบบของยาอมแก้เจ็บคอ มีระยะเวลาของการใช้ยาเพียงช่วงสั้นๆ ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานตัวอื่นจึงมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม กรณีใช้ยาอมไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ร่วมกับยาอื่นใด แล้วเกิดอาการผิดปกติ หรือมีอาการข้างเคียงมากขึ้น ให้หยุดการใช้ยานี้ แล้วรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลทันที

ควรเก็บรักษาไดเอทิลโพรพิออนอย่างไร?

ควรเก็บยาไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ไดเอทิลโพรพิออนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไดคลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Strepsils (สเตร็ปซิล)Reckitt Benckiser
Strepsils Maxipluzz (สเตร็ปซิล แมกซิพลัส)Reckitt Benckiser
Strepsils War Ginger (สเตร็ปซิล วาร์ จินเจอร์)Reckitt Benckiser
Throatsil (โทรทซิล) Millimed
Throatsil Herbaline (โทรทซิล เฮอร์บาไลน์) Millimed
Throatsil Plus (โทรทซิล พลัส) Millimed

บรรณานุกรม

  1. https://www.1mg.com/generics/dichlorobenzyl-alcohol-212411[2017,July15]
  2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/throatsil%20herbaline/?type=brief[2017,July15]
  3. https://www.drugs.com/uk/strepsils-pain-relief-plus-leaflet.html[2017,July15]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/2,4-Dichlorobenzyl_alcohol[2017,July15]
  5. https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.23550.latest.pdf[2017,July15]
  6. http://www.netdoctor.co.uk/medicines/aches-and-pains/a7574/strepsils-original-lozenges/[2017,July15]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Magpie
Frame Bottom