Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อ  สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดกล้ามเนื้อ 

บทนำ

ยาไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine) จัดเป็นยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งกระแสประสาทที่สร้างความรู้สึกเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ ส่วนมากจะใช้ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหรือต้องพักรักษาตัวทั้งนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อที่มีอาการปวดฟื้นสภาพดีเหมือนเดิม รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทานทั้งชนิดเม็ด แคปซูล และยาน้ำแขวนตะกอน ในบางประเทศได้พัฒนายานี้ในรูปแบบของยาอมใต้ลิ้นอีกด้วย

หลังการรับประทานตัวยาจะมีการดูดซึมและกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ 33 - 55% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างของตัวยาในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมงในการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด แพทย์ต้องนำประวัติสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็นประเด็นสำคัญๆมาประกอบก่อนที่จะพิจารณาและเห็นสมควรใช้ยานี้กับผู้ป่วยเช่น

โดยทั่วไปยาไซโคลเบนซาพรีนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน และง่วงนอน เป็นต้น

ยาไซโคลเบนซาพรีนจำเป็นต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์ด้วยเป็นกลุ่มยาที่อาจก่ออันตรายต่อผู้ที่ใช้ยานี้ผิดขนาดหรือผิดวิธี

ไซโคลเบนซาพรีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไซโคลเบนซาพรีน

ยาไซโคลเบนซาพรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ

ไซโคลเบนซาพรีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไซโคลเบนซาพรีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ก้านสมองโดยยับยั้งหรือลดการนำกระแสประสาทที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดของกล้ามเนื้อจึงทำให้อาการเจ็บปวดกล้าม เนื้อของผู้ป่วยบรรเทาเบาบางลง

ไซโคลเบนซาพรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยยาไซโคลเบนซาพรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 5, 7.5 และ 10 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม/แคปซูล

ไซโคลเบนซาพรีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไซโคลเบนซาพรีนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่อายุ 15 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็กจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นและเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง: เพื่อหลีกเลี่ยงอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้จึงควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไซโคลเบนซาพรีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซโคลเบนซาพรีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาไซโคลเบนซาพรีนให้ตรงเวลา

ไซโคลเบนซาพรีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไซโคลเบนซาพรีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบบ่อย: เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงนอน ขาดสมาธิ ตาพร่า ปาก แห้ง คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร

ข. อาการข้างเคียงที่พบได้บ้าง: เช่น ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก หงุดหงิด กระสับกระส่าย ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลียไม่มีแรง นอนไม่หลับ การรับรสชาติเปลี่ยนไป ประสาทหลอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ

มีข้อควรระวังการใช้ไซโคลเบนซาพรีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซโคลเบนซาพรีนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามดื่มสุราร่วมกับการรับประทานยาไซโคลเบนซาพรีนด้วยจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากยิ่งขึ้น
 • การใช้ยานี้กับเด็ก สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ต้องมีคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
 • ระยะเวลาของการใช้ยานี้ไม่ควรเกิน 2 - 3 สัปดาห์หรือเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นเช่น ใบหน้าบวม อึดอัด หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ผื่นคัน ลมพิษขึ้นเต็มตัว หากพบอาการเหล่านี้ให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไซโคลเบนซาพรีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไซโคลเบนซาพรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไซโคลเบนซาพรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไซโคลเบนซาพรีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไซโคลเบนซาพรีนในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไซโคลเบนซาพรีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไซโคลเบนซาพรีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Amrix (เอมริกซ์) ECR Pharmaceuticals
Flexeril (เฟล็กเซริล) Merck & Company Inc.
Mylan CE 30 (มายแลน ซีอี 30) Mylan Pharmaceuticals Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclobenzaprine#Comparison_to_other_medications [2015,Oct17]
 2. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/cyclobenzaprine-oral-route/before-using/drg-20063236 [2015,Oct17]
 3. http://www.drugs.com/flexeril.html [2015,Oct17]
 4. http://mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Cyclobenzaprine [2015,Oct17]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/cyclobenzaprine-index.html?filter=3&generic_only=#M [2015,Oct17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom