Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคอ้วน 

บทนำ

ยาไซบูทรามีน (Sibutramine) ถูกใช้เป็นยาลดน้ำหนักแบบรับประทาน สามารถดูดซึมผ่านจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 77% เมื่อยานี้เข้าสู่กระแสเลือดจะจับกับพลาสมาโปรตีนถึงประมาณ 97% และถูกลำเลียงไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีได้เป็นสารประเภทเมทาบอไลต์ (Metabo lites) การกำจัดยาไซบูทรามีนออกจากร่างกายใช้เวลาเพียงประมาณ 1 ชั่วโมง แต่สำหรับสารเมทาบอไลต์ของยาไซบูทรามีนต้องใช้เวลาประมาณ 14 - 16 ชั่วโมงขึ้นไป

ยาไซบูทรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สมองของมนุษย์ โดยตัวยาจะยับยั้งการดูดเก็บกลับของสารสื่อประสาทบางประเภทเช่น Serotonin, Norepinephrine และ Dopamine และทั้งๆที่กลไกการออกฤทธิ์ของยาไซบูทรามีนจะคล้ายกับยาในกลุ่ม Tricyclic antidepressants (TCAs) ก็ตาม แต่ทางคลินิกกลับพบว่ายานี้ไม่สามารถรักษาและบำบัดอาการซึมเศร้าได้มากเท่าใดนัก

ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศในแถบอเมริกาได้ผลักดันให้ยาไซบูทรามีนเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้ลดน้ำหนัก แต่ต่อมาตรวจพบว่ายานี้มีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงเช่น ทำให้ระบบการทำงานของหัวใจผิดปกติ มีความดันโลหิตสูง แรงดันโลหิตในปอดเพิ่มมากขึ้น เจ็บหน้าอก ตาพร่า หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก หัวใจล้มเหลว ไตวาย จนถึงมีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายถึงกับเสียชีวิต (ตาย) ดังนั้นในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ยาไซบูทรามีนจึงถูกเพิกถอนออกจากตลาดยาของสหรัฐอเมริกา

ในทางปฏิบัติยังมีข้อห้ามการใช้ของยาไซบูทรามีนอีกมากมายที่ผู้บริโภคควรทราบอาทิ

ในประเทศไทยเราก็ไม่มียานี้จำหน่ายเช่นเดียวกับหลายประเทศทั้งนี้ก็ด้วยฤทธิ์ของอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่ค่อนข้างรุนแรงนั่นเอง

ไซบูทรามีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไซบูทรามีน

ยาไซบูทรามีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นยาลดน้ำหนัก

ไซบูทรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไซบูทรามีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมองที่มีชื่อว่า Serotonin, Norepinephrine และ Dopamine ส่งผลให้เกิดการปรับสมดุลของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้กันใหม่และทำให้ผู้บริโภคยานี้รู้สึกอิ่มไม่อยากรับประทานอาหาร

ไซบูทรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไซบูทรามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาแคปซูลชนิดรับประทานขนาด 5, 10 และ 15 มิลลิกรัม/แคปซูล

ไซบูทรามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไซบูทรามีนมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป: รับประทาน 10 มิลลิกรัมหรือตามคำสั่งแพทย์ โดยรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้วันละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
  • อนึ่ง: ห้ามใช้ยานี้ในผู้อายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมากกว่า 65 ปี

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาไซบูทรามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซบูทรามีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาไซบูทรามีนตรงเวลา

ไซบูทรามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไซบูทรามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดภาวะผิดปกติของหลอดเลือดที่เลี้ยงบริเวณหัวใจ หิวบ่อย คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายในท้อง ท้องผูก หลับยาวิงเวียน ง่วงนอน มีอาการลมชัก ตัวเหลือง มีไข้ เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ไซบูทรามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซบูทรามีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไซบูทรามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไซบูทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไซบูทรามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไซบูทรามีนอย่างไร?

ควรเก็บยาไซบูทรามีนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไซบูทรามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไซบูทรามีนมียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
MERIDIA (เมอริเดีย) Abbott Laboratories

บรรณานุกรม

  1. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM222366.pdf [2016,Jan23]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Sibutramine#Pharmacokinetics [2016,Jan23]
  3. http://www.drugs.com/dosage/sibutramine.html [2016,Jan23]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/sibutramine.html [2016,Jan23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom