Frame Top
User

ไข้เลือดออก 4 เดือน ป่วย 2.4 หมื่น ตาย 28 (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
9 พฤษภาคม 2013

ในทางปฏิบัติ ไม่มีวิธีรักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก ส่วนไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนั้น การดูแลทางการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ สามารถช่วยผู้ป่วยให้อยู่รอดได้ โดยลดอัตราการตายจากมากว่า 20% เป็นเหลือน้อยกว่า 1% จุดวิกฤตอยู่ที่ความพยายามรักษาของเหลวในร่างกายผู้ป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรง

ในการสร้างภูมิต้านทานโรคไข้เลือดออกนั้น ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีน องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่หลายๆ ประเทศ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน วัคซีนที่ได้รับการนำเสนอ หลายตัวยังอยู่ระหว่างการทดลองวิจัย

ในปัจจุบัน วิธีที่จะควบคุมหรือป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ก็คือการกำจัดยุงลายที่นำเชื้อเท่านั้น โดยการ . . .

 • ป้องกันยุงจากการวางไข่ลูกน้ำยุงลาย
 • กำจัดขยะและสิ่งของเครื่องใช้ที่ทิ้งแล้วเป็นที่เป็นทาง ไม่ให้มีน้ำขัง
 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์
 • ใช้ยาฆ่าแมลงที่เหมาะสมในน้ำที่ขังอยู่นอกบ้าน
 • ป้องกันยุงกัดโดยนอนกางมุ้ง ใส่เสื้อผ้าแขนยาว ขายาว ใช้ยาฆ่าแมลง ยาจุดกันยุง และยาทากันยุง
 • ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 • ใช้ยาพ่นกันยุงระหว่างที่มีการระบาดเป็นการควบคุมแบบฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก ได้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกดังนี้

 • ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในหลายๆ ประเทศ ผ่านทางเครือข่ายขององค์การ
 • สนับสนุนทางเทคนิคและชี้แนะประเทศต่างๆ เพื่อจัดการการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอย่างได้ผล
 • สนับสนุนสื่อการสอน การดูแลรักษา การวินิจฉัย และการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในท้องถิ่น
 • กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ตามความเป็นจริง
 • พัฒนาเครื่องมือ รวมทั้งยาฆ่าแมลง และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศ
 • ตีพิมพ์คำแนะนำและคู่มือในการจัดการ ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สำหรับประเทศสมาชิก

นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเน้นย้ำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ตระหนักและจริงจังในการกำจัดต้นตอของยุงลาย รวมถึงสอนให้เด็กๆ เข้าใจถึงอันตรายของไข้เลือดออก ใส่ใจการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้าน เช่น เศษขยะ ยางรถยนต์เก่า กล่องโฟม โอ่งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ไม่มีฝาปิด กระป๋อง ถ้วยน้ำ หรือแก้วพลาสติกที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางและมีน้ำขัง เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

 1. ยอดป่วยไข้เลือดออก 4 เดือนพุ่งสูงกว่า 2.4 หมื่นคน ตาย 28 คนเหตุรักษาช้า - http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000050829 [2013, May 8].
 2. Dengue and severe dengue - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/ [2013, May 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Warakron BANGVIOZ KiYoSHi Chollasit
Frame Bottom