Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขสันหลัง  ระบบประสาทวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

บทนำ

“คุณเป็นโรคไขสันหลังอักเสบ (Myelitis)” หลายคนคงสังสัยหรืองงว่าโรคนี้คืออะไร รู้จักแต่โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท (ปวดหลังจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง) หรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับไขสันหลัง แล้วโรคไขสันหลังอักเสบเป็นอย่างไร มีอาการอย่างไร รักษาหายหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ครับ

โรคไขสันหลังอักเสบคืออะไร?

ไขสันหลังอักเสบ

โรคไขสันหลังอักเสบ คือ โรคที่มีการอักเสบของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง ส่งผลให้ผู้ ป่วยมี อาการอ่อนแรง ชา มีปัญหาการขับถ่าย และมีความผิดปกติในส่วนระบบประสาทอัตโน มัติ เช่น การแข็งตัวของอวัยวะเพศ (โรคนกเขาไม่ขัน)

โรคไขสันหลังอักเสบมีสาเหตุจากอะไร?

สาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคไขสันหลังอักเสบ ยังไม่ทราบ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยของโรคไขสันหลังอักเสบ คือ

โรคไขสันหลังอักเสบมีอาการอย่างไร?

อาการผิดปกติที่พบในโรคไขสันหลังอักเสบ คือ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์?

ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ อาการ อย่างหนึ่งอย่างใดที่เริ่มเป็น และ/หรือ มีอาการรุนแรงขึ้น ควรต่องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเสมอ

แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคไขสันหลังอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคไขสันหลังอักเสบจาก อาการข้างต้นที่กล่าวในหัวข้อ อาการ ร่วมกับการตรวจร่างกาย ตรวจเอกซเรย์ภาพกระดูกสันหลังเพื่อดูว่า มีความผิดปกติอะไรบ้าง และตรวจ น้ำไขสันหลัง ซึ่งจะพบว่าในน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง มีเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กน้อย มีระดับโปรตีนสูงขึ้น และมีระดับน้ำตาลปกติ

อนึ่ง เนื่องจากการวินิจฉัยโรคนี้ที่แม่นยำ สามารถวินิจฉัยได้ด้วยวิธีการดังได้กล่าวแล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจไขสันหลังด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอ และเนื่องจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอ มักต้องรอการนัดตรวจนาน จึงอาจส่งผลต่อการรักษาได้ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แพทย์จึงไม่ได้ส่งตรวจดังกล่าวในผู้ป่วยทุกราย ทั้งนี้จะขึ้นกับความผิดปกติของอาการ สิ่งผิดปกติที่แพทย์ตรวจพบ และดุลพินิจของแพทย์ในผู้ป่วยเป็นรายๆไป

การรักษาไขสันหลังอักเสบทำอย่างไร?

การรักษาโรคไขสันหลังอักเสบ ประกอบด้วย การให้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูงนานประมาณ 3-5 วันเพื่อเป็นการลดการอักเสบ, ร่วมกับการทำกายภาพบำบัด เพื่อความแข็งแรงของกล้าม เนื้อ ลดการเกร็ง ข้อติด และปัญหาในการขับถ่าย, นอกจากนั้น คือการให้ยารักษาอาการปวดประสาทตามอาการของผู้ป่วย

โรคไขสันหลังอักเสบมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

โรคไขสันหลังอักเสบส่วนใหญ่ ตอบสนองดีต่อการรักษา แต่ขึ้นกับความรุนแรงของอา การก่อนพบแพทย์ และการมาพบแพทย์หลังเกิดอาการเร็วหรือช้า

ทั้งนี้โดยทั่วไป ถ้าอาการหายดี ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาต่อ ยกเว้นเมื่อมีอาการปวดประ สาท หรืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ที่แพทย์จะให้ยาบรรเทาอาการเหล่านี้ จนอาการผู้ป่วยดีขึ้น

อนึ่ง โรคไขสันหลังอักเสบ มีโอกาสเกิดเป็นซ้ำน้อยมาก ยกเว้นเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ที่จะมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำสูง

โรคไขสันหลังอักเสบมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง?

อาการแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงจากโรคไขสันหลังอักเสบ คือ

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นโรคไขสันหลังอักเสบ? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคไขสันหลังอักเสบ ประกอบด้วย

ป้องกันโรคไขสันหลังอักเสบได้อย่างไร?

โรคไขสันหลังอักเสบนี้ ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด อย่างไรก็ตาม การดูแลตนเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ดีให้กับร่างกาย เป็นการลดโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไขสันหลังอักเสบลงได้สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 chumporn Panuwat14
Frame Bottom