Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เป็นเบาหวาน 

บทนำ

ไกลเมพิไรด์ (Glimepiride) เป็นสารกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) ที่วงการแพทย์นำมารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยานี้ถูกออกแบบเป็นยาเม็ดสำหรับรับประทานและสามารถออกฤทธิ์ได้ 24 ชั่วโมงต่อขนาดรับประทานที่เหมาะสม

จากการศึกษาการกระจายตัวของยาพบว่า หลังรับประทาน ตัวยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดภายในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตัวยาจะจับกับโปรตีนในเลือดได้มากกว่า 99.5% และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีในเลือด ร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการกำ จัดยาออกจากกระแสเลือดประมาณ 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ยาไกเมพิไรด์ อาจนำไปใช้ร่วมกับฮอร์โมนอินซูลิน หรือ ยาเมทฟอร์มิน (Metformin) เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น โดยห้ามมิให้ผู้ป่วยเปลี่ยนการรับประทานหรือหยุดใช้ยาเอง

ยาไกลเมพิไรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไกลเมพิไรด์

ยาไกลเมพิไรด์มีสรรพคุณใช้รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (Non-insulin dependent type II) การใช้ยาในผู้ป่วยจะเริ่มขึ้นเมื่อ การควบคุมอาหาร การลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย ไม่สามารถทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงได้

ยาไกลเมพิไรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไกลเมพิไรด์ คือ ตัวยาจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน และเพิ่มการตอบสนองของร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยตอบ สนองโดยมีการใช้น้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีฤทธิ์รักษาโรคเบาหวานตามสรรพคุณ

ยาไกลเมพิไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไกลเมพิไรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ในรูปแบบยาเม็ดขนาด 1, 2, 3, และ 4 มิลลิกรัม /เม็ด

ยาไกลเมพิไรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไกลเมพิไรด์มีขนาดรับประทาน ดังนี้

ก. ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้นของรับประทานคือ 1 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากมีความจำเป็น สามารถเพิ่มขนาดรับประทาน โดยแพทย์จะตรวจสอบความสัมพันธ์ของขนาดรับประทานที่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติในผู้ป่วยแต่ละรายไป ดังนั้นการเพิ่มขนาดรับประทานอาจทำเป็นขั้นตอนภายใน 1 - 2 สัปดาห์ เช่น เพิ่มขนาดรับประทานจาก 1 มิลลิกรัม เป็น 2 มิล ลิกรัม, 3 มิลลิกรัม, 4 มิลลิกรัม, 6 มิลลิกรัม, ไปจนกระทั่ง 8 มิลลิกรัม ซึ่งขนาดรับประทานที่เหมาะสมมักจะอยู่ในช่วงการรับประทาน 1 - 4 มิลลิกรัม/วัน โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ข. เด็ก: ขนาดรับประทานยานี้ในเด็ก ขึ้นกับอายุ ความรุนแรงของโรค และต้องอยู่ในการดูแลใกล้ชิดโดยแพทย์เป็นผู้แนะนำเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไกลเมพิไรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไกลเมพิไรด์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไกลเมพิไรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไกลเมพิไรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ เช่น เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และมีอาการอื่นๆติดตามมา เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกง่วงนอน อารมณ์ฉุนเฉียว สับสน ซึมเศร้า การพูดติดขัด อาการสั่น การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน หัวใจเต้นช้าหรือเร็วผิดปกติ มีอาการวิตกกังวล อาจพบอาการแพ้ทางผิวหนัง (เช่น ขึ้นผื่น) เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาไกลเมพิไรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไกลเมพิไรด์ ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไกลเมพิไรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไกลเมพิไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไกลเมพิไรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ก. การใช้ยาไกลเมพิไรด์ร่วมกับยาต่อไปนี้ สามารถเพิ่มฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ แพทย์ จะเป็นผู้พิจารณาปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไป ยากลุ่มดังกล่าวได้แก่

ข. สำหรับยากลุ่มที่ทำให้ฤทธิ์การรักษาของไกลเมพิไรด์มีฤทธิ์ด้อยลง และส่งผลให้ระดับน้ำ ตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ ได้แก่

ควรเก็บรักษายาไกลเมพิไรด์อย่างไร

ควรเก็บยาไกลเมพิไรด์ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสง แดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาไกลเมพิไรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไกลเมพิไรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Amarax 2 (แอมาแร็กซ์ 2) Charoon Bhesaj
Amaryl (อะแมริล) sanofi-aventis
Amaryl M SR (อะแมริล เอ็ม เอสอาร์) sanofi-aventis
Diaglip (ไดอะกลิบ) Siam Bheasach
Dibiglim (ดิบิกลีม) Sandoz
Glazer (เกลเซอร์) Pharmadica
Glimepiride GPO (ไกลเมพิไรด์ จีพีโอ) GPO
Gliparil 2 (กลีพาริล 2) Polipharm
Losu-3 (โลซู-3) Unison

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Glimepiride [2014,June27]
2. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Amaryl/?type=full#Indications [2014,June27]
3. http://www.mims.com/Thailand/Drug/info/Amarax%202/?type=brief [2014,June27]
4. http://www.drugs.com/drug-interactions/glimepiride-index.html?filter=2&generic_only=#E [2014,Jue27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 chumporn natt500
Frame Bottom