Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับอ่อน  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เบาหวาน 

บทนำ

ยาไกลคลาไซด์ (Gliclazide) เป็นยาต้านเบาหวานประเภท 2 (Diabetes mellitus type 2) อยู่ในกลุ่มยาซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) รุ่นที่ 2 ยานี้เหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยที่ยังมีเซลล์ของตับอ่อนทำงานได้ดี

ยาไกลคลาไซด์สามารถดูดซึมได้จากระบบทางเดินอาหาร โดยมีการกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้สูงถึงประมาณ 97% หลังการรับประทาน ระดับยานี้จะมีความเข้มข้นในกระแสเลือดสูงสุดโดยใช้เวลาประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง ตัวยาในกระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 94 - 95% จากนั้นจะมีการลำเลียงยาไปยังตับเพื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10 - 12 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้จำนวนครึ่งหนึ่งออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

มีข้อพึงระวังสำหรับการใช้ยาชนิดนี้โดยแพทย์จะสอบถามตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยละเอียดเช่น

 • เคยแพ้ยาไกลคลาไซด์มาก่อนหรือไม่
 • ผู้ป่วยต้องไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานประเภทที่ 1
 • ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนอื่นอยู่หรือไม่เช่น ภาวะเลือดเป็นกรด (Ketoacidosis)
 • หากเป็นสตรีต้องไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรืออยู่ในภาวะเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดาเอง
 • มีอายุต่ำกว่า 14 ปีหรือไม่
 • รับประทานยา Miconazole อยู่หรือไม่ หรือรับประทานยาชนิดใดอยู่บ้าง
 • เป็นมังสวิรัติหรืออยู่ในช่วงลดน้ำหนักจำกัดอาหารหรือไม่
 • ติดสุราหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมากน้อยเพียงใด และยังมีรายละเอียดอีกมากที่ไม่สามารถนำมาแจกแจงในบทความนี้ได้อย่างครบถ้วน

แพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการของผู้ป่วยอย่างละเอียด หากเห็นสมควรจะทำการจ่ายยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งไกลคลาไซด์มีอยู่หลายขนาดความแรง โดยผู้ป่วยจะต้องมีวินัยในการใช้ยา โดยไม่ปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยาด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

ไกลคลาไซด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ไกลคลาไซด์

ยาไกลคลาไซด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ไกลคลาไซด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไกลคลาไซด์คือ ตัวยาจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากเบต้าเซลล์ (Beta cell, เซลล์สร้างอินซูลิน) ในตับอ่อน และยังช่วยลดการดูดกลับของอินซูลิน รวมถึงยับยั้งมิให้ตับปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคส (Glucose) เข้าสู่กระแสเลือด นอกจากนี้ยาไกลคลาไซด์ยังกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายตื่นตัวกับอินซูลินในการเร่งใช้น้ำตาลจากกระแสเลือด จากกลไกเหล่านี้จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ไกลคลาไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไกลคลาไซด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ไกลคลาไซด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาไกลคลาไซด์มีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 30 - 120 มิลลิกรัม/วันโดยรับประทานเพียงครั้งเดียวก่อนอาหารเช้า
 • เด็ก: ยังไม่มีการจัดทำขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไกลคลาไซด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไกลคลาไซด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไกลคลาไซด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไกลคลาไซด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซึ่งจะแสดงออกโดยมีอาการปวดศีรษะ หิวอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน ใจสั่น หงุดหงิดง่าย สมาธิต่ำลง การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน พูดจาติดขัด ตัวสั่น วิงเวียน รู้สึกไม่มีแรง บางรายจะมีอาการชักตามมา หัวใจเต้นช้า

อาการข้างเคียงอื่นๆเช่น ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก อาจมีภาวะโลหิตจางร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ เกิดภาวะตับอักเสบ มีอาการตัวเหลือง หากพบอาการเหล่านี้ต้องรีบหยุดการใช้ยานี้แล้วรีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา

*การได้รับยานี้เกินขนาด: อาจพบอาการน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง อาจมีอาการเข้าขั้นโคม่า และมีภาวะชักร่วมด้วย หากพบเห็นอาการเช่นนี้ให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้ไกลคลาไซด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไกลคลาไซด์เช่น

อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไกลคลาไซด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ไกลคลาไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไกลคลาไซด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาไกลคลาไซด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไกลคลาไซด์ในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาไว้ในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ไกลคลาไซด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไกลคลาไซด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Beclazide MR (เบคลาไซด์) Berlin Pharm
Cadicon (คาดิคอน) Central Poly Trading
Clazide (คลาไซด์) Pharmahof
Diabeside (ไดอะบีไซด์) Chew Brothers
Diacose (ไดอะคอส) T.Man Pharma
Dicron 80 (ไดครอน 80) T P Drug
Diglucron (ไดกลูครอน) Community Pharm PCL
Diamicron (ไดอะไมครอน) Servier
Diatica (ไดอะติกา) Unique
Dicaron (ไดคารอน) Suphong Bhaesaj
Dimetus (ไดมีตัส) Charoon Bhesaj
Gliclabit (ไกลคลาบิท) Polipharm
Gliclazide Medicpharma (ไกลคลาไซด์ เมดิกฟาร์มา) Medicpharma
Glycinorm-80 (ไกลซินอร์ม-80) Ipca
Glucid (กลูซิด) Utopion
Glucocron (กลูโคครอน) Farmaline
Glizid-M (ไกลซิด-เอ็ม) Panacea Biotec
Gluconox (กลูโคนอกซ์) Charoen Bhaesaj Lab
Glycon/Glycon MR (ไกลคอน/ไกลคอน เอ็มอาร์) Siam Bheasach
Medoclazide (เมโดคลาไซด์) Medochemie
Ranclazide MR (แรนคลาไซด์ เอ็มอาร์) Daiichi Sankyo

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gliclazide [2015,Aug29]
 2. http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/434002.pdf [2015,Aug29]
 3. http://www.mims.com/PHILIPPINES/Home/GatewaySubscription/?generic=gliclazide [2015,Aug29]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/diamicron-diamicron%20mr-diamicron%20mr%2060%20mg/?type=full#Dosage [2015,Aug29]
 5. http://www.mims.com/Singapore/drug/info/Apo-Gliclazide%20MR/ [2015,Aug29]
 6. http://www.medicinenet.com/gliclazide-oral_tablet/page3.html [2015,Aug29]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=gliclazide [2015,Aug29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom