Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้องการขยายรูม่านตา 

บทนำ

ยาโฮมาโทรปีน (Homatropine) เป็นยาประเภทแอนตี้โคลิเนอร์จิก (Anticholinergic drug หรือ Antimuscarinic drug) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาหยอดตาเพื่อขยารูม่านตาก่อนทำการตรวจสอบหรือก่อนรับการผ่าตัดลูกตาโดยจักษุแพทย์ ตัวยาโฮมาโทรปีนจะมีความแรงน้อยกว่ายาอะโทรปีน (Atropine) การออกฤทธิ์ก็ใช้เวลาสั้นกว่า ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์หลังหยอดยาอยู่ที่ประมาณ 10 - 30 นาที

สำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ ห้ามใช้ยาโฮมาโทรปีนหยอดตาขณะที่สวมใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยส่วนประกอบในสูตรตำรับมีสารต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สามารถทำปฏิกิริยากับคอนแทคเลนส์จนเกิดการเปลี่ยนสีของเลนส์ให้จางลง หลังหยอดยาไปแล้วประมาณ 15 นาทีขึ้นไปจึงจะใส่คอนแทคเลนส์ได้

ระหว่างการหยอดตาด้วยยาโฮมาโทรปีนอาจรู้สึกแสบคันบริเวณตา ทนต่อแสงสว่างไม่ได้ บางคนอาจรู้สึกปากแห้งและกระหายน้ำ อาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเอง เว้นแต่มีอาการอึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า-ปาก-คอบวม ผื่นขึ้นเต็มตัว ซึ่งเป็นอาการแพ้ยานี้ซึ่งควรต้องรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

อนึ่ง การใช้ยากับตา/ลูกตาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่าง ถูกต้อง ผู้บริโภคไม่ควรซื้อหายาหยอดตามาใช้เอง ควรต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

โฮมาโทรปีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โฮมาโทรปีน

ยาโฮมาโทรปีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

โฮมาโทรปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโฮมาโทรปีนคือ ตัวยาจะทำให้เกิดกลไกการขยารูม่านตาโดยทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาสูญเสียการควบคุมจุดเห็นภาพชัดของลูกตาไปสักระยะหนึ่ง และทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาที่ควบคุมการหดและการขยายของรูม่านตาเป็นอัมพาตเพียงแค่ระยะหนึ่ง จึงทำให้จักษุแพทย์สามารถตรวจสอบลูกตาและทำหัตถการที่ลูกตาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โฮมาโทรปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโฮมาโทรปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

*หมายเหตุ: % w/v เป็นหน่วยที่ใช้กับสารละลายโดยเป็น % ของน้ำหนัก/ปริมาตรเช่น น้ำหนักสาร 100 กรัมในสารละลาย 1 ลิตร

โฮมาโทรปีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโฮมาโทรปีนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. สำหรับขยารูม่านตาและการตรวจสายตา:

 • ผู้ใหญ่: หยอดตา 1 - 2 หยดของยาที่มีขนาดความเข้มข้น 2% หรือหยอดตา 1 หยดของยาที่มีขนาดความเข้มข้น 5% หากจำเป็นสามารถหยอดยาซ้ำภายในเวลาประมาณ 5 - 10 นาที
 • เด็ก: หยอดตา 1 หยดของยาที่มีขนาดความเข้มข้น 2% หากจำเป็นสามารถหยอดยาซ้ำภายในเวลาประมาณ 10 นาที

ข. สำหรับอาการยูเวียอักเสบ (Uvetitis):

 • ผู้ใหญ่: หยอดตา 1 - 2 หยดของยาที่มีขนาดความเข้มข้น 2% หรือ 5% วันละ 2 - 3 ครั้ง หรือหากจำเป็นให้หยอดทุกๆ 3 - 4 ชั่วโมง
 • เด็กอายุมากกว่า 2 ปี: หยอดตา 1 หยดของยาที่มีขนาดความเข้มข้น 2% วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี: ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโฮมาโทรปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดยาโฮมาโทรปีนสามารถหยอดตาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการหยอดตาในครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โฮมาโทรปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโฮมาโทรปีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีภาวะตาพร่า ตากลัวแสง เกิดความดันในลูกตาสูงขึ้น การใช้ยาเป็นเวลานานๆอาจก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองที่ตา ตาแดง ตาบวมและอักเสบ

ผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการเดินเซ พูดไม่ชัด ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็วและหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากพบอาการเหล่านี้แนะนำให้รีบส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้โฮมาโทรปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโฮมาโทรปีนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโฮมาโทรปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โฮมาโทรปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโฮมาโทรปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโฮมาโทรปีนอย่างไร?

ควรเก็บยาโฮมาโทรปีนภายในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โฮมาโทรปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโฮมาโทรปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
DWACH (ดวาช) Gatle
HOMARIN FORTE (โฮมาริน ฟอร์ท) Klar Sehen
TINILOX MPS (ทินิลอกซ์ เอ็มพีเอส) Yash Vision
ISOPTO (ไอซอพโท) Alcon

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/mtm/homatropine-ophthalmic.html [2015,Aug1]
 2. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8338/homatropine+ophthalmic/details [2015,Aug1]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Homatropine [2015,Aug1]
 4. http://mims.com/India/home/GatewaySubscription?generic=homatropine [2015,Aug1]
 5. http://mims.com/India/drug/info/homatropine/ [2015,Aug1]
 6. http://mims.com/India/drug/search/?q=homatropine [2015,Aug1]
 7. http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/isoptohomatropineeyedr.pdf [2015,Aug1]
 8. http://www.drugs.com/pro/isopto-homatropine-ophthalmic-solution.html [2015,Aug1]
 9. http://www.thechemicalblog.co.uk/what-do-vv-ww-wv-andvw-mean/ [2015,Aug1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog zxcvbnm159
Frame Bottom