Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

องคชาติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

ยาโลเดนาฟิล(Lodenafil หรือ Lodenafil carbonate) หรือในชื่ออื่น ไฮดรอกซีโฮโมซิลเดนาฟิล (Hydroxyhomosildenafil) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Phosphodiesterase type 5 inhibitor (PDE 5 inhibitor) ทางคลินิกนำมาบำบัดรักษาอาการสมรรถภาพทางเพศถดถอย(นกเขาไม่ขัน) ยานี้มีการออกฤทธิ์คล้ายกับยา Sidenafil , Tadanafil, และ Vardenafil ปัจจุบันตัวยาโลเดนาฟิลยังไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศในแถบซีกโลกตะวันตก จะมีใช้แต่ในประเทศบราซิลเท่านั้นและมีการจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Helleva”

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาโลเดนาฟิลเป็นยาชนิดรับประทาน โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ต่อผนังหลอดเลือดบริเวณองคชาติให้เกิดการขยายตัว จึงส่งผลให้มีเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงองคชาติเป็นปริมาณมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้องคชาติแข็งตัวและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์

ยาโลเดนาฟิลถูกออกแบบมาให้ใช้เฉพาะบุรุษที่เป็นผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ห้ามใช้กับสตรี และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา โดยทั่วไป ยาชนิดต่างๆในกลุ่ม PDE 5 inhibitor จะถูกห้ามใช้ร่วมกับยาที่มีเกลือไนเตรท(Nitrate)เป็นองค์ประกอบ เช่นยา Isosorbide dinitrate หรือ Isosorbide mononitrate การใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน อาจทำให้มีอาการความดันโลหิตต่ำรุนแรงหรือไม่ก็เกิดภาวะหัวใจวายตามมาได้ ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนห้ามใช้ยาโลเดนาฟิลกับบุรุษที่มีโรคหัวใจหรือผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บุรุษที่มีองคชาติผิดรูปร่างก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้ยาโลเดนาฟิลไร้ประสิทธิผล

ยาโลเดนาฟิลจัดเป็นยาที่มีอันตราย และห้ามใช้ยานี้เกินวันละ 1 ครั้ง การใช้ยานี้ จึงต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้ยารักษาสมรรถภาพทางเพศในบุรุษเป็นเรื่องปลายเหตุ ผู้ชายที่มีปัญหานี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาต่างๆรวมถึงยาโลเดนาฟิล ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ “นกเขาไม่ขัน (Erectile dysfunction)” เว็บไซด์หาหมอ.com

โลเดนาฟิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร

โลเดนาฟิล

ยาโลเดนาฟิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โลเดนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ในบริเวณองคชาติจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ(Corpus cavernosum) บริเวณนี้จะมีหลอดเลือดเส้นเล็กๆมาหล่อเลี้ยงอยู่เต็มไปหมด หน่วยย่อยภายในเซลล์ที่มีชื่อว่า cGMP(Cyclic guanosine monophosphate,สารที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานภายในเซลล์) มีส่วนทำให้หลอดเลือดในบริเวณกล้ามเนื้อฟองน้ำเกิดการคลายตัว รูท่อจึงเปิดกว้าง ส่งผลให้มีเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงได้มากจนกระทั่งองคชาติแข็งตัวในที่สุด สำหรับ PDE 5(Phosphodiesterase 5) เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในเซลล์ เอนไซม์นี้จะคอยทำลายหน่วยย่อย cGMP เมื่อ cGMP มีปริมาณน้อยลงจะทำให้กลไกการแข็งตัวขององคชาติถูกปิดกั้น

ยาโลเดนาฟิลเป็นยาประเภท PDE 5 inhibitor จะมีกลไกการออกฤทธิ์ที่คอยยับยั้ง/ต้านการทำงานของ PDE 5 ส่งผลให้ระดับหน่วยย่อย cGMP มีเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้หลอดเลือดบริเวณองคชาติขยายตัว ทำให้มีเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงมากขึ้นจนเป็นผลให้เกิดการแข็งตัวขององคชาติในที่สุดตามสรรพคุณ

โลเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโลเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

โลเดนาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโลเดนาฟิล มีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 80 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 40 นาทีโดยสามารถรับประทานยานี้ ก่อนหรือพร้อม อาหารก็ได้
  • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยานี้กับเด็กหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา

อนึ่ง:

  • ห้ามซื้อยามารับประทานเอง ผู้ที่จะใช้ยานี้ควรผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ และให้แพทย์เป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโลเดนาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

ยาโลเดนาฟิล ใช้บำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในบุรุษ(นกเขาไม่ขัน) หากลืมรับประทานยาก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด โดยกรณีเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยานี้ในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ และวันละ 1 ครั้ง เท่านั้น

โลเดนาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโลเดนาฟิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โลเดนาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโลเดนาฟิล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโลเดนาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โลเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโลเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโลเดนาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยาโลเดนาฟิล ในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โลเดนาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโลเดนาฟิลมียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Helleva (เฮลเลวา)Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lodenafil [2017,Nov18]
  2. file:///C:/Users/apai/Downloads/helleva.pdf [2017,Nov18]
  3. http://dbpedia.org/page/Lodenafil [2017,Nov18]
  4. https://www.tabletwise.com/medicine/lodenafil-carbonate [2017,Nov18]
  5. http://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(15)32394-8/fulltext [2017,Nov18]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom