Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไขมันในเลือดสูง  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยาโลมิทาไพด์(Lomitapide หรือ Lomitapide mesylate ) เป็นยารับประทานที่ใช้ลดไขมันในเลือดชนิดไขมันเลวอย่าง แอลดีแอล (LDL) และรวมถึง Triglyceride และ APO-B(Aplipoprotein B, เป็นสารไขมันLipoproteinที่เกี่ยวข้องกับการเกิด LDL) หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 99.8% เอนไซม์ในตับจะคอยทำลายโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง ยาโลมิทาไพด์สามารถอยู่ในร่างกายของเราได้นานถึงประมาณ 40 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การใช้ยาโลมิทาไพด์ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยานี้เท่านั้น และผู้ป่วยต้องควบคุมการบริโภคอาหารประเภทไขมันร่วมด้วย ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดของข้อห้าม และคำเตือนต่างๆ ก่อนการใช้ยาโลมิทาไพด์ อาทิเช่น

การใช้ยาโลมิทาไพด์ตรงตามคำสั่งแพทย์เพียงวันละ1ครั้ง ก็สามารถทำให้ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว อย่างไรก็ตายาลดไขมันแทบทุกตัว/ทุกชนิดจะมีระยะเวลาการใช้ยา ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้ตลอดชีวิต ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้มากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน เป็นต้น

ยาโลมิทาไพด์จัดว่าเป็นยาลดไขมันที่มีประสิทธิภาพ แต่การใช้ยานี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปซื้อหายานี้มาใช้เอง ผู้บริโภคสามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยาชนิดนี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Juxtapid”

โลมิทาไพด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โลมิทาไพด์

ยาโลมิทาไพด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โลมิทาไพด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโลมิทาไพด์มีกลไกกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งสารโปรตีนที่ใช้ในการขนส่งไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Microsomal triglyceride transfer protein) ส่งผลให้เกิดการป้องกันการสร้างสาร Apolipoprotein B และทำให้ปริมาณการสร้างไขมันเลวชนิดแอลดีแอล(LDL)ลดลงตามมา จากกลไกเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของสรรพคุณ

โลมิทาไพด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโลมิทาไพด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Lomitapide ขนาด 5 , 10 , 20 , 30 , 40 และ 60 มิลลิกรัม/แคปซูล

โลมิทาไพด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโลมิทาไพด์มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มรับประทานยาขนาด 5 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง หลังอาหารเย็นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง อีก 2 สัปดาห์ แพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 10 มิลลิกรัม/วัน และทุก 4 สัปดาห์ แพทย์สามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 20 มิลลิกรัมตามด้วย 40 และ60 มิลลิกรัมตามลำดับ ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโลมิทาไพด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโลมิทาไพด์ สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แต่อย่างไรก็ดี การลืมรับประทานยาโลมิทาไพด์บ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงตามมา

โลมิทาไพด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโลมิทาไพด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โลมิทาไพด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการยาใช้โลมิทาไพด์ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเองและใช้ยานี้ตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แคปซูลแตกหัก เปียกชื้น หรือสีเปลี่ยนไป
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และ เด็ก
 • มาโรงพยาบาลเพื่อรับ การตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูการทำงานของตับ ตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโลมิทาไพด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาเองเสมอ

โลมิทาไพด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโลมิทาไพด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโลมิทาไพด์อย่างไร?

ควรเก็บยาโลมิทาไพด์ ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

โลมิทาไพด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโลมิทาไพด์ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Juxtapid (จักซ์ตาปิด)Pharmaceuticals, Inc.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Lojuxta

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cons/lomitapide.html[2017,July8]
 2. https://www.drugs.com/monograph/juxtapid.html[2017,July8]
 3. http://reference.medscape.com/drug/juxtapid-lomitapide-999804[2017,July8]
 4. https://www.drugbank.ca/drugs/DB08827[2017,July8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom