Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ระบบประสาทวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญ เนื่องจากเป็นศูนย์ควบคุม และสั่งการของอวัยวะระบบต่างๆในร่างกาย ความผิดปกติของสมองอาจมีสาเหตุโดยตรงจากรอยโรคในสมองเอง แต่บางครั้งเป็นผลจากความผิดปกติของระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ที่ส่งผลเสียต่อสมอง โรคตับเป็นโรคหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสมอง และเป็นโรคที่พบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงควรต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นในภาวะ/โรคสมองเหตุจากโรคตับ (Hepatic encephalopathy) ให้ดี

โรคสมองเหตุจากโรคตับคืออะไร?

โรคสมองเหตุจากโรคตับ

โรคสมองเหตุจากโรคตับคือ ภาวะ/อาการ/โรคผิดปกติทางสมอง เช่น สับสน ซึมโคม่า ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของตับผิดปกติไป (โรคตับ) ทำให้มีของเสียที่ตับต้องกำจัดออก คั่งในร่างกาย จึงส่งผลกะทบต่อการทำงานของสมอง

โรคสมองเหตุจากโรคตับเกิดได้อย่างไร?

โรคสมองเหตุจากโรคตับเกิดจาก เมื่อตับสูญเสียหน้าที่ปกติไป ทำให้ไม่สามารถเผาผลาญ และขับออกของเสียต่างๆออกจากร่างกายตามปกติ ของเสียที่คั่งสูงมากขึ้นในเลือด โดยเฉพาะแอมโมเนีย และกรดอะมิโน (Amino acid) บางชนิดที่ถูกสร้างโดยแบคทีเรียในลำ ไส้ ซึ่งของเสียดังกล่าวนั้น เป็นสารพิษต่อสมอง จึงทำให้สมองเกิดภาวะ/อาการผิดปกติขึ้น

ใครมีโอกาส/ปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคสมองเหตุจากโรคตับ?

ผู้ที่มีโอกาส/ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเหตุจากโรคตับ ได้แก่

อาการทางสมองจากโรคสมองเหตุจากโรคตับมีอะไรบ้าง?

อาการทางสมองจากโรคสมองเหตุจากโรคตับ ได้แก่

  • ความผิดปกติของระดับการรู้สึกตัว เริ่มจากนอนกลางวันมาก ตื่นกลางคืน เฉื่อยชา ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
  • บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งญาติจะสังเกตได้ง่าย
  • ความสามารถในการจำหรือทำกิจกรรมลดลง
  • พูดช้า พูดลำบาก ไม่ค่อยพูด
  • มือสั่น ซึ่งตรวจพบได้ง่าย โดยให้ผู้ป่วยยกแขน และกระดกข้อมือขึ้น จะพบการกระตุกของมือ เป็นระยะๆ เรียกว่า Flapping tremor (เกิดจากสมองสูญเสียคำสั่งเป็นระยะๆ)
  • หายใจแรงลึก มีกลิ่นเหม็นของลมหายใจ เรียกว่า Fetor hepaticus
  • อาการของโรคตับ เช่น ตาเหลืองตัวเหลือง
  • ถ้าอาการรุนแรงอาจหมดสติ โคม่า หรือชักได้

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มมีการนอนที่ผิดปกติ หรือพฤติกรรมผิด ปกติ ไม่ควรรอให้เป็นมาก หรือกรณีมีภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยโรคตับ หรือผู้ป่วยโรคตับที่ อุจจาระเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด ทานอาหารได้น้อยลง ก็ควรรีบมาพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเช่น กัน

แพทย์วินิจฉัยโรคสมองเหตุจากโรคตับได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคสมองเหตุจากโรคตับได้จาก

อนึ่ง ในทางปฏิบัติ การตรวจพบความผิดปกตืเพียงในข้อ 1-3 ก็เพียงพอในการวินิจฉัย โรคสมองเหตุจากโรคตับได้แล้ว

รักษาโรคสมองเหตุจากโรคตับอย่างไร?

การรักษาโรคสมองเหตุจากโรคตับ ประกอบด้วย

โรคสมองเหตุจากโรคตับก่อผลข้างเคียงอย่างไร?

โรคสมองเหตุจากโรคตับมีผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อน คือ ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้น จึงมีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาลได้สูง ซึ่งทำให้มีโอกาสเสียชี วิตได้ นอกจากนั้น ยังอาจเสียชีวิตได้จากผลข้างเคียงอื่นๆ เช่น ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ ตับวายมากขึ้น ไตวาย เป็นต้น

โรคสมองเหตุจากโรคตับมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

การพยากรณ์โรคของโรคสมองเหตุจากโรคตับ ขึ้นกับสาเหตุ ถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากตับวายเฉียบพลัน เช่น จากไวรัสตับอักเสบ มักรักษาได้หาย แต่ถ้าเป็นสาเหตุจากโรคตับเรื้อรัง เช่น โรคตับแข็ง โรคทางสมองสาเหตุจากโรคตับมักรักษาไม่หายขาด มักเป็นๆหายๆ โดยจะเกิดเป็นซ้ำ เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นให้ตับเสียหน้าที่การทำงานเพิ่มขึ้น

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อใด?

การดูแลตนเอง และการพบแพทย์ก่อนนัด เมื่อมีโรคสมองเหตุจากโรคตับคือ

ป้องกันโรคสมองเหตุจากโรคตับได้หรือไม่?

ป้องกันโรคสมองเหตุจากโรคตับได้โดย

สรุป

สมองเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลให้ดี ซึ่งการดูแลที่ดีนั้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ท่านดูแลตน เองให้แข็งแรง ปราศจากโรค และฝึกสมองให้แข็งแรงเสมอ โดยการพูด อ่าน เขียน ทำแบบฝึก หัด หรือเล่นเกมส์ เพื่อพัฒนาสมองเป็นประจำสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 chumporn natt500
Frame Bottom