Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดศีรษะไมเกรน 

บทนำ

ยาโฟรวาทริปแทน (Frovatriptan) เป็นหนึ่งในสมาชิกของยากลุ่มทริปแทน (Triptan drug) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อบำบัดอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน และใช้ป้องกันไมเกรนอันมีเหตุจากประจำเดือนของสตรีโดยใช้ยาเพียงระยะสั้นๆ กลไกหลักของยาโฟรวาทริปแทนจะทำให้หลอดเลือดแดงภายในสมองลดการขยายตัวซึ่งการขยายตัวของหลอดเลือดดังกล่าวเป็นเหตุและปัจจัยของการปวดศีรษะไมเกรน

รูปแบบของยาโฟรวาทริปแทนจะเป็นยาชนิดรับประทาน มีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และมีการกระจายตัวของยาเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 20% ในเพศชายและประมาณ 30% ในเพศหญิง ในกระแสเลือดตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 15% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลาย/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 26 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

มีข้อพึงระวังบางประการที่แพทย์นำมาพิจารณาประกอบก่อนการจ่ายยาโฟรวาทริปแทนให้กับผู้ป่วยเช่น

นอกจากนี้แพทย์จะชี้แจงถึงวิธีการรับประทานยานี้เมื่อมีอาการไมเกรน หรือหลังรับประทานยา นี้แล้วอาการทุเลาลงแต่ยังไม่หาย ผู้ป่วยจะรับประทานยาต่ออย่างไร รวมถึงอาการข้างเคียง (ผลข้าง เคียง) ต่างๆที่อาจเกิดจากยานี้ หรือแม้แต่มีอาการปวดศีรษะที่ผู้ป่วยรู้สึกแตกต่างจากการปวดศีรษะไมเกรน แพทย์จะไม่แนะนำให้ใช้ยาโฟรวาทริปแทนแต่ต้องกลับมาปรึกษาแพทย์จะปลอดภัยกว่า สิ่งที่ต้องระวังไม่แพ้ข้ออื่นคือ การรับประทานยานี้ร่วมกับยากลุ่ม SSRIs หรือ SNRIs จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ Serotonin syndrome โดยอาจจะมีอาการหนาวสั่น สับสน ประสาทหลอน อาจมีอาการโคม่า มีไข้ หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เหงื่อออกมาก สูญเสียการทรงตัว ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงได้มาก และไม่แนะนำการใช้ยานี้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีลงมาด้วยยังไม่มีการประเมินผลทางคลินิกของการใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้

เพื่อความปลอดภัยของการใช้ยาโฟรวาทริปแทนผู้ป่วย/ผู้บริโภคจะต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

โฟรวาทริปแทนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โฟรวาทริปแทน

ยาโฟรวาทริปแทนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาและบำบัดอาการปวดศีรษะไมเกรน

โฟรวาทริปแทนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโฟรวาทริปแทนคือ ตัวยาจะแสดงฤทธิ์เป็นสาร 5HT1 agonist (5-hydroxytryptamine 1 agonist) โดยจะเข้าจับกับตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า 5-HT receptors (5-hydroxytryptamine receptors) ส่งผลให้หลอดเลือดในบริเวณสมองหดตัวและทำให้อาการปวดศีรษะเบาบางลง

โฟรวาทริปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโฟรวาทริปแทนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 2.5 มิลลิกรัม/เม็ด

โฟรวาทริปแทนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโฟรวาทริปแทนมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 18 ปี: รับประทานเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการ หลังจาก 2 ชั่วโมงแรกที่รับประทานแล้วอาการปวดศีรษะไมเกรนยังไม่หายขาดหรือกลับมาเป็นใหม่ให้รับประทานยาได้อีก 2.5 มิลลิกรัม ขนาดรับประทานสูงสุดต้องไม่เกิน 7.5 มิลลิกรัม/วัน

อนึ่งสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

  • ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีการประเมินผลทางคลินิกที่แน่ชัดของการใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มอายุนี้ ดังนั้นการใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโฟรวาทริปแทน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโฟรวาทริปแทนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโฟรวาทริปแทนตรงตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา ไม่ควรลืมรับประทานยาโดยเฉพาะการลืมเสมอๆ

โฟรวาทริปแทนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโฟรวาทริปแทนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบได้แต่พบได้น้อย: ตาพร่า เจ็บหน้าอก ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ เหงื่อออกมาก

ข. อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถอธิบายกลไกได้: เช่น ปวดท้อง มีภาวะตัวสั่น ถ่าย/อุจจาระเป็นเลือด นิ้วมือ-นิ้วเท้าเย็น รู้สึกสับสน ไอ ท้องเสีย กลืนอาหารลำบาก วิงเวียน เป็นลม มีไข้ การทรงตัวผิดปกติ

มีข้อควรระวังการใช้โฟรวาทริปแทนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโฟรวาทริปแทนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโฟรวาทริปแทนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โฟรวาทริปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโฟรวาทริปแทนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโฟรวาทริปแทนอย่างไร?

ควรเก็บยาโฟรวาทริปแทนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โฟรวาทริปแทนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโฟรวาทริปแทนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Frova (โฟรวา) Endo Pharmaceuticals Inc

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Triptan [2015,Oct24]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Frovatriptan [2015,Oct24]
  3. http://www.drugs.com/ppa/frovatriptan-succinate.html [2015,Oct24]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/frovatriptan-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct24]
  5. http://www.rxlist.com/frova-drug.html [2015,Oct24]
  6. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/frovatriptan-oral-route/before-using/drg-20063959 [2015,Oct24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom