Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไทรอยด์  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคของต่อมไทรอยด์ 

ทั่วไป

โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide ย่อว่า KI/เคไอ โดย K มาจากคำว่า Kalium ซึ่งเป็นภาษาละตินที่แปลว่า ธาตุโพแทสเซียม) เป็นเกลือที่มีลักษณะสีขาว ละลายน้ำได้ดี มนุษย์ได้นำไปผสมกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในเชิงเสริมสร้างเกลือแร่

สำหรับด้านสาธารณสุข เกลือชนิดนี้ถูกนำมาอัดเม็ด และใช้รักษาภาวะไอโอดีนในร่างกายต่ำ (ภาวะขาดไอโอดีน) นอกจากนี้ มนุษย์ยังใช้เกลือโพแทสเซียม ไอโอไดด์สำหรับป้องกันมิให้ร่างกายโดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ ดูดกลืนกำมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและแฝงตัวมากับรังสีไอโอดีน (Radioiodine) เช่น กรณีจากอุบัติเหตุรังสีรั่วไหลจากโรงไฟฟ้าปรมาณูในญี่ปุ่นและในรัสเซีย เกลือชนิดนี้ยังมีสรรพคุณรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสุง (โรคต่อมไท รอยด์เป็นพิษ) โดยนำไปใช้กับคนไข้ก่อนได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์

โพแทสเซียม ไอโอไดด์ได้ถูกบรรจุลงในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยจัดอยู่ในหมวดยาวิตามินและเกลือแร่

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ การใช้ยาโพแทสเซียม ไอโอไดด์ในขนาดที่ปลอดภัยและเหมาะสมยังต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โพแทสเซียม

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีสรรพคุณดังนี้

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยโพแทสเซียม ไอโอไดด์ที่อยู่ในรูปสาร ประกอบจะเข้าทำปฏิกิริยาในต่อมไทรอยด์ ทำให้ต่อมไทรอยด์หยุดการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมน หากใช้ในกรณีป้องกันการปนเปื้อนของรังสี เกลือโพแทสเซียม ไอโอไดด์จะทำให้ต่อมไทรอยด์หยุดการดูดซับรังสีไอโอไดด์ โดยต้องรับประทานก่อนเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของรังสีหรือรับประทานทันทีหลังจากได้รับรังสีของไอโอดีนที่ปนเปื้อน จึงจะลดความเสี่ยงจากกำมันตรังสีดังกล่าว

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายในรูปแบบดังนี้

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับรักษาอาการไอ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 300 - 650 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง
 • เด็ก: รับประทาน 60 - 250 มิลลิกรัม วันละ 4 - 6ครั้ง

ข. สำหรับรักษาไทรอยด์เป็นพิษ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานในรูปสารละลาย 250 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 - 14 วันก่อนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
 • เด็ก: รับประทานยาน้ำขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 - 14 วันก่อนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ค. สำหรับป้องกันการปนเปื้อนหรือลดความเสี่ยงจากรังสี:

 • ผู้ใหญ่: หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรที่สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเกรย์ (Centigray: หน่วยวัดปริมาณรังสี) รับประทาน 130 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 - 40 ปี: สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เซนติเกรย์ รับประทาน 130 มิลลิกรัม/วัน
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี: สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 500 เซนติเกรย์ รับประทาน 130 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน: สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเกรย์ รับ ประทาน 16 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุมากกว่า 1 เดือน - 3 ปี: สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเกรย์ รับประทาน 32 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุมากกว่า 3 - 18 ปี และมีน้ำหนักน้อยกว่า 70 กิโลกรัม: สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเกรย์ รับประทาน 65 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กอายุมากกว่า 13 ปี และมีน้ำหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม: ที่สัมผัสรังสีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเกรย์ รับประทาน 130 มิลลิกรัม/วัน

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโพแทสเซียม ไอโอไดด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโพแทสเซียม ไอโอไดด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เกลือโพแทสเซียม ไอโอไดด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ปวดตามข้อ มีอาการบวมที่แขน - ขา - ใบหน้า - ปาก ต่อมน้ำเหลืองโต ในกรณีที่ใช้เกลือโพแทสเซียม ไอโอไดด์เป็นเวลานานๆ จะพบอาการริมฝีปากไหม้ รู้สึกสับสน ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นผิดจังหวะ ปวดที่แขนขาและ/หรือแขนขาอ่อนแรง เป็นแผลตาผิวหนัง เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้โพแทสเซียม ไอโอไดด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โพแทสเซียม ไอโอไดด์ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมโพแทสเซียม ไอโอไดด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษาโพแทสเซียม ไอโอไดด์อย่างไร

ควรเก็บโพแทสเซียม ไอโอไดด์ที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Ceisius) เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำ

โพแทสเซียม ไอโอไดด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

โพแทสเซียม ไอโอไดด์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
iOSAT (ไอโอแซท) ANBEX
ThyroSafe (ไทโรเซฟ) Recipharm AB
Thyroshield (ไทโรชีล) Fleming & Company

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_iodide#Nutrition [2014,Aug2]
2 https://www.mims.com/USA/drug/info/potassium%20iodide/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Aug2]
3 https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=potassium%20iodide [2014,Aug2]
4 http://www.drugs.com/sfx/potassium-iodide-side-effects.html [2014,Aug2]
5 https://www.thyrosafe.com/store/products/thyrosafe-pottassium-iodide-ki-tablets/ [2014,Aug2]
6 http://www.anbex.com/ [2014,Aug2]
7 http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=a79acae4-af7a-4054-9440-c6433ac9acb1 [2014,Aug2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom