Frame Top

โพรไบโอติก จุลินทรีย์มหัศจรรย์ (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
23 สิงหาคม 2016
โพรไบโอติกจุลินทรีย์มหัศจรรย์

ด้วยสภาวะการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จากการเร่งรีบและความต้องการความสะดวกเพื่อตอบโจทย์ในหลายๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป อาหารที่ปรุงแต่งเพื่อเพิ่มรสชาติ ความสวยงาม รวมไปถึงการรักษาคุณภาพอาหารให้อยู่นานขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน การแปรรูปต่าง ๆ ทำให้เหลือสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายลดน้อยลง และอาหารเหล่านี้กลับเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเรา

ดร.ชามีล่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโพรไบโอติก ได้ให้ความเห็นว่า “คนส่วนใหญ่มักคิดว่าระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหารไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ที่จริงแล้วทั้งสองระบบนี้มีความใกล้ชิดและสัมพันธ์กัน เพราะภายใต้ระบบทางเดินอาหารนั้นมีอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันซ่อนอยู่ถึงร้อยละ 70 ของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

โดยระบบทางเดินอาหารของคนเรามีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากกว่า 400 สายพันธุ์ มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี อัตราส่วนของจุลินทรีย์ “ดีต่อร่างกาย” และ “ไม่ดีต่อร่างกาย” นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ต่อ 20 แต่อัตราส่วนนี้ไม่ได้คงที่เสมอไป ซึ่งจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมีผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่บริเวณนี้

เมื่อใดก็ตามที่ลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ไม่ดีมากกว่าจุลินทรีย์ดี นั่นหมายความว่า ลำไส้ของเราเสียสมดุล ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีโดยส่วนใหญ่เป็นพวกที่สามารถหมักย่อยโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต แล้วได้สารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า เช่น แก๊สไฮโดรเจซัลไฟด์ หรือ แก๊สไข่เน่า แก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ทั้งที่ปนมากับอุจจาระ หรือออกมาทางลมหายใจ และทางผิวหนังอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้สารพิษ เช่น แอมโมเนีย (Ammonia) เอมีน (Amine) ฟีนอล (Phenol) อินโดล (Indole) พาราครีซอล (P-cresol) สแกโทล (Skatol) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและความเสื่อมของร่างกาย หรืออาจจะส่งผลให้มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารของเราให้มีสุขภาพดี โดยการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีต่อร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วยขับสารพิษ ช่วยย่อยอาหาร และช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหาร

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการนำโพรไบโอติกมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงอาหารเสริมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเทรนด์การดูแลสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร (Gut health) ด้วย ทั้งนี้ โพรไบโอติกเป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดีการกินโพรไบโอติกให้เห็นผลจริงนั้น จะต้องหมั่นบริโภคอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อเติมจุลินทรีย์ที่ดี ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้เป็นปกติ ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรง เพราะอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพของระบบทางเดินอาหารให้ดี ระบบขับถ่ายก็จะดีส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีตามไปด้วย

แหล่งข้อมูล

1. วิวัฒนาการอาหารดี แต่ภูมิคุ้มกันน้อยลง. http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000064175 [2016, August 22].

2. เตือนภัย! ไลฟ์สไตล์สาวยุคใหม่ อาจทำร้ายถึงระบบภูมิคุ้มกัน. http://www.thairath.co.th/content/654602 [2016, August 23].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom