Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

บทนำ

ยาโปแตสเซียม/โพแทสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ (Potassium channel blocker)เป็นกลุ่มยาที่มีการออกฤทธิ์ยับยั้งการนำส่งประจุของเกลือโปแตสเซียมผ่านเข้าเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เราจะพบโปแตสเซียมแชนแนล(Potassium channel,ช่องทางเข้าเซลล์ของโปแตสเซียม)ได้ในบริเวณเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆ ปริมาณการนำส่งเกลือที่มีประจุอย่างโปแตสเซียมมากจนผิดปกติ สามารถสร้างความต่างศักย์ของไฟฟ้าภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และส่งผลต่อการเต้นของหัวใจได้ เช่น ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจเต้นเร็ว กลุ่มยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์จึงเข้ามามีบทบาทรักษาอาการของหัวใจดังกล่าว

อาจจำแนกยาในกลุ่มโปแตสเซียม/โพแทสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ออกเป็นรายการย่อยดังนี้

นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายรายการของยากลุ่มโปแตสเซียม/โพแทสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ที่รอการพัฒนาให้มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์อย่างเหมาะสมต่อการใช้กับผู้ป่วย เช่น Azimilide, Sematilide, Clofilium, Tedisamil, การที่จะเลือกใช้ ยาตัวใดในกลุ่มโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อย่างเหมาะสมมาบำบัดอาการของผู้ป่วย ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจแพทย์เท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริโภคซื้อหายาประเภทนี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์

ยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเต้นเร็ว-ถี่ โดยตัวยาจะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจกลับมาทำงานอย่างเป็นปกติมากขึ้น

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์คือ ตัวยาจะยับยั้งและชะลอการนำประจุโปแตสเซียมเข้าสู่เนื้อเยื่อในระดับเซลล์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ผลดังกล่าว ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวและเต้นช้าลง และเป็นผลให้อาการ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเต้นเร็วถี่ ทุเลาและดีขึ้น

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีทั้งรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็น

  • ยารับประทาน ทั้งชนิดเม็ด และแคปซูล รวมถึง
  • แบบยาฉีด

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้/การบริหารขนาดยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ได้อย่างเหมาะสม แพทย์จะต้องนำอาการป่วย ความรุนแรง โรคประจำตัวต่างๆ ของผู้ป่วย มาประกอบในการพิจารณาใช้ยากลุ่มนี้ การใช้ยากลุ่มนี้จึงต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้ เช่น

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ สามารถรับประทาน ทันทีที่เมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยานี้ในมื้อถัดไป ไม่จำเป็น ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แต่การหยุดรับประทานยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์กะทันหัน อาจส่งผลให้อาการโรคกำเริบขึ้นมาได้ ด้วยการใช้ยากลุ่มนี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ที่เกิดจากยาแต่ละตัวในกลุ่มโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ มีความคล้ายและแตกต่างกันออกไปตามสรรพคุณของแต่ละตัวยาย่อย อาการข้างเคียงที่เขียนในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้อาจได้รับหรือไม่เกิดอาการข้างเคียงก็ได้ โดยอาจสรุปอาการข้างเคียงที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์อย่างไร?

ควรเก็บยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ภายใต้คำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

โปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโปแตสเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aldarone (อัลดาโรน) Cadila
Amidarone 200 (อะมิดาโรน 200)T. O. Chemicals
Amidarone Aguettant (อะมิดาโรน อะกีแทน)Aguettant
Cardilor (คาร์ดิลอร์)Remedica
Cordarone (คอร์ดาโรน)sanofi-aventis
Multaq (มัลแท็ก)sanofi-aventis
Betapace (เบตาเพส)Bayer
Sorine (โซรีน)UPSHER-SMITH LABORATORIES, INC
Sotacor (โซตาคอร์)FARMEA
Corvert (คอร์เวอร์ท)Pfizer
Tikosyn (ไทโคซิน)Pfizer

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_channel_blocker[2017,March4]
  2. http://www.cvpharmacology.com/antiarrhy/potassium-blockers[2017,March4]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Amiodarone[2017,March4]
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Bretylium[2017,March4]
  5. https://www.drugs.com/cdi/sotalol.html[2017,March4]
  6. https://www.drugs.com/sfx/amiodarone-side-effects.html[2017,March4]
  7. https://www.drugs.com/pregnancy/ibutilide.html[2017,March4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom