Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คลื่นไส้อาเจียน 

บทนำ

ยาโปรคลอเปอราซีน (Prochlorperazine) เป็นยาในกลุ่ม Phenothiazine การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานี้มีลักษณะที่เรียกว่า Dopamine (D2) receptor antagonist ยาโปรคลอเปอราซีนถูกนำมาใช้เป็นยารักษาการคลื่นไส้อาเจียนและการวิงเวียน ยานี้ยังมีฤทธิ์แรงกว่ายา Chlorpera zine ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณ 10 - 20 เท่า นอกจากนี้ยาโปรคลอเปอราซีนยังถูกนำมารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนได้อีกด้วย

ผู้ป่วยที่ได้รับยาโปรคลอเปอราซีนอาจมีอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) เกิดขึ้นต่อระบบการทำงานที่สำคัญๆของร่างกายเช่น ส่งผลต่อระบบประสาทให้มีอาการง่วงนอนหรือวิงเวียน มีผลต่อการทำงานของลำไส้โดยกระตุ้นให้เกิดภาวะท้องเสีย ผลต่อตับทำให้ท่อทางเดินน้ำดีอุดตันกระตุ้น ให้เกิดภาวะ Leukopenia (เม็ดเลือดขาวต่ำ) ของระบบเลือดหรือทำให้มีความดันโลหิตต่ำ หรือบางครั้งยานี้ก็ทำให้ริมฝีปากลอกได้ มีข้อสันนิษฐานว่ายานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต (ตาย) ในผู้สูงอายุหลังใช้ยาโปรคลอเปอราซีน

ทางคลินิกแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาโปรคลอเปอราซีนกับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร

กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอื่นแพทย์มักจะสอบถามและใช้เป็นข้อมูลประกอบก่อนการสั่งจ่ายยาโปรคลอเปอราซีน ด้วยการใช้ยาโปรคลอเปอราซีนกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้อาการโรคดังกล่าวกำเริบขึ้นได้เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิคต่ำ โรคต่อมลูกหมากโต โรคความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน หรือแม้แต่การใช้ยานี้กับผู้ที่ติดสุราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการติดยาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นกัน

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาโปรคลอเปอราซีนที่สามารถพบเห็นได้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ยาเหน็บทวารหนัก และยาฉีด ซึ่งเมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดก็จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 91 - 99% จากนั้นตัวยาจะถูกส่งไปที่ตับและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

มีข้อมูลของการใช้ยาโปรคลอเปอราซีนอีกมากมายที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรทั้งในสถานพยาบาลและที่ประจำร้านขายยาได้โดยทั่วไป

อนึ่ง ชื่ออื่นของยาโปรคลอเปอราซีนได้แก่ Compazine, Stemzine, Buccastem, Steme til, Phenotil

โปรคลอเปอราซีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โปรคลอเปอราซีน

ยาโปรคลอเปอราซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

โปรคลอเปอราซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโปรคลอเปอราซีนมีกลไกการออกฤทธิ์ดังต่อไปนี้

จากกลไกที่กล่าวมาทั้งหมดจึงส่งผลให้ยาโปรคลอเปอราซีนมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

โปรคลอเปอราซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

สำหรับประเทศไทยจะพบเห็นการใช้ยาโปรคลอเปอราซีนในรูปแบบยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด

โปรคลอเปอราซีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโปรคลอเปอราซีนมีขนาดรับประทานขึ้นกับอาการของแต่ละโรค การใช้ยานี้และชนาดยานี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป ในบทความนี้ขอยกตัวอย่างดังนี้เช่น

ก. สำหรับบำบัดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการทางจิต:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 5 - 10 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง

ข. สำหรับบำบัดอาการวิตกกังวล:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • เด็ก: ขนาดการใช้ยานี้ในเด็กควรต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโปรคลอเปอราซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโปรคลอเปอราซีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียง กับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็นสองเท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโปรคลอเปอราซีนตรงเวลา

โปรคลอเปอราซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโปรคลอเปอราซีนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อาจพบอาการตัวเหลือง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ มีภาวะของเม็ดเลือดผิด ปกติเช่น Leukopenia/เม็ดเลือดขาวต่ำ Thrombocytopenia/เกล็ดเลือดต่ำ นอกจากนี้ยังอาจพบอาการปากแห้ง ตาพร่า ต้อหิน ปัสสาวะคั่ง/ปัสสาวะไม่ออก เต้านมโต รวมถึงอาจเกิดภาวะกด การทำงานของไขกระดูก/ไขกระดูกทำงานต่ำลง

มีข้อควรระวังการใช้โปรคลอเปอราซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโปรคลอเปอราซีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโปรคลอเปอราซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โปรคลอเปอราซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโปรคลอเปอราซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโปรคลอเปอราซีนอย่างไร?

ควรเก็บยาโปรคลอเปอราซีนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โปรคลอเปอราซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโปรคลอเปอราซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Prochlorperazine Sriprasit Pharma (โปรคลอเปอราซีน ศรีประสิทธิ์ ฟาร์มา) Sriprasit Pharma
Proclozine (โปรโคลซีน) Central Poly Trading

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Prochlorperazine [2016,Jan9]
 2. http://www.drugs.com/cdi/prochlorperazine.html [2016,Jan9]
 3. http://www.drugbank.ca/drugs/db00433 [2016,Jan9]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Prochlorperazine [2016,Jan9]
 5. http://www.mims.com/India/drug/info/prochlorperazine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2016,Jan9]
 6. http://www.healthcentral.com/nausea-vomiting/medications/prochlorperazine-maleate-oral-6269/dosage/ [2016,Jan9]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/prochlorperazine-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Jan9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom