Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะปัสสาวะ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะบ่อย  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

บทนำ

ยาโทลเทโรดีน (Tolterodine) เป็นยาในกลุ่มแอนตี้มัสคารินิก (Antimuscarinic) ถูกนำมารักษาอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน/บ่อยเกินปกติ โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ในบริเวณตัวรับ(Receptor) ที่มีชื่อว่า มัสคารินิก รีเซพเตอร์ (Muscarinic receptor) ของกระเพาะปัสสาวะ รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมตัวยานี้จากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนมากในกระแสเลือดตัวยาจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน และร่างกายต้องใช้เวลาประ มาณ 2 - 3 ชั่วโมงในการขับยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

มีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ยาโทลเทโรดีนได้หรือต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่างเช่น

 • ผู้ที่มีภาวะระบบเดินปัสสาวะตีบตัน ผู้ที่มีภาวะท้องอืดจากมีการคั่งค้างของอาหารในกระเพาะอาหารมาก ผู้ป่วยโรคต้อหินที่ยังไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ด้วยการใช้ยานี้อาจทำให้อาการป่วยดังกล่าวรุนแรงได้มากขึ้น รวมถึงผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับของยานี้
 • ผู้ที่ต้องขับขี่ยวดยานพาหนะทั้งวัน ผู้ที่ต้องทำงานควบคุมเครื่องจักร ต่างต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนื่องจากยาโทลเทโรดีนสามารถก่อให้เกิดอาการวิงเวียนหรือง่วงนอน
 • สตรีตั้งครรภ์สามารถได้รับผลกระทบ (ผลข้างเคียง) จากการใช้ยานี้ ด้วยยานี้อาจทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวลดลงและอาจเกิดภาวะเลือดออกในช่องท้องทารกได้ (ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการใช้ยากับสัตว์ทดลอง)
 • สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร จากผลในห้องทดลองพบว่ายานี้สามารถซึมผ่านน้ำนมและเข้าสู่ตัวอ่อนได้ ถึงแม้จะไม่มีข้อสรุปการใช้ยานี้กับมนุษย์ก็จริง แต่สตรีกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรดังกล่าว
 • เด็กเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนความปลอดภัยของการใช้ยานี้ จึงถือเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับเด็ก

ระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยาโทลเทโรดีนอาจพบอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) บางอย่างที่ทำให้ต้องหยุดการใช้ยานี้เช่น เกิดภาวะประสาทหลอน แต่อาการข้างเคียงบางอย่างก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทรมานและยังสามารถใช้ยาต่อไปได้เช่น ปากแห้ง ท้องผูก ท้องอืด เป็นต้น เคยเกิดกรณีเด็กอายุ 2 ปี 3 เดือนรับประทานยานี้ 10 - 14 มิลลิกรัมในครั้งเดียว ทีมแพทย์ได้ให้การช่วยเหลือโดยการใช้ยาถ่านกัมมันต์และเฝ้าดูอาการของเด็กตลอดทั้งคืน พบว่าสามารถช่วยให้อาการพิษของยานี้ทุเลาลงและกลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งหากพบเห็นผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะต้องนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพียงสถานเดียวทันที/ฉุกเฉิน

ยาโทลเทโรดีนจัดเป็นกลุ่มยาอันตราย การใช้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้น ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้ยานี้ได้จากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลและตามร้านขายยาได้โดยทั่วไป

โทลเทโรดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โทลเทโรดีน

ยาโทลเทโรดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

โทลเทโรดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ทั้งจากตัวยาโทลเทโรดีนและจากสารเมตาโบไลท์ (Metabolite, กระบวน การทางเคมี) ของยาโทลเทโรดีนซึ่งได้จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดจากตับ และมีชื่อเรียกว่า 5-hydroxymethyltolterodine จะออกฤทธิ์ยับยั้งการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้ลดแรงดันภายในกระเพาะปัสสาวะ และก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

โทลเทโรดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ตัวยาสำคัญของยาโทลเทโรดีนจะอยู่ในรูปสารประกอบที่เรียกว่าโทลเทโรดีน ทาร์เทรต (Tolterodine tartrate) และมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นานขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 1 และ 2 มิลลิกรัม/เม็ด

โทลเทโรดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโทลเทโรดีนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 2 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานยาชนิดแคปซูลที่ออกฤทธิ์นานขนาด 4 มิลลิกรัมวันละครั้ง สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • เด็ก: ไม่แนะนำการใช้ยานี้กับเด็กด้วยยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมาสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ

*อนึ่ง

 • แพทย์อาจใช้ขนาดรับประทานลดลงครึ่งหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยโรคตับโรคไต แพทย์อาจปรับลดขนาดรับประทานลงเช่น ยาเม็ดให้รับประทานครั้งละ 1 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง หรือยาแคปซูลให้เหลือ 2 มิลลิกรัมวันละครั้ง

*****หมายเหตุ: ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโทลเทโรดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทลเทโรดีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาต้องรับประทานยานี้ตรงเวลาทุกครั้ง

โทลเทโรดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทลเทโรดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โทลเทโรดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทลเทโรดีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโทลเทโรดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โทลเทโรดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโทลเทโรดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาโทลเทโรดีนอย่างไร?

ควรเก็บยาโทลเทโรดีนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โทลเทโรดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโทลเทโรดีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Detrusitol SR (ดีทรูซิทอล เอสอาร์)Pfizer
Detrol (เดทรอล)pfizer
Terocys-4 (เทโรซิส-4)Pharmathen

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tolterodine [2016,April9]
 2. http://www.drugs.com/cdi/tolterodine.html [2016,April9]
 3. http://mims.com/Thailand/drug/info/Terocys-4/?type=BRIEF [2016,April9]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Tolterodine [2016,April9]
 5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Detrusitol%20SR/?type=full#Indications [2016,April9]
 6. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01036 [2016,April9]
 7. http://www.drugs.com/drug-interactions/tolterodine-index.html?filter=3&generic_only= [2016,April9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom