Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาโทลนาฟเตท (Tolnaftate) เป็นสารเคมีสังเคราะห์ประเภทไทโอคาร์บาเมท (Thiocarbamate, สารเคมีชนิดหนึ่งที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบ) ถูกนำมาใช้เป็นยาต้าน/ฆ่าเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton และ Malassezia furfur แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อราชนิดแคนดิดา (Candida, เชื้อราที่ทำให้เกิดตกขาวลักษณะคล้ายนม) และแบคทีเรียได้ รูปแบบของยานี้ที่เป็นยาแผนปัจจุบันคือยาประเภทยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาน้ำ ซึ่งทั้งหมดเป็นยาใช้ภายนอกไม่มีชนิดรับประทาน โดยการใช้ยาโทลนาฟเตทในการฆ่าเชื้อรา ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น 2 - 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิด ความรุนแรงของการติดเชื้อรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถขอคำ แนะนำการใช้ยาจากแพทย์ผู้รักษาหรือจากเภสัชกรใกล้บ้านได้

โทลนาฟเตทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โทลนาฟเตท

ยาโทลนาฟเตทมีสรรพคุณคือใช้รักษาอาการติดเชื้อราของผิวหนังเช่น

โทลนาฟเตทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโทนาฟเตทคือ ตัวยาจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยทำให้เกิดการผิดรูปร่างของเส้นใยเพื่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา (Hyphae) จนเชื้อราหยุดการเจริญเติบโตในที่สุด

โทลนาฟเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทลนาฟเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 1 และ 2 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม
 • ยาครีมที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Betamethasone valerate 0.05 กรัม + Gentamicin sulfate 0.1กรัม + Tolnaftate 1 กรัม + Iodochlorhydroxyquin 1 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม
 • ยาขี้ผึ้ง ขนาดความเข้มข้น 1 กรัม/100 กรัม
 • ยาน้ำชนิดทาภายนอกที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Tolnaftate 2 กรัม + Triacetin 20 กรัม/100 มิลลิลิตร

โทลนาฟเตทมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโทลนาฟเตทมีขนาดการบริหารยาดังนี้

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ทายาวันละ 1 - 2 ครั้งในบริเวณที่ติดเชื้อราเป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์ หากจำเป็นอาจต้องทายาต่อเนื่อง 4 - 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับอาการของโรคและการตอบสนองต่อการรักษา หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 10 วันให้หยุดใช้ยา แล้วกลับไปพบแพทย์เพื่อประเมินปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาใหม่
 • ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: ยังไม่มีการศึกษาถึงขนาดและผลของยานี้ที่แน่นอน ดังนั้นการใช้ยาในเด็กกลุ่มอายุนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโทลนาฟเตท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร?

หากลืมทายาโทลนาฟเตทสามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในเวลาถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการทายาเป็น 2 เท่า

โทลนาฟเตทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เนื่องจากยาโทลนาฟเตทเป็นยาใช้ภายนอก จึงก่อผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้าง เคียง) ได้น้อยกว่ายารับประทานมาก และมักเป็นผลข้างเคียงต่อผิวหนังเฉพาะบริเวณที่ทายาเช่น เกิดอาการระคายเคือง ผื่นคัน หรือผิวหนังอักเสบ

มีข้อควรระวังการใช้โทลนาฟเตทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โทลนาฟเตทดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับการติดเชื้อราที่เล็บและศีรษะ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เมื่อมีอาการผื่นคันหรืออาการแพ้ทางผิวหนังหลังใช้ยา
 • การใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนถึงความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์หรือต่อทารกที่ต้องดื่มนมจากมารดา แต่การจะใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้ยัง คงควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
 • ระวังมิให้ยาเข้าตาหรือเข้าปาก
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโทลนาฟเตทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โทลนาฟเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากเป็นยาใช้ภายนอกที่มีการดูดซึมเข้าร่างกายต่ำ จึงยังไม่พบข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยาโทลนาฟเตทกับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาโทลนาฟเตทอย่างไร?

ควรเก็บยาโทลนาฟเตทที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โทลนาฟเตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโทลนาฟเตทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตดังนี้เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Alber T (อัลเบอร์ ที)Unison
Dertec (เดอร์เทค)Millimed
Dermaheu (เดอร์มาฮิว)Thai Nakorn Patana
Ezon-T (อีซอน-ที)Unison
Quadriderm (ควอดริเดอร์ม)MSD
Spectroderm (สเปคโทรเดอร์ม)Meiji
Tonaf (โทนาฟ)Seng Thai

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Tolnaftate [2014,Dec20]
2 http://www.drugs.com/dosage/tolnaftate-topical.html [2014,Dec20]
3 http://www.drugs.com/drug-interactions/tolnaftate-topical.html [2014,Dec20]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/tolnaftate/?type=full&mtype=generic [2014,Dec20]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tonaf/ [2014,Dec20]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom