Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคพาร์กินสัน 

บทนำ

ยาโทลคาโปน (Tolcapone)เป็นยาในกลุ่ม Catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitors มีกลไกที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Catechol-O-methyl transferase(เอนไซม์ที่ใช้ทำลายสารสื่อประสาทบางชนิด เช่น Dopamine)ทำให้สารสื่อประสาท อย่างเช่น Dopamine, Norepinephrine, Epinephrine, ในสมองมีปริมาณมากขึ้น และส่งผลต่อกระบวนการควบคุมการเคลื่อนไหวตลอดจนการทรงตัวของร่างกายให้ดีขึ้น ทางคลินิกได้นำยานี้มารักษาอาการโรคพาร์กินสัน(Parkinson’s disease) แต่ยาโทลคาโปนสามารถก่อให้เกิดพิษ(ผลข้างเคียงรุนแรง)ต่อตับ จึงเป็นเหตุผลให้ยานี้ถูกระงับการใช้เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี แต่ ปัจจุบัน แพทย์ได้กลับมาใช้ยาโทลคาโปนในการรักษาโรคพาร์กินสันอีกครั้ง โดยมุ่งเน้น กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นๆรักษาแล้วไม่ได้ผล โดยในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาโทลคาโปนไป 3 สัปดาห์แล้ว อาการของโรคยังไม่ดีขึ้น แพทย์จะสั่งหยุดการใช้ยานี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตับนั่นเอง

ยังมีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังในการใช้ยาโทลคาโปน ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบอาทิ

ทั้งนี้ การใช้ยาโทลคาโปนเพื่อรักษาอาการโรคพาร์กินสัน ต้องอาศัยการใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ผู้ป่วยต้องได้รับยานี้วันละ 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดฤทธิ์ควบคุมอาการพาร์กินสันได้อย่างเป็นปกติ และในต่างประเทศเราอาจพบเห็นการจัดจำหน่ายยา นี้ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Tasmar”

โทลคาโปนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โทลคาโปน

ยาโทลคาโปนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โทลคาโปนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

สาร Levodopa เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทตัวอื่นๆ อย่างเช่น Dopamine , Norepinephrine และ Epinephrine ซึ่งยาโทลคาโปนจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่คอยทำลายสาร Levodopa จึงส่งผลให้สารสื่อประสาทต่างๆเหล่านั้นในสมอง มีปริมาณพอเพียงและเกิดสมดุลอย่างเหมาะสม ปริมาณสารสื่อประสาทดังกล่าวที่เหมาะสมนี่เอง ที่ทำให้ร่างกายมนุษย์สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว ได้เป็นปกติ จากกลไกนี้เองทำให้ยาโทลคาโปนมีฤทธิ์รักษาอาการโรคพาร์กินสันได้ตามสรรพคุณ

โทลคาโปนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโทลคาโปนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

โทลคาโปนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโทลคาโปน มีขนาดรับประทานสำหรับบำบัดอาการโรคพาร์กินสัน เช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ เช้า-กลางวัน-เย็น ขนาดรับประทานยานี้สูงสุดไม่เกินครั้งละ 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโทลคาโปน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโทลคาโปน สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาโทลคาโปน ตรงเวลา

โทลคาโปนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโทลคาโปนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โทลคาโปนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโทลคาโปน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาโทลคาโปนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยา ใช้เองเสมอ

โทลคาโปนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโทลคาโปนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโทลคาโปนอย่างไร?

ควรเก็บยาโทลคาโปนภายใต้อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โทลคาโปนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโทลคาโปน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tasmar (ทาสมาร์)Valeant Pharmaceuticals International

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tolcapone#Mechanism_of_action[2017,Sept9]
  2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00323[2017,Sept9]
  3. https://www.drugs.com/cdi/tolcapone.html[2017,Sept9]
  4. https://www.drugs.com/dosage/tolcapone.html[2017,Sept9]
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/L-DOPA#Medical_use[2017,Sept9]
  6. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/tolcapone?mtype=generic[2017,Sept9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom