Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาโดรเนดาโรน(Dronedarone หรือ Dronedarone hydrochloride) เป็นยาบำบัดรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเต้นถี่/เต้นเร็ว หรืออาการทางหัวใจในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุไฟฟ้าช็อต ยานี้เป็นที่ยอมรับและขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ เมื่อปี ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นอกเหนือจากยา Amiodarone ในการบำบัดรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นักวิทยาศาสตร์ จัดให้ยาโดรเนดาโรนเป็นยาที่ออกฤทธิ์ปิดกั้นการทำงานหลายกระบวนการในร่างกาย (Multiple blocker) เช่น

ยาโดรเนดาโรนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ซึ่งสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดได้เพียงประมาณ 15% จากนั้นตัวยานี้จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือดได้มากกว่า 98% ตับจะคอยทำลายโครงสร้างของยาโดรเนดาโรนอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 13–19 ชั่วโมง ในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ทั้งนี้ มีผู้ป่วยบางกลุ่ม ที่ไม่เหมาะกับการใช้ยาโดรเนดาโรน เช่น

ยาโดรเนดาโรนมักจะถูกใช้กับผู้ป่วยสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากที่สุด และไม่เหมาะจะใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงมา การให้ยานี้กับผู้ป่วย มักจะเป็นวันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น โดยรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อเพิ่มการดูดซึมตัวยา การรับประทานยานี้จะต้องอาศัยความต่อเนื่องสม่ำเสมอตามคำสั่งแพทย์

ระหว่างที่ได้รับยาโดรเนดาโรน ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการออกแดดจัด ด้วยยานี้จะทำให้ผิวหนังไว/ตอบสนองต่อแสงแดดมากกว่าปกติ(ผื่นแพ้แสงแดด) และต้องเฝ้าระวังการทำงานของตับว่าผิดปกติหรือไม่ โดยสังเกตจากผิวหนังและตาว่าเปลี่ยนไปมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้าพบอาการดังกล่าว ต้องรีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัด

นอกจากนั้น ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดหมาย เพื่อตรวจสอบระดับสารอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte)ในเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ตรวจเลือดดูการทำงานของไต เป็นต้น ทั้งนี้ตามคำแนะนำของแพทย์

ในประเทศไทย ยาโดรเนดาโรนถูกจัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ การจะใช้ยานี้ต้องได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น และสามารถพบเห็นการใช้ยาโดรเนดาโรนได้ตาสถานพยาบาล อาจมีจำหน่ายตามร้านขายยาบางแห่งเท่านั้น

อนึ่ง กรณีผู้ป่วยต้องการทราบรายละเอียดขอยาโดรเนดาโรนเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ หรือจากเภสัชกรตามร้านขายยาได้โดยทั่วไป

โดรเนดาโรนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โดรเนดาโรน

ยาโดรเนดาโรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

โดรเนดาโรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาโดรเนดาโรนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งกระบวนการส่งผ่านประจุไฟฟ้าของเกลือแร่ในกล้ามเนื้อหัวใจ อาทิเช่น กระบวนการ Sodium channel, กระบวนการ Potassium channel, ส่งผลให้เพิ่มระยะเวลาในการเกิดศักย์ไฟฟ้าบริเวณเนื้อเยื่อหัวใจที่เกี่ยวข้องกับการส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Sinus node) และยังลดกระบวนการ AV conductionในการทำงานร่วมกับ Sinus node นอกจากนี้ ยาโดรเนดาโรนยังยับยั้งการขนถ่ายประจุเกลือแคลเซียมหรือที่เรียกว่า Calcium channel ร่วมกับรบกวนบริเวณตัวรับของหลอดเลือดหัวใจที่มีชื่อว่า Beta1-receptor จากกลไกที่ซับซ้อนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

โดรเนดาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโดรเนดาโรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 400 มิลลิกรัม/เม็ด

โดรเนดาโรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาโดรเนดาโรนมีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น พร้อม หรือ หลังอาหาร
  • เด็ก และผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ห้ามใช้ยานี้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโดรเนดาโรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

ยาโดรเนดาโรน เป็นยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ต้องรับประทานต่อเนื่องสักระยะหนึ่งตามแพทย์สั่ง ซึ่งหากลืมรับประทานยานี้ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โดรเนดาโรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโดรเนดาโรนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โดรเนดาโรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโดรเนดาโรน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโดรเนดาโรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และ สมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้อง ปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โดรเนดาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโดรเนดาโรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโดรเนดาโรนอย่างไร?

ควรเก็บยาโดรเนดาโรนภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โดรเนดาโรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโดรเนดาโรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Multaq (มัลแท็ก)sanofi-aventis

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Dronedarone [2016,Nov5]
  2. http://www.esciencecentral.org/journals/dronedarone-who-when-why-and-how-should-it-be-prescribed-and-monitored-2329-6887-1000169.php?aid=58629 [2016,Nov5]
  3. https://www.drugs.com/cdi/dronedarone.html [2016,Nov5]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/dronedarone/?type=brief&mtype=generic [2016,Nov5]
  5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/multaq/?type=brief [2016,Nov5]
  6. https://www.drugs.com/drug-interactions/dronedarone-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Nov5]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Zijio
Frame Bottom