Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม  อาการทางจิตเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาโดพามีน/โดปามีน แอนตาโกนิสต์ (Dopamine antagonists) เป็นกลุ่มยา/สารเคมีที่ออกฤทธิ์ปิดกั้นการทำงานของตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า Dopamine receptors ทางคลินิกพบว่า Dopamine receptors มี 5 ประเภทคือ D1 D2 D3 D4 และ D5 ซึ่งมีอยู่ตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเช่น สมอง ปลายประสาท เส้นเลือด/หลอดเลือด อวัยวะของระบบทางเดินอาหาร และไต ประโยชน์ทางการแพทย์ของสารเคมี/ยาในกลุ่มโดพามีน แอนตาโกนิสต์ได้ถูกนำมารักษาและบำบัดอาการโรคต่างๆได้ดังนี้เช่น

อนึ่ง ยังมีตัวอย่างของยากลุ่มโดพามีน แอนตาโกนิสต์อีกหลายรายการและถือเป็นกลุ่มยาที่มีจำนวนมากพอสมควรอาทิเช่น Acepromazine, Amisulpride, Azaperone, Benperidol, Bromo pride, Butaclamol, Chlorpromazine, Chlorprothixene, Clopenthixol, Eticlopride, Flupenthi xol, Fluphenazine, Fluspirilene, Haloperidol, Hydroxyzine, Iodobenzamide, Loxapine, Mesoridazine , Levomepromazine, Nafadotride, Nemonapride, Paliperidone, Penfluridol, Perazine, Perphenazine, Pimozide, Prochlorperazine, Promazine,, Raclopride, Remoxipride, Spiperone, Spiroxatrine, Stepholidine, Sulpiride, Sultopride, Tetrahydropalmatine, Thiethyl perazine, Thioridazine, Thiothixene, Tiapride, Trifluoperazine, Trifluperidol, Trifluproma zine

ทั้งนี้ยาหลายตัวดังข้างต้นไม่เพียงแต่จะออกฤทธิ์ที่ Dopamine receptor เท่านั้นแต่ยังอาจออกฤทธิ์กับตัวรับ (Receptor) อื่นๆของร่างกายได้ด้วยเช่น Alpha-receptor H1/Histamine1 receptor, Serotonin receptor, Muscarinic acetylchloline receptor จึงเป็นเหตุให้การใช้ยาต่างๆเหล่านี้มีอาการข้างเคียงต่างๆติดตามมาได้มาก

ทางคลินิกมีการทดลองใช้ยากลุ่มโดพามีน แอนตาโกนิสต์ในการรักษาอาการโรคอื่นเช่น นำไปรักษาไมเกรน เป็นต้น

ดังนั้นการเลือกใช้ยารายการใดเพื่อบำบัดอาการป่วยนั้นต้องเป็นไปตามความเห็นของแพทย์เท่านั้น ด้วยจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โดพามีน-แอนตาโกนิสต์

ยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์คือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ตัวรับ (Receptor) ที่เรียกว่า Dopamine receptor ก่อให้เกิดการยับยั้งและปิดกั้นการทำงานและการตอบสนองของตัวรับดังกล่าว จากนั้นจะเกิดการปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในร่างกายใหม่และส่งผลต่ออาการป่วย โดยทำให้อาการทุเลาเบาบางลง

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ด้วยเป็นกลุ่มยาที่มียาหลากหลายรายการทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายของยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์มีทั้ง

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์จะขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ โดยต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ของตัวผู้ป่วย รวมกับเลือกใช้ยาให้ตรงตามอาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นการรับประทานยากลุ่มนี้จึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์ ให้ตรงเวลา

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยสัมพันธ์กับระยะเวลาของการใช้ยาเป็นเวลานานรวมถึงขนาดยาที่รับประทาน ยิ่งขนาดยาสูงโอกาสเกิดผลข้างเคียงก็จะสูงขึ้น ซึ่งยาในกลุ่มนี้อาจส่งผลให้มีผลข้างเคียงดังนี้เช่น วิตกกังวล มีภาวะซึมเศร้า เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวร่างกาย (Extrapyramidal symtoms) มีอาการคล้ายน้ำนมไหล หิวอาหารบ่อย รู้สึกก้าวร้าว ความต้องการทางเพศลดน้อยลง ประจำเดือนมาผิดปกติ การเผาผลาญอาหารในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจนอาจเสี่ยงกับการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เกิดอาการคล้ายสมาธิสั้น หรือคล้ายเป็นโรคลมหลับ

กรณีที่มีอาการข้างเคียงที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรรีบนำผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับขนาดการใช้ยาหรือปรับแนวทางการรักษา

มีข้อควรระวังการใช้โดพามีน แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้โดพามีน แอนตาโกนิสต์เช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวเช่น

ควรเก็บรักษาโดพามีน แอนตาโกนิสต์อย่างไร?

ควรเก็บยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

โดพามีน แอนตาโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโดพามีน แอนตาโกนิสต์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Ama (เอมา) Atlantic Lab
Ammipam (แอมมิแพม) MacroPhar
Chlopazine (คลอปาซีน) Condrugs
Chlorpromazine GPO (คลอโพรมาซีน จีพีโอ) GPO
Chlorpromed (คลอโพรเมด) Medifive
Matcine (แมทซีน) Atlantic Lab
Plegomazine (พลีโกมาซีน) Chew Brothers
Pogetol (โพจีทอล) Cental Poly Trading
Prozine (โพรซีน) Utopian
Clopaze (โคลแพซ) Pharminar
Cloril (โคลริล) Atlantic Lab
Clozamed (โคลซาเมด) Medifive
Clozaril (โคลซาริล) Novartis
Clozapin (โคลซาปิน) Central Poly Trading
Auto (ออโต้) Patar Lab
Avomit-M (เอโวมิท-เอ็ม) V S Pharma
Dany (แดนี) The Forty-Two
Dolium (โดเลี่ยม) Utopian
Domerdon (โดเมอร์ดอน) Asian Pharm
Dominox (โดมิน็อก) T. Man Pharma
Domp (ดอมพ์) Community Pharm PCL
Domperdone (ดอมเพอร์โดน) Polipharm
Domper-M (ดอมเพอร์-เอ็ม) Bangkok Lab & Cosmetic
Domp-M (ดอมพ์-เอ็ม) Community Pharm PCL
Emex (อีเม็ก) Thai Nakorn Patana
Meridone (เมอริโดน) GPO
Mirax-M (ไมแร็ก-เอ็ม) Berlin Pharm
Mocydone M (โมไซโดน เอ็ม) Pharmasant Lab
Modomed (โมโดเมด) Medifive
Molax (โมแล็ก) Siam Bheasach
Molax-M (โมแล็ก-เอ็ม) Siam Bheasach
Moticon (โมทิคอน) Condrugs
Motidom (โมทิดอม) T.O. Chemicals
Motidom-M (โมทิดอม-เอ็ม) T.O. Chemicals
Motilar (โมทิลาร์) Inpac Pharma
Motilin (โมทิลิน) Inpac Pharma
Motilium/Motilium-M (โมทิเลี่ยม/โมทิเลี่ยม เอ็ม) Janssen-Cilag
Zyprexa (ไซเพรคซา) Eli Lilly
Olapin-10 (โอราปิน) Unison
LARAP (ลาแรพ) La Pharma
MOZEP (โมเซพ) Intas
NEURAP (นูแรพ) Torrent
NOTIC (โนติค) Sunrise
ORAP (โอแรพ) J & J (Ethnor)
PIMOZ (พิมอซ) Swiss Biotech
R-ZEP (อาร์-เซพ) Reliance

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin_antagonist [2015,Oct24]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine_antagonist [2015,Oct24]
  3. http://alcoholrehab.com/drug-addiction/dopamine-antagonists/ [2015,Oct24]
  4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22012659 [2015,Oct24]
  5. http://www.livestrong.com/article/232329-what-is-a-dopamine-antagonist/ [2015,Oct24]
  6. http://emedicine.medscape.com/article/1151826-overview [2015,Oct24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน tee2532
Frame Bottom