Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาโซเดียมแลคเตท (Sodium Lactate) เป็นสารประกอบเคมีประเภทเกลือโซเดียมของกรดแลคติก (Lactic acid) มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี นักวิทยาศาสตร์นำ โซ เดียมแลคเตทไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยปรับสมดุล กรด - ด่างของผลิตภัณฑ์อาหาร แม้แต่การผลิตเครื่องสำอางสามารถผสมโซเดียมแลคเตทในแชมพูสระผมจะคอยทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับผิวหนัง

สำหรับประโยชน์ทางคลินิก โซเดียมแลคเตทจะถูกใช้เพื่อบำบัดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือให้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมภาวะ Metabolic acidosis (ภาวะร่างกายเป็นกรดผิด ปกติ) แต่ห้ามใช้กับภาวะ Lactic acidosis (ภาวะร่างกายเป็นกรดจากสาร Lactate)

ผลิตภัณฑ์โซเดียมแลคเตทที่มีใช้ตาสถานพยาบาลจะมีลักษณะเป็นสารละลาย โดยใช้โซเดียมแลคเตท (Sodium lactate) 18.7 กรัมละลายในน้ำกลั่นที่ปราศจากเชื้อ 1,000 มิลลิ ลิตร บรรจุในขวดพลาสติกขนาด 500 และ 1,000 มิลลิลิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอาการผู้ ป่วยที่เสียน้ำและเกลือแร่ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะและทำให้เลือดมีสภาวะความเป็นด่างเพิ่มขึ้น การจะใช้สารละลายชนิดนี้กับผู้ป่วยจะต้องมีใบสั่งแพทย์ที่ระบุปริมาณ การใช้และกำกับอัตราการหยดโซเดียมแลคเตททางหลอดเลือดมาด้วยกัน

โซเดียมแลคเตทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โซเดียมแลคเตท

โซเดียมแลคเตทมีสรรพคุณดังนี้เช่น

  • ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกาย
  • ใช้ช่วยปรับค่าความเป็นกรด - ด่างของเลือดภายในร่างกาย

โซเดียมแลคเตทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาสารละลายโซเดียมแลคเตทคือ ตัวยาจะช่วยชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปพร้อมกับช่วยปรับภาวะความเป็นกรด - ด่างของเลือดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โซเดียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโซเดียมแลคเตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น จำหน่ายในรูปสารละลายที่มีขนาดความจุ 500 และ 1,000 มิลลิลิตร/ขวด

โซเดียมแลคเตทมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การบริหารยา/ใช้ยาโซเดียมแลคเตทต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ โดยอาศัยผลการตรวจ สอบเลือดของผู้ป่วยเป็นแนวทางวินิจฉัย สามารถหารายละเอียดข้อมูลการใช้เพิ่มเติมจากเอก สารกำกับยาที่แนบมาพร้อมผลิตภัณฑ์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโซเดียมแลคเตท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

โซเดียมแลคเตทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโซเดียมแลคเตทอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น อาจพบภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายต่ำ มีภาวะบวมน้ำและมีเกลือโซเดียมเกินในเลือด การใช้ยาเป็นเวลานานอาจทำให้สภาวะสมดุลของกรด - ด่างในเลือดเสียไป อาจมีอาการเจ็บหน้าอก รู้สึกสับสน กล้ามเนื้อเกร็งตัว/เป็นตะคริว จนถึงขั้นหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก

มีข้อควรระวังการใช้โซเดียมแลคเตทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโซเดียมแลคเตทดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมโซเดียมแลคเตทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ใน เว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โซเดียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโซเดียมแลคเตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาโซเดียมแลคเตทอย่างไร?

สามารถเก็บยาโซเดียมแลคเตทภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โซเดียมแลคเตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโซเดียมแลคเตทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion BP (คอมพาวด์โซเดียมแลคเตทอินทราวีนัสอินฟิวชั่น บีพี) Baxter

บรรณานุกรม


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_lactate [2015,May2]
2. http://www.drugs.com/pro/sodium-lactate [2015,May2]
3. http://www.drugs.com/drug-interactions/sodium-lactate [2015,May2]
4. http://www.mims.com/usa/drug/info/sodium%20lactate/?type=full&mtype=generic#Dosage[2015,May2]
5. http://www.drugs.com/drug-interactions/sodium-lactate-index[2015,May2]
6. http://www.mhra.gov.uk/home/groups/spcpil/documents/spcpil/con1418098583458[2015,May2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom