Frame Top
User

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 1)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
29 พฤษภาคม 2013

เมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซาอุดีอาระเบีย 2 คนได้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอันตรายจากผู้ติดเชื้อรายอื่น นับเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้คนไข้ล้มป่วย ด้วยอาการคล้ายโรคซาร์ส (SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome) นี้ มีการติดต่อในสถานพยาบาล

กรณีนี้ได้ยืนยันถึงข้อสันนิษฐานที่ว่า เชื้อนี้อาจสามารถถ่ายทอดระหว่างคนกับคนได้ หากมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด โดยพยาบาลทั้งสองคน คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย จากทั้งหมด 6 รายที่กระทรวงสาธารณสุขซาอุดีอาระเบียแถลงเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

จากถ้อยแถลงขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาระบุว่า "นับเป็นครั้งแรกที่พยาบาลติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ [Novel coronavirus (NCoV)] หลังจากสัมผัสกับผู้ป่วย"

โฆษกขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า "นับเป็นครั้งแรกที่เรามีหลักฐานอย่างแน่นหนาต่อเรื่องนี้ สถานพยาบาลต่างๆ ควรจัดเตรียมไว้สำหรับดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่” และกล่าวเตือนว่า “ควรใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสสู่คนไข้รายอื่นๆ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข"

ซาร์สโคโรนาไวรัส (SARS-CoV) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ได้เกิดการระบาดของโรค SARs ในประเทศแถบเอเชีย [รวมทั้งประเทศไทยด้วย] และเป็นครั้งที่ 2 ในโลก

องค์การอนามัยโลก ได้แจ้งเตือนว่า โคโรนาไวรัส ซึ่งถูกตรวจพบจากหลายห้องทดลอง (Laboratory) เป็นสาเหตุของโรค SARS อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิทยาศาตร์ชีวภาพไมเคล สมิธ (Micheal Smith Genome Science Center) ที่รัฐ Vancouver ในประเทศแคนานดา

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงาน ณ ศูนย์ดังกล่าว ได้ทำการจับคู่กันของ จีน/ยีน (Genre) ของโคโรนาไวรัส แล้วเชื่อว่าเกี่ยวพันกับโรค SARS [กล่าวคือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน] ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการค้นพบวิถีต่อสู้กับโรค SARS

อาการแรกเริ่มคือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัว มีไข้ หลังจากนั้น 2 - 10 วันจะมีอาการทางเดินหายใจ หลักๆ คือ ไอ หายใจไม่ออก และปอดบวม นอกจากนี้ยังมีการลดลงของเม็ดเลือดขาวที่หมุนวียนในเลือด ในการระบาดของโรค SARS เมื่อปี พ.ศ. 2546 นั้น ประมาณ 9% ของผู้ป่วย ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคซาร์ ได้เสียชีวิตลง อัตราการตายจะสูงกว่านี้ ถ้าผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น โดยจะมีอัตราการตายกว่า 50%

SARS โคโรนาไวรัสเป็นเชื้อที่มีสายพันธุกรรมแบบสายเดี่ยวของ RNA (=Ribonucleic acid) ซึ่งเป็นกลุ่ม (Family) ใหญ่ของโมเลกุลที่มีบทบาทสำคัญหลากหลายในการใส่รหัส (Coding) ถอดรหัส (Decoding) ควบคุม (Regulation) และแสดงออก (Expression) ของ จีน/ยีน

แหล่งข้อมูล:

  1. พบพยาบาล 2 คนในซาอุดีอาระเบียติดเชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่คล้ายซาร์ส - http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000058509&Keyword=%ca%d2%b8%d2%c3%b3%ca%d8%a2 [2013, May 28].
  2. SARA Coronavirus - http://en.wikipedia.org/wiki/SARS_coronavirus [2013, May 28].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom