Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยานอนหลับ 

บทนำ

ยาโคลเมไทอะโซล (Clomethiazole) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม GABAA receptor agonists ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ทางการแพทย์นำมาใช้เป็นยาสงบประสาท/ยาคลายเครียด ช่วยให้นอนหลับ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ใช้ต้านอาการลมชัก หรือนำไปใช้กับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ธรรมชาติของยาโคลเมไทอะโซล จะถูกดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 65% ยาชนิดนี้สามารถซึมผ่านรกและน้ำนมของมารดาได้ จึงต้องระวังในการใช้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และตับจะเป็นอวัยวะที่คอยทำลายและเปลี่ยนแปลงโครง สร้างทางเคมีของยานี้ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อการกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือด

อย่างไรก็ตาม การใช้ยานี้มีวัตถุประสงค์ของการรักษามากกว่า 1 อาการโรค ผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจร่างกายและผ่านการคัดกรองจากแพทย์ก่อนการใช้ยานี้เสมอ

โคลเมไทอะโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

โคลเมไทอะโซล

ยาโคลเมไทอะโซลมีสรรพคุณดังนี้

โคลเมไทอะโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ปกติยาโคลเมไทอะโซลจะถูกนำมาใช้รักษาอาการนอนไม่หลับชนิดรุนแรง โดยใช้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น โดยกลไกการออกฤทธิ์คือ ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับที่เรียกว่า กาบา (GABAA receptor, Gamma-aminobutyric acidA receptor) ซึ่งมีอยู่ในเซลล์ประสาทของสมอง จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการเคมีและออกฤทธิ์ที่ทำให้รู้สึกง่วงนอน (GABAA เป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตื่นตัวของสมอง)

โคลเมไทอะโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโคลเมไทอะโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 192 มิลลิกรัม/แคปซูล

โคลเมไทอะโซลมีขนาดรับประทาน/การบริหารยาอย่างไร?

ยาโคลเมไทอะโซลมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

สำหรับอาการนอนไม่หลับ: ผู้ใหญ่รับประทาน 192 - 384 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนนอน ส่วนในเด็ก การใช้ยานี้ยังมีข้อจำกัดด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงของยา ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาโคลเมไทอะโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาโคลเมไทอะโซลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

โคลเมไทอะโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโคลเมไทอะโซลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการคัดจมูก ปวดศีรษะ ระคายเคืองตา สับสน รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร-ลำไส้ อาจพบผื่นคันตามร่างกายหรือมีลมพิษขึ้น ระดับเอนไซม์ของตับในเลือดเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะช็อก

ผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดจะพบอาการโคม่า หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ ตัวเย็น สามารถพบสารคัดหลั่ง/น้ำมูก/เสมหะออกมาตามช่องทางเดินหายใจได้มาก หากพบอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับประทานยาโคลเมไทอะโซลไม่เกิน 1 ชั่วโมง แพทย์สามารถให้รับประทานยาถ่านกัมมันต์ดูดซับพิษของยานี้ นอกจากนี้อาจต้องใช้ท่อช่วยหายใจและมีหัตถการทางการแพทย์อื่น เพื่อทำให้อาการต่างๆและสัญญาณชีพของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

มีข้อควรระวังการใช้โคลเมไทอะโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโคลเมไทอะโซลดังนี้เช่น

***อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโคลเมไทอะโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

โคลเมไทอะโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโคลเมไทอะโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาโคลเมไทอะโซลอย่างไร?

ควรเก็บยาโคลเมไทอะโซลในช่วงอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

โคลเมไทอะโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโคลเมไทอะโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Heminevrin capsule (เฮมิเนฟริน) Intrapharm

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Clomethiazole [2015,March14]
2 https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=clomethiazole [2015,March14]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/clomethiazole/ [2015,Maech14]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/clomethiazole/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,March14]
5 http://www.drugs.com/uk/clomethiazole-192-mg-capsules-spc-11508.html [2015,March14]
6 http://www.medindia.net/doctors/drug_information/clomethiazole.htm [2015,March14]
7 http://www.netdoctor.co.uk/alcohol-abuse/medicines/heminevrin.html [2015,March14]
8 http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Clomethiazole [2015,March14]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom