Frame Top

โคลอสตรัม ซุปเปอร์ฟู้ด (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
24 เมษายน 2017
มาร์แฟน-ซินโดรม

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ตามที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์โคลอสตรัม (Colostrum) ทางสื่อต่างๆ ว่า มีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มความจำ และเสริมสร้างภูมิต้านทาน นั้น

อย.ขอแจ้งให้ทราบว่า อย.ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เนื่องจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสรรพคุณดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด ที่ผ่านมา อย. ได้อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอสตรัม สำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนจากนม จำนวนทั้งสิ้น 60 รายการ

หากผู้ประกอบการต้องการกล่าวอ้างหรือโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น

นพ.พูนลาภ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถบริโภคได้นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ทั้งนี้ ผู้บริโภคต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ถึงความจำเป็นในการรับประทาน และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนการเลือกซื้อและบริโภค

โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่มีอาการแพ้อาหาร ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อย่างไรก็ตาม นพ.พูนลาภ ได้กล่าวว่า วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารที่มีโภชนาการถูกต้องตามวัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และนพ.พูนลาภ ยังได้กล่าวยืนยันต่อผู้บริโภคว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่กินแล้วเพิ่มความสูงได้

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องโคลอสตรัมหรือน้ำนมเหลืองวัวทั้งแบบผงและอัดเม็ด ที่ระบุว่าเป็นโคลอสตรัมธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการสร้าง Growth Hormone ช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค และเพิ่มความสูงมากกว่านมปกติ 100 เท่า ว่า

ความจริงแล้วน้ำนมเหลืองของวัว เป็นน้ำนมที่รีดได้ในช่วงระหว่าง 15 วันก่อนสัตว์ตกลูก และ 5 วันหลังจากตกลูกเป็นน้ำนมที่มีกลิ่นแรง รสชาติขม มีสีเหลืองออกแดง และมีความเหนียวข้น ปกติไม่นำมาใช้บริโภคสำหรับคน แต่ใช้เลี้ยงลูกอ่อนวัวแรกเกิด

ซึ่งจากงานวิจัยโคลอสตรัมของวัว ให้สรรพคุณที่เป็นไปได้คือ การเสริมสร้างภูมิต้านทาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลำไส้ ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมู หนู แต่ยังไม่ชัดเจนในมนุษย์

แหล่งข้อมูล

1. เตือนอาหารเสริม โคลอสตรุม อ้างเพิ่มสูง-ความจำ. http://www.thaihealth.or.th/Content/36072-เตือนอาหารเสริม โคลอสตรุม อ้างเพิ่มสูง-ความจำ.html [2017, April 23].

2. ย้ำโคลอสตรัมในน้ำนมแม่ช่วยสร้างพัฒนาการลูก. http://www.thairath.co.th/content/907205 [2017, April 23].

Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Punnatath117 BANGVIOZ KiYoSHi tr05370 Chollasit
Frame Bottom