Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม  ระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยากดภูมิคุ้มกัน 

บทนำ

ยาโกลิมิวแมบ(Golimumab หรือ CNTO 148) เป็นยาประเภทยากดภูมิคุ้มกัน(Immunosuppressants)ในกลุ่มที่เรียกว่า TNF inhibitor(Tumor necrosis factor inhibitor, กลุ่มยาที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ) ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Janssen Biotech และจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Simponi” ทางคลินิกนำยานี้มาใช้บำบัดอาการของกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง(โรคออโตอิมมูน) เช่น Ankylosing spondylitis , Ulcerative colitis , โรคสะเก็ดเงินที่ทำให้เกิดข้ออักเสบ(Psoriatic arthritis) , โรคข้อรูมาตอยด์, โดยยานี้จะทำหน้าที่ต้านฤทธิ์สารเคมีชนิดต่างๆในร่างกาย ที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่อเนื้อเยื่อต่างๆ

ยาโกลิมิวแมบมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด หลังจากได้รับยานี้โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง อาจต้องให้เวลาประมาณ 2-6 วัน เพื่อให้ยานี้มีระดับสูงสุดในกระแสเลือด ร่างกายต้องใช้เวลา 14 วันโดยประมาณ เพื่อกำจัดตัวยานี้ออกจากกระแสเลือด

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโกลิมิวแมบ จะเกิดขึ้นโดยยาจะเข้ารวมตัวกับสารโปรตีนในร่างกายประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Cytokine ชนิดที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) ทำให้สารโปรตีนดังกล่าวไม่สามารถเข้ารวมตัวกับตัวรับ(Receptor)ภายในเซลล์ได้ ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ภูมิต้านทาน (ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)หยุดต่อต้านหรือหยุดทำลายเซลล์ปกติของร่างกายเอง จึงทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น

การใช้ยาโกลิมิวแมบ ยังมีข้อห้าม ข้อควรระวัง ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วย ควรทราบ เช่น

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขทางสุขภาพอื่นๆที่ผู้ป่วยต้องแจ้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกรก่อนที่จะได้รับยาโกลิมิวแมบ เช่น

ด้วยเงื่อนไขทางสุขภาพดังกล่าว สามารถสร้างความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาโกลิมิวแมบได้อย่างมากมาย

เพื่อความเข้าใจต่อการใช้ยาโกลิมิวแมบได้อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยควรเรียนรู้ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาโกลิมิวแมบได้เป็นลำดับ ดังนี้

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้จัดให้ยาโกลิมิวแมบเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์กำกับการใช้ยานี้ทุกครั้ง และเราจะพบเห็นการใช้ยานี้แต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ซึ่งหากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมของการใช้ยานี้ สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้รักษา หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

โกลิมิวแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

โกลิมิวแมบ

ยาโกลิมิวแมบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ รักษาอาการกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง(โรคออโตอิมมูน) เช่น โรคข้อรูมาตอยด์ , โรคสะเก็ดเงินระยะมีข้ออักเสบ(Psoriatic arthritis), Ankylosing spondylitis , Ulcerative colitis

โกลิมิวแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาโกลิมิวแมบคือ ตัวยาจะเป็นยาประเภทแอนติบอดี(Antibody) ที่ออกฤทธิ์โดยทำการรวมตัวกับสารโปรตีนในร่างกายที่เป็นสารก่อการอักเสบที่มีชื่อว่า TNF-alpha ทำให้สาร TNF-alpha หมดความสามารถที่จะเข้ารวมตัวกับตัวรับในร่างกาย จึงมีผลให้กระบวนการทำงานของสารที่กระตุ้นการอักเสบหยุดชะงัก จึงทำให้อาการป่วยทุเลาลง

โกลิมิวแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาโกลิมิวแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Golimumab ขนาด 100 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ที่ประกอบด้วยตัวยา Golimumab ขนาด 50 มิลลิกรัม/0.5 มิลลิลิตร

โกลิมิวแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาโกลิมิวแมบ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษาอาการโรคข้อรูมาตอยด์:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 50 มิลลิกรัม เดือนละ 1 ครั้ง หรือในสัปดาห์เริ่มต้นให้หยดยาเข้าหลอดเลือดดำ ขนาด 2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยใช้เวลาให้ยานาน 30 นาทีขึ้นไป และให้ยาซ้ำในสัปดาห์ที่ 4 จากนั้นให้ยาอีกทุก 8 สัปดาห์ อาจใช้ร่วมกับยา Methotrexate , Corticosteroids, NSAIDs ตามที่แพทย์เห็นเหมาะสม

ข.สำหรับรักษาอาการ Ulcerative colitis:

 • ผู้ใหญ่: ในสัปดาห์เริ่มต้น ให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 200 มิลลิกรัม จากนั้น ให้ยาในสัปดาห์ที่ 2 ขนาด 100 มิลลิกรัม และให้ยาซ้ำขนาด 100 มิลลิกรัมทุก 4 สัปดาห์

ค. สำหรับรักษาอาการ Ankylosing spondylitis และ Psoriatic Arthritis:

 • ผู้ใหญ่: ให้ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 50 มิลลิกรัม เดือนละ 1ครั้ง

อนึ่ง:

 • เด็ก: การใช้ยานี้กับเด็ก จะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อรับยาตามแพทย์นัดทุกครั้ง

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาโกลิมิวแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรมารับการให้ยาโกลิมิวแมบ ตรงเวลา หากลืมมารับการฉีดยา ควรรีบแจ้งให้ แพทย์ พยาบาล ทราบ และทำการนัดหมายการให้ยานี้โดยเร็ว

โกลิมิวแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาโกลิมิวแมบอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้โกลิมิวแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาโกลิมิวแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะติดเชื้อ
 • การใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • แจ้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาว่า ตนเองมีการเจ็บป่วยติดเชื้อ หรือเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงมีการใช้ยาอื่นใด อยู่ก่อนบ้าง
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ควรมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อ การตรวจร่างกาย การตรวจภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากยานี้ ตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • หากพบอาการป่วยหรือมีการติดเชื้อใดๆเกิดขึ้น ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที ไม่ต้องรอถึงวันนัด
 • ระหว่างการใช้ยานี้ หากพบอาการ อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว ให้ตั้งสมมุติฐานว่าอาจเกิดอาการแพ้ยานี้ ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาโกลิมิวแมบด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

โกลิมิวแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาโกลิมิวแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาโกลิมิวแมบอย่างไร?

ควรเก็บยาโกลิมิวแมบ ตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

กลิมิวแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาโกลิมิวแมบ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Simponi (ซิมโพนิ)Janssen-Cilag

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Golimumab#Uses[2017,April8]
 2. http://www.simponi.com/[2017,April8]
 3. http://www.medicinenet.com/golimumab/article.htm[2017,April8]
 4. https://www.drugs.com/ppa/golimumab.html[2017,April8]
 5. http://www.mims.com/thailand/drug/info/simponi/?type=brief[2017,April8]
 6. https://www.drugs.com/drug-interactions/golimumab-index.html?filter=3&generic_only=#B[2017,April8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom